Oskar Grąbczewski jako gościnny recenzent prac studentów Romana Rutkowskiego / Oskar Grąbczewski as a visiting tutor in Roman Rutkowski master class

36288581_1028671570625092_2947128690758123520_o.jpg

Roman Rutkowski zaprosił na finałową prezentację projektów jego studentów trójkę śląskich architektów. Oskar Grabczewski reprezentował nasze biuro, a Ewa i Błażej Janikowie - biuro MOC Architekci. Zgodnie z relacją Oskara prezentacje były bardzo udane i pokazały bardzo wysoki poziom całej grupy, a pasjonująca dyskusja o architekturze trwała jeszcze długo po zakończeniu przeglądu.

Roman Rutkowski invited the three Silesian architects to the final presentation of his students' projects. Oskar Grabczewski represented OVO Grąbczewscy Architekci, while Ewa and Błażej Janikowie - MOC Architekci office. According to Oskar's account, the presentations were very successful and showed a very high level of the whole group, and the exciting discussion about architecture lasted long after the end of the review.

Pawilon Paleontologiczny w "Dzień Dobry TVN"/ Palaeontology Pavilion on "Good Morning TVN"

35349103_1730789967000945_7306005035698094080_o.jpg

35151474_1730792500334025_4362335468650496000_o.jpg

35239698_1730792493667359_4389714270254792704_o.jpg

35239643_1730792177000724_8981618919152287744_o.jpg

Własnie minęło 10 lat, od kiedy w Krasiejowie pod Opolem powstał Pawilon Paleontologiczny wraz z zagospodarowaniem niecki pokopalnianej, przekształcony w największy w Polsce i jeden z największych w Europie dinopark. TVN odwiedził Krasiejów pokazując go w swoim porannym programie "Dzień dobry TVN". Architektura pawilonu i trapów pieszych stała się tłem dla atrakcji parku rozrywki - ale , co nas cieszy, wciąż zachowała swoją prostotę i integralność.

It's been 10 years since the Palaeontology Pavilion was built in Krasiejów near Opole together with the development of the post-mining excavation, transformed into the largest in Poland and one of the largest dinoparks in Europe. TVN visited Krasiejów showing it in his morning program "Good Morning TVN". The architecture of the pavilion and footpaths has become the backdrop for the attractions of the theme park - but, what pleases us, it still retains its simplicity and integrity.

Łaźnia łańcuszkowa – wzorcowa rewitalizacja / Chain Bath - model revitalization

34012866_1717575551659904_7915219861435842560_o.jpg

33851525_1717575528326573_4290049794669281280_o.jpg

34011430_1717575654993227_505722765492355072_o.jpg

"Łaźnia łańcuszkowa – wzorcowa rewitalizacja" to artykuł, który napisała Anna Cymer na portalu Sztuka Architektury o naszej realizacji w Zabrzu, którą zaprojektowaliśmy razem z Konior Studio (autorzy:Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiTomasz Mikołaj Konior, współpraca: Kasia KunsdorffMarta MusiałEwa Stelmach). Cieszymy się z tak wysokiej oceny razem z inwestorem - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i wykonawcami - Mostostal Zabrze GPBP SA i Konior Sp. J. Miłej lektury!

"Chain Bath - model revitalization" is an article written by Anna Cymer on the Sztuka Architektury website about our project in Zabrze, which we designed together with Konior Studio (authors: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Tomasz Mikołaj Konior, cooperation: Kasia Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach). We are pleased with such a high rating together with the investor - Museum of Coal Mining in Zabrze and contractors - Mostostal Zabrze GPBP SA and Konior Sp. J. Have a nice reading!

http://sztuka-architektury.pl/article/11217/laznia-lancuszkowa-wzorcowa-rewitalizacja

Sztuka sukcesu - Builder KDMA i KDMI w warszawskim Multikinie / Art of Success - Builder KDMA & KDMI at Multikino in Warsaw

33593296_10156360197673926_6480019761672486912_n.jpg

31250402_873163126225620_6575899185659248640_o.jpg

Podczas Gali KDMA i KDMI w warszawskim Multikinie na zaproszenie Builder Polska Oskar Grąbczewski wziął udział w niezwykle pouczającej rozmowie o tym, jak architekturę postrzegają nasi partnerzy - konstruktorzy i projektanci instalacji.  Znakomici współdyskutanci to Tomasz Konior, prof. Krzysztof Żółtowski, oraz Paweł Lisiak i Sławomir Pastuszka z Buro Happold.

During the KDMA and KDMI Gala at Multikino in Warsaw, at the invitation of Builder Polska, Oskar Grąbczewski took part in an extremely informative conversation about how architecture is perceived by our partners - structural, HVAC and ellectrical installations engineers. Excellent contributors are Tomasz Konior, prof. Krzysztof Żółtowski, and Paweł Lisiak and Sławomir Pastuszka from Buro Happold.


Oskar Grąbczewski z wykładem w Szczecinie 22.05.2018 / Oskar Grąbczewski lecture in Szczecin 22.05.2018

oskar.jpg

plakat.jpg

Serdecznie zapraszamy 22 maja na 17.00 do Technoparku Pomerania w Szczecinie na wieczór architektoniczny, podczas którego Oskar powie kilka słów o naszych najnowszych projektach. A oprócz tego, jak sądzimy, prawdopodobnie to co zawsze na spotkaniach architektów: żonglerzy, akrobaci, iluzjoniści, tresowane słonie, lwy i tygrysy, ręcznie tkane kobierce z egzotycznych krain, nad którymi nigdy nie zachodzi słońce, niezwykłej czystości i wielkości szmaragdy oprawne w złotogłów...no my byśmy zajrzeli z czystej ciekawości...

