Builder na 100 lat Niepodległej / Builder for 100 years of Independence

46053357_1951698474910092_6372973701888999424_n.jpg

45904670_1951701554909784_23865728809566208_n.jpg

46049513_1951703248242948_3127440484520165376_o.jpg

Listopadowy numer miesięcznika Builder został w całości poświęcony architekturze 100 lat niepodległej Polski. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że jest w nim również omówienie naszej twórczości, a wśród obiektów uznanych za najważniejsze w najnowszej historii polskiej architektury znalazło się Muzeum Ognia. Serdecznie zapraszamy do lektury!!! ️

The November issue of the Builder monthly was entirely devoted to the architecture of 100 years of independent Poland. We are very honored that it is also a discussion of our work, and among the objects recognized as the most important in the recent history of Polish architecture was the Museum of Fire. We cordially invite you to read !!! ️