Nagroda Roku SARP dla Centrum Administracyjnego w Wielkiej Wsi! / SARP Prize of the Year for Centre of Administration in Wielka Wieś!

22490048_1490079207738690_1071883292027111036_n.jpg

22519591_1490085681071376_2894329464454872060_n.jpg

22310717_1490080104405267_2749027529282126356_n.jpg

img_6637lrg.jpg

wielkawies6.jpg

wielkawies5.jpg

#breakingnews Nagroda Roku SARP dla Centrum Administracyjnego w Wielkiej Wsi !!! OVO Grąbczewscy Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Magdalena Kaiser i Agnieszka Krzysztonek odebrali medal i dyplomy podczas uroczystości wręczania najstarszej polskiej nagrody architektonicznej, która odbyła się podczas Biennale Architektury w Krakowie! Dziękujemy jury za werdykt, inwestorowi za zaufanie i świetną współpracę, wykonawcy za realizację na najwyższym poziomie! Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych!!!!

#breakingnews SARP Prize of the Year for the Center of Administration in Wielka Wieś!!! OVO Grąbczewski Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Magdalena Kaiser and Agnieszka Krzysztonek received a medal and diplomas during the ceremony of awarding the oldest Polish architectural award at the Biennale of Architecture in Cracow! We thank the jury for the verdict, the investor for the trust and the great cooperation, the contractor for the implementation of the highest level! Congratulations to all the winners and honored !!!!