We cordially invite you on May 22nd at 17.00 to the Pomerania Technopark in Szczecin for an architectural evening, during which Oskar will say a few words about our latest projects. And besides, probably the same as always at meetings of architects: jugglers, acrobats, illusionists, trained elephants, lions and tigers, hand-woven carpets from exotic lands, over which the sun never sets, emeralds of unusual purity and size ... we would step by out of pure curiosity ... 

a tu się można zarejestrować / and you can register here :

https://archevent.pl/wieczor-architektoniczny-z-ovo-grabczewscy-szczecin-22-05-2018Bryła.pl i Property Design.pl o nagrodzonym projekcie szkoły w czeskich Lounowicach / Bryla.pl and Property Design.pl on our school project in the Czech Lounowice awarded in the international LOSBATES competition

31435300_1683980215015254_6465784659505577984_o.jpg

31357896_1683980345015241_7436845987395534848_o.jpg

31417047_1683980325015243_4623498037484847104_o.jpg

Portale Bryła.pl i Property Design piszą o naszym projekcie szkoły w czeskich Lounowicach wyróżnionym w międzynarodowym konkursie LOSBATES. Gratulacje i podziękowania dla całego zespołu autorskiego: Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Gosia Karolak, Justyna Motyka i Zuzia Szmatłoch ! 
Bryla.pl and Property Design.pl on our school project in the Czech Lounowice awarded in the international LOSBATES competition. Congratulations and thanks to the whole team: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Gosia Karolak, Justyna Motyka and Zuzia Szmatłoch!

http://www.propertydesign.pl/konkursy/126/w_konkursie_bylo_az_108_pracowni_z_38_krajow_katowicka_pracownia_wyrozniona,18318.html

http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,23369072,polscy-architekci-wyroznieni-w-miedzynarodowym-konkursie-na.html


Łaźnia Łańcuszkowa na portalu Archdaily / Chain Bath in Zabrze on Archdaily

łaznia1.jpg

laznia3.jpg

Archdaily (dla wszystkich nie związanych zawodowo z architekturą - największy portal architektoniczny na świecie) pisze o projekcie Łażni Łańcuszkowej w Zabrzu, który zrealizowaliśmy razem z Konior Studio. Autorzy: Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architekci : Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior, zespół projektowy: Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach. Inwestorem było Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a wykonawcami konsorcjum Mostostal Zabrze GPBP SA i Konior Sp.J. Miłej lektury!

Archdaily (for the ones not into architecture - the world's most visited architecture website) writes about the project of Chain Bath in Zabrze, which we realized together with Konior Studio. Authors: Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior, project team: Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach. The investor was the Coal Mining Museum in Zabrze, and the contractors were the consortium Mostostal Zabrze GPBP SA and Konior Sp.J. Have a nice read!

https://www.archdaily.com/890309/chain-bath-in-queen-luiza-coal-mine-complex-in-zabrze-konior-studio-plus-ovo-grabczewscy-architekci?ad_medium=gallery


OVO Grąbczewscy Architekci w TOP 25 najpopularniejszych polskich pracowni architektonicznych! / OVO Grąbczewscy Architekci in TOP 25 the most popular architectural offices in Poland!

 070775_r0_1140.jpg

Znaleźliśmy się w TOP 25 najpopularniejszych pracowni architektonicznych w Polsce wybranych przez portal propertydesign.pl  Pozdrawiamy serdecznie wszystkie koleżanki i kolegów architektów - współtopowiczów! 
We are in TOP 25 the most popular architectural offices in Poland according to propertydesign.pl  Greetings and congratulations to all architects in the list! 

http://www.propertydesign.pl/architektura/104/top_25_o_nich_jest_glosno_oto_najpopularniejsze_pracownie_architektoniczne_w_polsce,18142.html


Wyróżnienie za projekt szkoły w Lounowicach w międzynarodowym konkursie Losbates!!! OVO awarded with distinction in Losbates competition!!!

31435300_1683980215015254_6465784659505577984_o.jpg

31441363_1683980225015253_3665891600887709696_o.jpg

31378729_1683980191681923_2291705570308128768_o.jpg

31337759_1683980288348580_1239501525533851648_o.jpg

31417047_1683980325015243_4623498037484847104_o.jpg

31357896_1683980345015241_7436845987395534848_o.jpg

31357570_1683980395015236_4111249434258440192_o.jpg

#breaking! Dostaliśmy wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na nową szkołę Losbates w czeskich Lounowicach! Na konkurs przyszło 108 prac z 38 krajów świata , jury przyznało 3 nagrody i 1 wyróżnienie! Autorzy pracy - OVO Grąbczewscy Architekci : Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Małgorzata Karolak, Justyna Motyka, Zuzanna Szmatloch. Dziękujemy całemu teamowi, jury, gratulujemy wszystkim laureatom!!! 

We were awarded with distinction in an international competition for the new school Losbates in the Czech Lounowice! 108 works from 38 countries came to the competition, the jury awarded 3 awards and 1 distinction! Authors of the work - OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Małgorzata Karolak, Justyna Motyka, Zuzanna Szmatloch. Thanks to the whole team and to the jury, congratulations to all winners !!! 

Krótki poradnik dla młodych architektów! / Short Guide for Young Architects!

31150366_1804145346274253_3562776467667975894_n.jpg

31166999_1804145412940913_5025442157201501727_n.jpg

Na zaproszenie share-architects Oskar Grąbczewski przygotował 10 rad dla młodych architektów! Całość ma ukazać się w formie książki w ramach projektu "Designing the profile of the future architect". Już teraz zapraszamy do lektury, ale ostrzegamy lojalnie - podchodźcie do tych rad bardzo ostrożnie...

At the invitation of the share-architects Oskar Grąbczewski has prepared 10 advices for young architects! The whole is to appear in the form of a book as part of the "Designing the profile of the future architect" project. We invite you to read, but we warn you loyally - be very careful with these counsels ...

