Goście z krakowskiego SARP w Muzeum Ognia / Guests from SARP Cracow in Museum of Fire

18033881_10155246685529621_4040417131880102286_n.jpg

18118764_10155246685639621_1813443717381261886_n.jpg

18118586_10155246685649621_1699105478441495058_n.jpg

Wizyta znakomitych gości z krakowskiego SARPu w Muzeum Ognia. Oskar Grąbczewski dwoił się i troił, żeby oddać dramatyzm decyzji projektowych i pokazać (za pomocą tzw. body language) rozmiar problemów, z którymi musiał się zmierzyć podczas budowy. Na szczęście wszyscy goście przeżyli ten pokaz bez uszczerbku na zdrowiu :-)

Visit of excellent guests from the Cracow SARP at the Museum of Fire. Oskar Grąbczewski has struggled and struggled to give a dramatic response to the design decisions and to show (with the so called body language) the size of the problems he had to face during construction. Fortunately, all the guests survived this show without any harm to their health :-)