OVO Grąbczewscy Architekci i Oskar Grąbczewski w najnowszym numerze A&B / OVO Grąbczewscy Architekci & Oskar Grąbczewski in the latest issue of A&B

 AiB okładka.jpg

d800_087282lr-2.jpg

I do nas dotarł w końcu najnowszy numer Architektura i Biznes poświęcony śląskiej architekturze!!! Bardzo polecamy - jest dużo do oglądania, jeszcze więcej do czytania, mnóstwo wypowiedzi znanych śląskich architektów, z którymi oczywiście można się zgodzić albo i nie - takie pisanie o architekturze lubimy najbardziej!!! Gratulacje i podziękowania dla Redaktor Naczelnej - Malgorzata Tomczak i całej redakcji!!! Polecamy też nową odsłonę strony internetowej Architektura i Biznes, gdzie można zobaczyć zawartość numeru w rozszerzonej wersji - w tym m.in. również nasz projekt Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach.

And finally the latest issue of Architektura i Biznes devoted to Silesian architecture reached us !!! We highly recommend - there is a lot to watch, even more to read, lots of speeches by well-known Silesian architects, with whom you can of course agree or not - we like the writing of architecture the most !!! Congratulations and thanks to Editor-in-Chief - Malgorzata Tomczak and the entire editorial team !!! We also recommend a new version of the Architektura i Biznes website, where you can see the content of the number in the extended version - including also our project of the Health Center in Przyszowice.

https://www.architekturaibiznes.pl/architektura/osrodek-zdrowia-w-przyszowicach,1877.html?fbclid=IwAR0knJom_O6WQKdX2MRGCzfe3hogrGoa78R1Uf0YA8AjZQRsh1040cRDVBQ