Łaźnia Łańcuszkowa i Ośrodek Zdrowia jako kandydaci do Nagrody Roku SARP / Chain Bath and Health Centre as candidates to SARP Prize of the Year.

laznia3.jpg

d800_087282lr-2.jpg

Łaźnia Łańcuszkowa w Zabrzu oraz Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach jako kandydaci do Nagrody Roku SARP

Chain Bath and Health Centre as candidates to SARP Prize of the Year. 

Łażnia Łańcuszkowa w Zabrzu
KONIOR STUDIO & OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI
Autorzy: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior
wsp. Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach

Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach

OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI
Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, wsp. Katarzyna Kunsdorff
Mural : Marek Grąbczewski, wsp. Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Katarzyna Ponińska, Paweł Pacak, Michał PieczkaOskar Grąbczewski, Ryszard Nakonieczny i Aleksander Krajewski w Interfaces / Oskar Grąbczewski, Ryszard Nakonieczny and Aleksander Krajewski in Interfaces

interfaces0.jpg

interfaces5.jpg

interfaces8.jpg

We środę 21 marca o godzinie 17.00 na Wydziale Architektury w Gliwicach w budynku X Oskar Grąbczewski dyskutował w cyklu Interfaces z Ryszardem Nakoniecznym i Aleksandrem Krajewskim o modernizmie w architekturze. Dyskusja była bardzo gorąca, ale humory dopisywały wszsytkim uczestnikom. Świetna frekwencja, fantastyczny wieczór!
On Wednesday, March 21 at 17.00 at the Faculty of Architecture in Gliwice in building X Oskar Grąbczewski discussed with Ryszard Nakonieczny and Aleksander Krajewski about modernism in architecture in Interfaces cycle. The discussion was very hot, but it was also a great fun, with fantastic and numerous audience. Great evening!

inter01.jpg

inter03.jpg

inter02.jpg

interfaces7.jpg

 

Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie na kanale filmowym Strefa Przestrzeni / Paleontological Pavilion in Krasiejów in the Space Zone movie channel

share 5.jpg

Prezentujemy Wam premierowy film Strefy Przestrzeni o Pawilonie Paleontologicznym w Krasiejowie! Życzymy Wam wielu pięknych chwil na świeżym powietrzu, romantycznych spacerów wśród dinozaurów i nie tylko - niech to będzie najpiękniejsza wiosna! 

We present you the premiere film of the Space Zone about the Paleontological Pavilion in Krasiejów! We wish you many beautiful moments in the open air, romantic walks among dinosaurs and other species - let it be the most beautiful spring!

https://www.youtube.com/watch?v=eeIULA9Rm0c&feature=youtu.be

"Orange Architecture - Arancione" po premierze w Mediolanie / Fresh from the premiere in Milan - "Orange Architecture - Arancione"

antrax1.jpg

antrax2.jpg

antrax3.jpg

antrax5.jpg

antrax4.jpg

antrax6.jpg

Świeżo z premiery w Mediolanie "Orange Architecture - Arancione" z esejami na temat koloru w architekturze, które napisali Roberta Busnelli, Oskar Grąbczewski i Alberico Crosetta. Wśród autorów realizacji m.in. Frank Gehry, Christo, UN Studio, Shigeru Ban, Manuelle Gautrand, Neutelings Riedijk, Jakob McFarlane, 5+1 AA Studio, Tham & Videgard. W tym zacnym gronie bardzo cieszy nas obecność naszego budynku - Muzeum Ognia w Żorach. Do nabycia w dobrych księgarniach...Ciekawej lektury! 

Fresh from the premiere in Milan "Orange Architecture - Arancione" with essays on the color in architecture, written by Roberta Busnelli, Oskar Grąbczewski and Alberico Crosetta. Among the authors of the buildings Frank Gehry, Christo, UN Studio, Shigeru Ban, Manuelle Gautrand, Neutelings Riedijk, Jakob McFarlane, 5 + 1 AA Studio, Tham & Videgard. In this noble group we are very happy with the presence of our building - the Museum of Fire in Żory. Available in good bookstores ... Enjoy reading!

Wykład Oskara Grąbczewskiego podczas wieczoru architektonicznego we Wrocławiu / Oskar Grąbczewski lecture during architectural evening in Wrocław

zaproszenie.jpg

plakat.jpg

oskar.jpg

Oskar Grąbczewski był gościem wieczoru architektonicznego we Wrocławiu 20 marca o godzinie 17.00. Oprócz Oskara - mnóstwo atrakcji towarzyszących - zabawa była szampańska!

Oskar Grąbczewski was the guest of the architectural evening in Wrocław on March 20 at 17.00. In addition to Oskar - a lot of accompanying attractions - it was real fun!

Projekt Małopolskiego Centrum Nauki na WhiteMad & Property Design / Małopolska Science Center on WhiteMad & Property Design

28061520_1614261668653776_1146929989467656519_o.jpg

27983174_1614260905320519_2701910770799746273_o.jpg

27983467_1614261718653771_5184962078415704512_o.jpg

Nasz nagrodzony projekt Małopolskiego Centrum Nauki cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mediów. Oto kolejne publikacje - życzymy miłej lektury!

Our awarded project of the Małopolska Science Center enjoys great media interest. Here are the next publications - enjoy reading!

http://www.whitemad.pl/mcn-mialo-byc-polaczeniem-budynku-ogrodu-jednym-super/

http://www.propertydesign.pl/konkursy/126/to_nie_mialo_byc_zwykle_muzeum_projekt_ovo_grabczewscy_wart_nagrody,17327.html

Oskar Grąbczewski na premierze "Orange Architecture" w Mediolanie / Oskar Grąbczewski on "Orange Architecure" in Milano

milano.jpg

Zapraszamy serdecznie do Mediolanu, do Agape 12 , Via Statuto 12 na premierę książki "Orange Architecture" 14 marca o 17.30. Oskar Grąbczewski opowie o Muzeum Ognia i o kolorze w architekturze w rozmowie z Robertą Busnelli - redaktor naczelną magazynu IQD i Alberico Crosetta - dyrektorem generalnym Antrax. 


