Kościół - piękno i kicz / Church - Beauty and Kitsch


17353162_1287884531291493_3603522225376727854_n.jpg

17309189_1287884537958159_8806832682735036694_n.jpg

17353663_1287884541291492_4596663651220596557_n.jpg

Prosto z drukarni pachnąca farbą publikacja po konkursie na kościół we Wrocławiu wraz z naszym nagrodzonym projektem (autorzy: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Dobrochna Lata, Marta Lata, Łukasz Migała, Mateusz Pietryga ) Oprócz wszystkich 155 prac konkursowych znajdziemy tam opinie i komentarze jurorów, krytyków architektury , architektów i organizatorów. Zachęcamy do lektury wszystkich interesujących się współczesną architekturą - nie tylko sakralną :-)

Straight from the print the book about the competition for the church in Wroclaw with our award winning project (authors Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Dobrochna Lata, Marta Lat, Łukasz Migała, Mateusz Pietryga). Comments from jurors, architecture critics, architects and organizers. An absolute must for anybody interested in modern architecture - not only sacral :-)