Pozwolenie na budowę Centrum Wiedzy Cognitarium!!! / Centre of Knowledge Cognitarium - building permission!!!

318593704_572845631516643_3655038350751680235_n.jpg

318410231_572845704849969_7671925641639454329_n.jpg

318538778_572845718183301_284444344661701631_n.jpg

292608102_5234500203296553_3510132043768676615_n.jpg

Mieliśmy zaszczyt przekazać na ręce Pani rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Danuty Zawadzkiej pozwolenie na budowę i zatwierdzony projekt budowlany Centrum Wiedzy Cognitarium!
Uczelnię podczas spotkania reprezentowali między innymi: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, kanclerz dr inż. Artur Wezgraj i zastępca kanclerza P. Michał Malatyński, a naszą pracownię – arch. Oskar Grąbczewski, arch. Marek Grąbczewski, arch. Kamil Kajdas i mgr inż. Wojciech Wilczek z firmy Statyk - projektant konstrukcji budynku. – To dla nas wszystkich ważna chwila - powiedziała prof. Danuta Zawadzka. – Cieszę się, że choć część trudnych etapów realizacji tej inwestycji mamy już za sobą i że mogę osobiście podziękować za dotychczasową naszą współpracę.

We had the honor to hand over to the Rector of the Koszalin University of Technology, prof. Danuta Zawadzka building permit and approved building design of the Cognitarium Knowledge Center!
During the meeting, the university was represented by, among others: Rector dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Chancellor Dr. Eng. Artur Wezgraj and deputy chancellor P. Michał Malatyński, and our studio - arch. Oskar Grąbczewski, arch. Marek Grąbczewski, arch. Kamil Kajdas and mgr inż. Wojciech Wilczek from the Statyk company - building structure designer. "This is an important moment for all of us," said Prof. Danuta Zawadzka. – "I am glad that at least some of the difficult stages of the implementation of this investment are behind us and that I can personally thank you for our cooperation so far."