We cordially invite you to Milan, Agape 12, Via Statuto 12 for the premiere of the book "Orange Architecture", March 14, 17.30. Oskar Grąbczewski will talk about Museum of Fire and the color in architecture with Roberta Busnelli - the editor-in-chief of the IQD magazine and Alberico Crosetta - CEO of Antrax.

Małopolskie Centrum Nauki na Archdaily! Cracow's Centre of Science on Archdaily!

27993474_1614260565320553_5867454517945655592_o.jpg

27982974_1614260545320555_5923390112613481105_o.jpg

28061520_1614261668653776_1146929989467656519_o.jpg

Archdaily pisze o naszym projekcie nagrodzonym w konkursie na Małopolskie Centrum Nauki (zespół: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Rymaszewski Jacek, Izabela Jasińska i Natalia Pączko). Autorem artykułu jest Evan Pavka. Życzymy miłej lektury!!!

Archdaily writes about our project awarded in the competition for Cracow's Center of Science (competition team: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Rymaszewski Jacek, Izabela Jasińska and Natalia Pączko). The author of the article is Evan Pavka. Have a nice read !!!

https://www.archdaily.com/889380/sustainable-proposal-envisions-krakows-new-science-center-as-a-tiered-garden

Architektura. Jakimi mówimy językami ? / Architecture. What languages we speak ?

28167040_1621758367904106_6070121208977951883_n.jpg

28335883_1621758371237439_2161439021501202972_o.jpg

28238311_1621758374570772_5267516974605640913_o.jpg

"Architektura.Jakimi mówimy językami ?" to najnowsza książka Krzysztofa Ingardena, w której proponuje nową klasyfikację nurtów polskiej architektury. Erudycyjna, świetnie napisana i dająca potężne narzędzie w postaci całościowego aparatu pojęciowego - to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika architektury! W klasyfikacji znalazły się również nasze budynki - Centrum Administracyjne w Wielkiej Wsi jako przykład krytycznego regionalizmu, a Muzeum Ognia w Żorach ilustrując dekonstruktywizm

"Architecture. What languages we speak ?" is the latest book by Krzysztof Ingarden, in which he proposes a new classification of trends in Polish architecture. Erudite, well-written and giving a powerful tool in the form of a comprehensive conceptual apparatus - this is a must for any architecture enthusiast! The classification also included our buildings - Administrative Center in Wielka Wies as an example of critical regionalism, and the Museum of Fire in Zory illustrating deconstructivism

Budujemy! We are building!

 28279486_1621735864573023_7236695454574181837_n.jpg

28235292_1621729247907018_6365478492622434756_o.jpg

28467777_1621729764573633_4605258338141143297_n.jpg

28167244_1621735191239757_7915651059752565571_n.jpg

28279486_1621735864573023_7236695454574181837_n.jpg

Budujemy! Nasz najnowszy obiekt zdążył przed atakiem zimy wzbogacić się o kilka wzorcowych ścian z betonu architektonicznego! Obejrzeliśmy, przedyskutowaliśmy, uzgodniliśmy detale i z optymizmem czekamy na cieplejsze dni i kolejne betonowanie. 

We are building! Our latest builidng managed to get a few pattern walls of architectural concrete before the winter attack! We watched, discussed, agreed on details and look forward to warmer days and subsequent stages of work with optimism. 

OVO Grąbczewscy nagrodzeni w konkursie na Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie! OVO Grąbczewscy awarded in the competition for the Malopolska Science Center in Krakow!

 27993474_1614260565320553_5867454517945655592_o.jpg

27982974_1614260545320555_5923390112613481105_o.jpg

27983174_1614260905320519_2701910770799746273_o.jpg

28070803_1614261655320444_7459458472333211063_o.jpg

27867762_1614261608653782_7734996243290003251_n.jpg

28161898_1614261555320454_2374087631534064512_o.jpg

27983467_1614261718653771_5184962078415704512_o.jpg

28061520_1614261668653776_1146929989467656519_o.jpg

27867508_1614261915320418_4472472461740748995_n.jpg

27971769_1614261948653748_7915411754867660320_n.jpg

28336558_1614260575320552_7294980038602892436_o.jpg

#breaking Dostaliśmy nagrodę w konkursie na Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie! Gratulacje dla wszystkich laureatów, podziękowania dla jury za docenienie naszej pracy i radość dla całego teamu: Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Jacek Rymaszewski, Izabela Jasińska(I etap) i Natalia Pączko(I etap)

#breaking We got the award in the competition for the Malopolska Science Center in Krakow! Congratulations to all winners, thanks to the jury for appreciation of our work and joy for the whole team: Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Jacek Rymaszewski, Izabela Jasińska (1st stage) and Natalia Pączko (1st stage) 

Oskar Grąbczewski był gościem 4 Design Days / Oskar Grąbczewski was a guest of 4 Design Days.

065715_1140.jpg

065725_1140.jpg

28061548_796456920539395_3486562843077156359_o.jpg

27913338_796456550539432_6879318843664162938_o.jpg

28235291_796456360539451_777863150848854025_o.jpg

Oskar Grąbczewski był gościem 4 Design Days. 15 lutego o 14.00 otworzył krótkim wykładem o budynkach muzealno-edukacyjnych panel "Architektura, która edukuje", 17 lutego o 12.00 był panelistą Archimaratonu, a 18 lutego o 11.30 wziął udział w dyskusji o katowickiej modernie. Jak zawsze - było świetnie!

Oskar Grąbczewski was a guest of 4 Design Days. On February 15 at 14:00, he opened the "Architecture, which educates" panel with a brief lecture on museum and educational buildings, on February 17 at 12.00 he was Archimaraton's panelist, and on February 18 at 11.30 he took part in a discussion on Katowice modernism. As usual - it was great!

