OVO Grąbczewscy Architekci to wielokrotnie nagradzana praktyka architektoniczna z siedzibą w Katowicach.

Naszym celem jest dostarczanie najlepszych rozwiązań dla naszych klientów przy jednoczesnym tworzeniu indywidualnej architektury bez żadnych kompromisów w zakresie przestrzeni i jakości materiału.

Pracujemy we wszystkich skalach - od planowania urbanistycznego, dużych budynków po indywidualne domy, wnętrza i meble.

Od 2002 roku zdobyliśmy ponad 50 nagród i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych konkursach oraz przeglądach architektonicznych.


OVO Grąbczewscy Architekci is an award winning architectural practice based in Katowice, Poland. 

Our aim is to provide the best solutions for our clients while creating individual architecture without any compromise as far as space and material quality is concerned.

We are working in all scales - from urban planning, large scale buildings to individual houses, interiors and furniture.

Since 2002 we won over 30 prizes and distinctions in international and national competitions and for excellence in architecture.