Wystawa "Atlas pamięci" na 40 lecie NSZZ Solidarność / "Atlas of Memory" - Exhibition about 40 years of "Solidarity"

221966218_4148701491876435_3857745317773612197_n.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_4.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_44.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_24.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_17.jpg

211298060_4094796533933598_3797414782906072918_n.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_1.jpg

Zachęcamy do zobaczenia poświęconej początkom Solidarności wystawy "Atlas pamięci", dla której mieliśmy przyjemność zaprojektować architektoniczną oprawę. Surowa forma stalowej, industrialnej struktury jest ściśle związana z wielkoprzemysłową genezą niezwykłego społecznego ruchu, który zmienił bieg historii Polski i świata. Cztery kontenery, zestawione w krzyż i połączone ze sobą lekkimi portykami i rampami, pokazują historię czterech porozumień sierpniowych,za każdym razem posługując się modułem stalowych przestrzennych pikseli - nierdzewnych, szmelcowanych, lakierowanych lub pokrytych rdzą. Bardzo dziękujemy organizatorom wystawy - Województwo Śląskie, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, współorganizatorowi - Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, autorom niezwykle intrygujących instalacji multimedialnych - Tajnyprojekt, wykonawcom - PTE TRANS i PROMUS Katowice, naszym konstruktorom - Grzegorzowi Komrausowi, Michałowi Grzędzińskiemu i Wojciechowi Wilczkowi z pracowni STATYK oraz całemu naszemu zespołowi autorskiemu: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas i Natalia Hołoś.