Architektura Światło Przestrzeń podczas Międzynarodowych Targów Światło 2018 / Architecture Light Space at the International Fair Light 2018 Lightfair

23730836_1989465617746668_1637655684_o.jpg

roberta busnelli b&n.jpg

alfonso femia.jpg

Oskar Grąbczewski poprowadzi w czwartek 1 lutego o godzinie 11.40 panel dyskusyjny Architektura Światło Przestrzeń podczas Międzynarodowych Targów Światło 2018 Lightfair w Centrum Expo XXI. Gośćmi panelu będą Roberta Busnelli - redaktor naczelna włoskiego magazynu o architekturze i designie IQD oraz znakomity włoski architekt Alfonso Femia. Serdecznie zapraszamy - na pewno będzie światowo i zmysłowo

Oskar Grąbczewski will lead a panel discussion Architecture Light Space at the International Fair Light 2018 Lightfair at the Expo XXI Center on Thursday, February 1 at 11.40 . The guests of the panel will be Roberta Busnelli - editor-in-chief of the Italian magazine on architecture and design IQD and the renowned Italian architect Alfonso Femia. If you are looking for enlightment - it is a must

Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś w najnowszym numerze ARCH/ Centre of Administration in Wielka Wieś in the last ARCH magazine

26229427_1575714092508534_8662018739718317653_n.jpg

26233030_1575714129175197_8303913241479470204_o.jpg

26685463_1575714139175196_3717607831219113867_o.jpg

Polecamy nowy numer magazynu ARCH, a w nim, wśród najlepszych budynków ubiegłego roku uhonorowane Nagrodą Roku SARP Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś! A oprócz tego - relacja z Biennale Architektury w Krakowie, Westiwalu w Szczecinie, Bartek Haduch opisuje najnowszą realizację Barozzi Veiga i mnóstwo innych atrakcji...ARCH do nabycia tylko w dobrych księgarniach - miłej lektury!

We recommend the new issue of the ARCH magazine, and in it, among the best buildings of last year, awarded with the SARP Award of the Year the Centre of Administration in Wielka Wieś! And besides - a report from the Biennale of Architecture in Krakow, Westiwal in Szczecin, Bartek Haduch describes the latest building of Barozzi Veiga and many other attractions ... ARCH available only in good bookshops - enjoy reading! 

Premiera szkicownika OVO Grąbczewscy Architekci! / OVO Grąbczewscy Architekci Sketchbook premiere!

img_20171023_102013.jpg

6_2.jpg

23pazdziernika-291.jpg

bn5a9050.jpg

baeza.jpg

Właśnie ukazał się szkicownik OVO Grąbczewscy Architekci! W warszawskim Multikinie, podczas Dnia Młodego Architekta odbyła się premiera wydawnictwa połączona z dyskusją na temat roli szkicu w pracy architekta, w której obok Oskara Grąbczewskiego wzięli udział Marcin Sadowski, Mirosław Nizio oraz Rafał Barycz. Składamy gorące podziękowania pomysłodawcy całej serii - Markowi Zdziebłowskiemu i całej fantastycznej ekipie Buildera za przygotowanie zarówno szkicownika jak i całego eventu, w którym udział wzięło około 800 architektów i studentów architektury z całej Polski. Specjalne podziękowania dla Alberto Campo Baezy, który przedpremierowo zainagurował pamiątkowy egzemplarz szkicownika pięknym rysunkiem przedstawiającym słynny Infinity House. I w końcu wielkie finałowe podziękowania dla Natalii Pączko, która z talentem i cierpliwością przygotowała i opracowała graficzny wyraz i układ szkicownika! :-)

OVO Grąbczewscy Architekci sketchbook has just been published! In the Multikino Warsaw, during the Young Architect's Day, the premiere of the publication was accompanied by a discussion on the role of the sketch in the architect's work, where Oskar Grąbczewski, Marcin Sadowski, Mirosław Nizio and Rafał Barycz took part. We would like to thank the inventor of the whole series - Marek Zdziebłowski and all the fantastic Builder team for the preparation of both the sketchbook and the whole event, which was attended by about 800 architects and students of architecture from all over Poland. Special thanks to Alberto Campo Baeza, who pre-premiered the sketchbook witch a beautiful drawing of the famous Infinity House. And finally the great final thanks to Natalia Pączko, who with talent and patience prepared and developed a graphic expression and layout of the sketchbook! :-)

OSSA 2017 Cząsteczki Piękna / OSSA 2017 The Particles of Beauty

czsteczkipikna1.jpg

20171020_231540.jpg

20171020_233410.jpg

20171021_000236.jpg

img_20171017_110339.jpg

Cząsteczki Piękna to praca, którą podczas warsztatów OSSA 2017 wykonała grupa: Karolina Motyka, Emilia Karwowska-Łasocha, Helena Kajszczak, Agata Dominika Holdenmajer, Dagna Dembiecka, Mateusz Dobrowolski i Szymon Piotr Ankudowicz. Opiekunem grupy była Iga Mazur, a tutorem, jak może się domyślacie - nasz niezmordowany Oskar Grąbczewski. Znając talent Oskara do komplikowania sobie i innym życia, możemy tylko pogratulować wszystkim talentu, samozaparcia i konsekwencji, która pozwoliła im zrealizować w przestrzeni Wrocławia szereg mikroinstalacji pokazujących piękno w jego nieoczywistych i zaskakujących przejawach. Jak mawiamy w takich sytuacjach - byli tak dobrzy, że nawet Oskar nie zdołał im przeszkodzić! ;-)
The Particles of Beauty is a work that was performed during the workshops of OSSA 2017 by : Karolina Motyka, Emilia Karwowska-Łasocha, Helena Kajszczak, Agata Dominika Holdenmajer, Dagna Dembiecka, Mateusz Dobrowolski and Szymon Piotr Ankudowicz. The supervisor of the group was Iga Mazur, and the tutor, as you may think - our indefatigable Oskar Grąbczewski. Knowing Oskar's talent to complicate himself and other lives, we can only congratulate all members of the group the talent, self-denial and consequence that has allowed them to realize in Wroclaw a number of micro-installations that show beauty in its innocuous and surprising manifestations. As we say in such situations - they were so good that even Oskar could not prevent them! ;-)

Nagroda Roku SARP dla Centrum Administracyjnego w Wielkiej Wsi! / SARP Prize of the Year for Centre of Administration in Wielka Wieś!

