Szkicownik Młodego Architekta / The Sketchbook of Young Architect

62534612_2260141387399131_6582064877500628992_o.jpg

62181943_2260133724066564_5115509493546876928_n.jpg

62354064_2260143770732226_2303119269803589632_o.jpg

62260993_2260133890733214_8174474511308029952_n.jpg

62540458_2260142400732363_4610775992166776832_o.jpg

62449856_2260134220733181_7103643373759627264_n.jpg

Właśnie dotarł do nas najnowszy Szkicownik Młodego Architekta! Jego premiera odbyła się podczas warszawskiej Gali Builder for the Future. Szkicownik przedstawił wtedy Oskar Grąbczewski, sprawujący wraz z naszą pracownią merytoryczny nadzór nad tą publikacją, w której znajdziecie fantastyczne szkice młodych architektów i studentów architektury!!! Wielkie gratulacje dla wszystkich autorów!!!! Gratulacje i podziękowania za świetną inicjatywę dla pomysłodawcy programu Warto Szkicować i wydawcy cyklu szkicowników - Marka Zdziebłowskiego wraz z całym teamem Builder Polska!!! Last but not least podziękowania dla Basi i Oskara Grąbczewskich za szkice we wstępie oraz dla Marka Grąbczewskiego, którego szkice znalazły się we wstępie i na okładce Szkicownika! Miłej lektury!!!

The new Sketchbook of the Young Architect has just arrived! His premiere took place at the Warsaw Gala Builder for the Future. Sketches were presented by Oskar Grąbczewski, who, together with our studio, supervised the supervision of this publication, in which you will find fantastic sketches of young architects and architecture students !!! Big congratulations to all authors !!!! Congratulations and thanks for the great initiative for the creator of the Sketch Sketching Program and the publisher of the sketchbook series - Marek Zdziebłowski and the entire Builder Polska team !!! Last but not least thanks to Basia and Oskar Grąbczewski for the sketches in the introduction and for Marek Grąbczewski, whose sketches were included in the introduction and on the cover of the Sketchbook! Have a nice read