Przełożenie wystawy "Playing Architecture" / Postponing of "Playing Architecture" exhibition

Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, biorąc pod uwagę aktualne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rządu RP, jesteśmy zmuszeni przełożyć naszą wystawę "Playing Architecture" w Architektur Galerie Berlin. Poinformujemy Państwa o nowym terminie tego ważnego dla nas wydarzenia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na zrozumienie naszej decyzji, podjętej z troską o zdrowie naszych Gości.

Respectable Guests

due to the sanitary and epidemiological situation, taking into account the current recommendations of the Chief Sanitary Inspector and the Government of the Republic of Poland, we are forced to postpone our exhibition "Playing Architecture" in Architektur Galerie Berlin. We will inform you about the new date of this event. We apologize for any inconvenience and look forward to understanding our decision taken with care for the health of our guests.