22490048_1490079207738690_1071883292027111036_n.jpg

22519591_1490085681071376_2894329464454872060_n.jpg

22310717_1490080104405267_2749027529282126356_n.jpg

img_6637lrg.jpg

wielkawies6.jpg

wielkawies5.jpg

#breakingnews Nagroda Roku SARP dla Centrum Administracyjnego w Wielkiej Wsi !!! OVO Grąbczewscy Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Magdalena Kaiser i Agnieszka Krzysztonek odebrali medal i dyplomy podczas uroczystości wręczania najstarszej polskiej nagrody architektonicznej, która odbyła się podczas Biennale Architektury w Krakowie! Dziękujemy jury za werdykt, inwestorowi za zaufanie i świetną współpracę, wykonawcy za realizację na najwyższym poziomie! Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych!!!!

#breakingnews SARP Prize of the Year for the Center of Administration in Wielka Wieś!!! OVO Grąbczewski Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Magdalena Kaiser and Agnieszka Krzysztonek received a medal and diplomas during the ceremony of awarding the oldest Polish architectural award at the Biennale of Architecture in Cracow! We thank the jury for the verdict, the investor for the trust and the great cooperation, the contractor for the implementation of the highest level! Congratulations to all the winners and honored !!!!

Muzeum Ognia w słowackim magazynie "Preco Nie?" / Muzeum of Fire in Slovak magazine "Preco Nie?"

okladka1.jpg

strona2.jpg

strona3.jpg

Muzeum Ognia jako jeden z najciekawszych przykładów polskiej architektury, obok szczecińskiej Filharmonii, Muzeum Katyńskiego i Narodowego Forum Muzyki w słowackim magazynie "Preco Nie ?". Nasi sąsiedzi wysoko sobie cenią polską architekturę - oto krótki cytat "Cenne objekty najdete krizom cez cele Polsko, kvalitna architektura nie je len domenou velkych miest. V meste Zory vyrastal futuristicky objekt. Muzeum ma odvazny, nepravidelny tvar a vyraznu medenu fasadu, ktora symbolizuje prave farbu plamenov"

Życzymy miłej lektury!

Museum of Fire is one of the most interesting examples of Polish architecture, next to the Szczecin Philharmonic, the Katyn Museum and the National Music Forum in the Slovak magazine "Preco Nie?(Why Not?)". Our neighbors highly appreciate Polish architecture - here is a short quote "Valuable buildings can be found across the whole of Poland, quality architecture is not only dominated by big cities. In the city of Zory a futuristic object arose. The museum has a loose, irregular shape and distinctive copper façade, which symbolizes the color of the flame.” 

We wish you a pleasant reading!


Muzeum Ognia w publikacji Mies van der Rohe Prize 2017 / Museum of Fire in Mies van der Rohe Prize 2017 catalogue

20170919_115207.jpg

mies3.jpg

20170919_115244.jpg

Właśnie dotarł do nas świeży i pachnący katalog nagrody Mies van der Rohe 2017. Wśród wszystkich nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych budynków znalazło się również Muzeum Ognia. Oprócz zdjęć, rzutów, przekrojów, opisów również eseje, opinie jury i całościowy przekrój przez europejską architekturę ostatnich dwóch lat. Lektura obowiązkowa!

We have just received the fresh and fragrant Mies van der Rohe 2017 Award catalog. Among all the nominated, awarded and awarded buildings there is also the Museum odf Fire. In addition to photographs, drawings, descriptions also essays, jury views and a comprehensive cross-section through the European architecture of the last two years. It is a must!


Oskar Grąbczewski tutorem na OSSIE 2017 / Oskar Grąbczewski as a tutor in OSSA 2017

 

20953356_1637230002962525_6192933417852295684_n.jpg

To już oficjalna wiadomość - Oskar Grąbczewski będzie tutorem na OSSIE...Tematem tegorocznych warsztatów jest Wielkie Piękno...Jakoś nam się te dwie informacje nie zestawiają w harmonijną całość, ale kto wie - do odważnych świat należy... Tak czy inaczej - wszystkim uczestnikom warsztatów życzymy powodzenia - czeka Was świetna intelektualna przygoda
It is official now - Oskar Grąbczewski will be a tutor in this year OSSA workshop...The topic is Great Beauty... Well, it is so hard for us to imagine what Oskar has got to do with this profound idea, but we'll see...  Anyway - we wish all the best for all participants - we are sure you will face a truly challenging and beautiful intellectual adventure 

http://ossa.com.pl/oskar-grabczewski/

Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego ! Health Center in Przyszowice in the best Public Space in Silesia Award !


d800_087282lr-2.jpg

img_9711lr.jpg

dji_0535lr_1.jpg

Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach (autorzy: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, wsp. Katarzyna Kunsdorff, mural : Marek Grąbczewski, wsp. Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Katarzyna Ponińska, Paweł Pacak, Michal Pieczka) został nominowany w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego ! 

Prosimy o Wasze głosy na stronie : http://npp.slaskie.pl/vote/npp-edycja-2017

Health Center in Przyszowice (authors: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski with Katarzyna Kunsdorff, mural painting : Marek Grąbczewski with Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Catherine Ponińska, Paul Pacak, Michal Pieczka) has been nominated for the best Public Space in Silesia !

You can vote for this building here : http://npp.slaskie.pl/vote/npp-edycja-2017

OVO wyróżnione w konkursie na Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego ! OVO awarded in competition for Copernican Revolution Laboratories !

perspektywa1.jpg

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie realizacyjnym na budynek Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będący rozbudową Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ! Nasz zespół projektowy to : Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Zuzanna Robutka, Jacek Rymaszewski, Małgorzata Karolak, Oliwia Kwaśniewska, Magdalena Wójtowicz, Anna Underowicz, Aleksandra Samulska i Marlena Zadros. Podziękowania dla jury, gratulacje dla wszystkich laureatów, uściski dla całego teamu !

We are proud and happy to inform, that we were awarded with distinction in competition for Copernican Revolution Laboratories - the extension of Copernicus Centre in Warsaw ! Our design team consisted of Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Zuzanna Robutka, Jacek Rymaszewski, Małgorzata Karolak, Oliwia Kwaśniewska, Magdalena Wójtowicz, Anna Underowicz, Aleksandra Samulska and Marlena Zadros. Big thanks to jury, congratulations to all awarded architects and cheers to the whole team !

perspektywa2.jpg

perspektywa3.jpg

schemat.jpg

1web.jpg

2web.jpg

3web.jpg

4web.jpg

Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś w finale konkursu na Bryłę Roku 2017 / Centre of Administration in Wielka Wieś in the final ten of Bryła 2017 competiton

wielkawies6.jpg

Z radością informujemy, że Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś znalazło się w finałowej dziesiątce konkursu Bryła Roku 2017 na najlepszy budynek w Polsce ! Prosimy o Wasze głosy w plebiscycie publiczności !

We are proud to inform that the Centre of Administration in Wielka Wieś made it to the final ten in Bryła Roku 2017 award for the best building in Poland ! Please vote for us in public poll !

A oto strona plebiscytu / You can vote here

http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,21762039,centrum-administracyjne-w-szycach-gmina-wielka-wies,,3.html


Goście z krakowskiego SARP w Muzeum Ognia / Guests from SARP Cracow in Museum of Fire

18033881_10155246685529621_4040417131880102286_n.jpg

18118764_10155246685639621_1813443717381261886_n.jpg

18118586_10155246685649621_1699105478441495058_n.jpg

Wizyta znakomitych gości z krakowskiego SARPu w Muzeum Ognia. Oskar Grąbczewski dwoił się i troił, żeby oddać dramatyzm decyzji projektowych i pokazać (za pomocą tzw. body language) rozmiar problemów, z którymi musiał się zmierzyć podczas budowy. Na szczęście wszyscy goście przeżyli ten pokaz bez uszczerbku na zdrowiu :-)

Visit of excellent guests from the Cracow SARP at the Museum of Fire. Oskar Grąbczewski has struggled and struggled to give a dramatic response to the design decisions and to show (with the so called body language) the size of the problems he had to face during construction. Fortunately, all the guests survived this show without any harm to their health :-)

Oskar Grąbczewski w Programie 3 Polskiego Radia o arcydziele Dominkusa Boehma / Oskar Grąbczewski on Polish Radio 3 on Dominikus Boehm's masterpiece.

p4076756.jpg

p4076691.jpg

W cyklu "Dobrze zaprojektowane" w radiowej Trójce Oskar Grąbczewski rozmawia z Anną Dudzińską o kościele Świętego Józefa w Zabrzu, arcydziele Dominikusa Boehma. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania audycji ilustrowanej świetnymi zdjęciami Arkadiusza Goli i filmem Marcina Nowaka !

Oskar Grabczewski on Polish Radio 3! In the series "Well Designed" he is talking with Anna Dudzińska about St. Joseph Church in Zabrze, a masterpiece by Dominikus Boehm. We invite you to watch the interview with great pictures by Arkadiusz Gola and a short film by Marcin Nowak !

http://www.dziennikzachodni.pl/wideo/dobrze-zaprojektowane/a/u-swietego-jozefa-w-zabrzu-kosciol-jest-modlitwa-dobrze-zaprojektowanie-anny-dudzinskiej,12006799/http://www.dziennikzachodni.pl/wideo/dobrze-zaprojektowane/a/u-swietego-jozefa-w-zabrzu-kosciol-jest-modlitwa-dobrze-zaprojektowanie-anny-dudzinskiej,12006799/

 

Muzeum Ognia wśród najciekawszych muzeów z ostatnich lat / Museum of Fire among the most interesting museums of recent years

img_0827lr.jpg

Muzeum Ognia wśród najciekawszych muzeów z ostatnich lat (m.in. Baroque Museum autorstwa Toyo Ito, The Broad autorstwa Diller Scofidio + Renfro czy Messner Mountain Museum autorstwa Zahy Hadid)

http://www.contemporist.com/13-architecturally-amazing-museums/

https://silesion.pl/muzeum-ognia-w-zorach-wsrod-13-najciekawszych-muzeow-swiata-10-04-2017

Miłej lektury :-) !

Museum of Fire among the most interesting museums of recent years (eg Baroque Museum by Toyo Ito, The Broad by Diller Scofidio + Renfro or Messner Mountain Museum by Zahy Hadid) on the contemporist portal

http://www.contemporist.com/13-architecturally-amazing-museums/

https://silesion.pl/muzeum-ognia-w-zorach-wsrod-13-najciekawszych-muzeow-swiata-10-04-2017

Enjoy reading :-)!

Oskar Grąbczewski jako keynote speaker - New Cities 2017 / Oskar Grąbczewski as keynote speaker - New Cities 2017

cluj.jpg

img_6637lrg.jpg

d800_087282lr-2.jpg

dsc_3246lr.jpg

Oskar Grąbczewski weźmie udział jako keynote speaker w konferencji New Cities w rumuńskim mieście Cluj-Napoca we środę 12 kwietnia 2017 r. Oskar zaprezentuje najnowsze realizacje i projekty naszego biura, w tym m.in.Muzeum Ognia w Żorach, Centrum Administracyjne w Wielkiej Wsi i Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach.
Więcej o konferencji można przeczytać tutaj

http://rba.share-architects.com/rba-cluj-napoca-2017/

Oskar Grąbczewski will participate as a keynote speaker at the New Cities conference in the Romanian city of Cluj-Napoca on Wednesday, April 12, 2017. Oskar will present the latest projects of our office, including the Museum of Fire in Żory , Centre of Administration in Wielka Wieś and Health Centre in Przyszowice.
You can read more about the conference here

http://rba.share-architects.com/rba-cluj-napoca-2017/

Muzeum Ognia w Księdze Przestrzeni w TVP Kultura / Museum of Fire in The Book of Space in TVP Kultura

17309826_1764011096946087_3087609047301411273_n.jpg

17021617_1737037492976781_3918885443884246579_n.jpg

16939407_1737037332976797_6715828823005342342_n.jpg

Oskar Grąbczewski opowiada o Muzeum Ognia w TVP Kultura w drugim odcinku prestiżowej serii Księga Przestrzeni pt. "Cegły historyczne, polityczny beton", w którym będzie można zobaczyć również Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie autor - Robert Konieczny & KWK Promes , Muzeum Katyńskie w Warszawie autorstwa BBGK Architekci i inne budynki mówiące o historii Polski i jej regionów.

Oskar Grąbczewski talks about the Museum of Fire in TVP Kultura in the second episode of the prestigious Book of Space entitled " "Historical bricks, political concrete", which will also see the Center for Dialogue in Szczecin - author Robert Konieczny & KWK Promes, Museum of the Catholic Church in Warsaw by BBGK Architects and other buildings talking about the history of Poland and its regions.

Kościół - piękno i kicz / Church - Beauty and Kitsch


17353162_1287884531291493_3603522225376727854_n.jpg

17309189_1287884537958159_8806832682735036694_n.jpg

17353663_1287884541291492_4596663651220596557_n.jpg

Prosto z drukarni pachnąca farbą publikacja po konkursie na kościół we Wrocławiu wraz z naszym nagrodzonym projektem (autorzy: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Dobrochna Lata, Marta Lata, Łukasz Migała, Mateusz Pietryga ) Oprócz wszystkich 155 prac konkursowych znajdziemy tam opinie i komentarze jurorów, krytyków architektury , architektów i organizatorów. Zachęcamy do lektury wszystkich interesujących się współczesną architekturą - nie tylko sakralną :-)

Straight from the print the book about the competition for the church in Wroclaw with our award winning project (authors Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Dobrochna Lata, Marta Lat, Łukasz Migała, Mateusz Pietryga). Comments from jurors, architecture critics, architects and organizers. An absolute must for anybody interested in modern architecture - not only sacral :-)

Architektura Murator o Łaźni Łańcuszkowej / Architektura Murator about the Chain Bath.

okadkawielkawie.jpg

aznia1.jpg

ania2.jpg

W najnowszym numerze Architektury Murator Anna Syska pisze o rewitalizacji Łaźni Łańcuszkowej. Projekt jest wspólnym dziełemKonior Studio i OVO Grąbczewscy Architekci - autorzy: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior, wsp. aut. Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach. projekt kładki pieszej - Konior Studio, OVO Grąbczewscy Architekci, MK Projekt. Generalnym wykonawcą było konsorcjum Mostostal Zabrze GPBP i Konior Sp.J, a inwestorem - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zdjęcia - Tomasz Zakrzewski. Przyjemnej lektury !

In the latest issue of Architektura Murator magazine Anna Syska writes about the revitalization of the Chain Bath in Zabrze . The project is a joint venture of Konior Studio and OVO Grąbczewscy Architects - authors: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior , co-authors : Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach. Footbridge project - Konior Studio, OVO Grąbczewscy Architects, MK Project. The general contractor was a consortium of Mostostal Zabrze GPBP and Konior Sp.J, and the investor - Coal Mining Museum in Zabrze. Photos - Tomasz Zakrzewski. Enjoy reading !

Oskar Grąbczewski o Le Corbusierze w radiowej Dwójce / Oskar Grąbczewski about Le Corbusier in Polish Radio 2

 3-fot-fundacja-le-corbusiera.jpg

 

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej Dwójki, w której Oskar Grąbczewski dyskutował z Dorotą Jędruch i Bartoszem Pankiem o Le Corbusierze - jego życiu, twórczości i dziedzictwie . Padło kilka kontrowersyjnych stwierdzeń, więc - miłego słuchania !

We invite you to listen to Polish Radio 2 , where Oskar Grąbczewski discussed with Dorota Jędruch and Bartosz Panek about Le Corbusier - his life, architecture and heritage. There were several controversial statements, so, enjoy  listening!

http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1731014,Sukcesy-i-porazki-Le-Corbusiera

Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach w Ekosondzie TVP 3 / Health Centre in Przyszowice in Ekosonda TVP 3 broadcasting

 

ozprzyszowiece3.jpg

Oskar Grąbczewski opowiada o ekologicznych rozwiązaniach zastosowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach w programioe Ekosonda TVP 3. Przy tej okazji szczególne podziękowania dla naszych projektantów instalacji - Łukasza Kaczmarka i Krzysztofa Raźniewskiego, którzy czuwali nad prawidłowością zastosowanych rozwiązań i technologii. Program mozna zobaczyć na stronie TVP 3 pod linkiem http://katowice.tvp.pl/29068188/14022017. Ośrodek Zdrowia pojawia się w 09.15 minucie programu. Miłego oglądania !

Oskar Grąbczewski is talking about ecological solutions used in the Health Centre in Przyszowice in Ekosonda on TVP 3. On this occasion special thanks to our HVAC and electrical engineers - Łukasz Kaczmarek and Krzysztof Raźniewski, who watched over the correctness of the solutions and technologies. The program can be seen on the TVP 3 under the link http://katowice.tvp.pl/29068188/14022017 . Health Centre appears in 09.15. Enjoy watching !