Pozwolenie na budowę Centrum Wiedzy Cognitarium!!! / Centre of Knowledge Cognitarium - building permission!!!

318593704_572845631516643_3655038350751680235_n.jpg

318410231_572845704849969_7671925641639454329_n.jpg

318538778_572845718183301_284444344661701631_n.jpg

292608102_5234500203296553_3510132043768676615_n.jpg

Mieliśmy zaszczyt przekazać na ręce Pani rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Danuty Zawadzkiej pozwolenie na budowę i zatwierdzony projekt budowlany Centrum Wiedzy Cognitarium!
Uczelnię podczas spotkania reprezentowali między innymi: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, kanclerz dr inż. Artur Wezgraj i zastępca kanclerza P. Michał Malatyński, a naszą pracownię – arch. Oskar Grąbczewski, arch. Marek Grąbczewski, arch. Kamil Kajdas i mgr inż. Wojciech Wilczek z firmy Statyk - projektant konstrukcji budynku. – To dla nas wszystkich ważna chwila - powiedziała prof. Danuta Zawadzka. – Cieszę się, że choć część trudnych etapów realizacji tej inwestycji mamy już za sobą i że mogę osobiście podziękować za dotychczasową naszą współpracę.

We had the honor to hand over to the Rector of the Koszalin University of Technology, prof. Danuta Zawadzka building permit and approved building design of the Cognitarium Knowledge Center!
During the meeting, the university was represented by, among others: Rector dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Chancellor Dr. Eng. Artur Wezgraj and deputy chancellor P. Michał Malatyński, and our studio - arch. Oskar Grąbczewski, arch. Marek Grąbczewski, arch. Kamil Kajdas and mgr inż. Wojciech Wilczek from the Statyk company - building structure designer. "This is an important moment for all of us," said Prof. Danuta Zawadzka. – "I am glad that at least some of the difficult stages of the implementation of this investment are behind us and that I can personally thank you for our cooperation so far."

Finisz wystawy PLAYING ARCHITECTURE / PLAYING ARCHITECTURE finisage

278435179_5017175121695730_7637471010385701499_n.jpg

278442722_5017175831695659_8717494423564931505_n.jpg

278566580_5017176828362226_7794497475555006620_n.jpg

278645078_5017178668362042_2913432056600250717_n.jpg

278445566_5017177821695460_7204868671263780196_n.jpg

278571376_5017179991695243_1167173933239160483_n.jpg

278675215_5017180938361815_2804088749447637046_n.jpg

278381379_5017181548361754_2620816815482518000_n.jpg

278392206_5017181865028389_3082559543616375933_n.jpg

278905509_5017182105028365_7362763643905924969_n.jpg

W tym tygodniu zakończyła się nasza wystawa PLAYING ARCHITECTURE w Architektur Galerie Berlin! Ostatnim ze znakomitych gości, który odwiedził wystawę był Marcin Sadowski. Bardzo dziękujemy mu za przemiłą wizytę! Przy tej okazji chcemy bardzo podziękować wspaniałym gościom, organizatorom, partnerom, sponsorom, autorom i wszystkim, dzięki którym i dla których odbyła się ta wystawa!
Wielkie brawa i podziękowania dla Ulrich Müller, pomysłodawcy, głównego sprawcy i reżysera całego przedsięwzięcia!
Wernisaż uświetnili Marcin Szczelina, Bartek Barczyk i cały team Architecture Snob!
Fantastyczny koncert zagrały Szklane Oczy!!!
Wielkie podziękowania dla naszych partnerów i sponsorów!
Współorganizatorem był Instytut Polski w Berlinie
Patronat medialny sprawował Builder
Sponsor Generalny to King Klinker
Sponsorzy Główni to VELUX i Milke
Sponsorzy to Deceuninck, Geberit, Multiko, PERI, WSC
I wreszcie pięknie dziękujemy całemu zespołowi tworzącemu wystawę i wernisaż - Barbara Grąbczewska, Marek Grąbczewski, Maria Grąbczewska, Kamil Kajdas, Sandra Chodura, Natalia Hołoś, Mateusz Więckowski Gawron, Ania Grąbczewska, Agnieszka Mei Noga Nakatomi, Justyna Mikrut, Mariusz Drozdowski – za wspaniałą atmosferę twórczej przygody, wielkie zaangażowanie, talent i pasję.
To dzięki Wam wszystkim mogliśmy doświadczyć co naprawdę znaczy PLAYING ARCHITECTURE!!!❤️
Autorami zdjęć są Marek Grąbczewski (1), Bartek Barczyk (2,3,4,5,6,7,8) i Till Budde (9,10,11)

Our PLAYING ARCHITECTURE exhibition at Architektur Galerie Berlin ended this week! The last of the distinguished guests who visited the exhibition was Marcin Sadowski. Thank you very much for a nice visit! On this occasion, we would like to thank the wonderful guests, organizers, partners, sponsors, authors and everyone who made this exhibition possible!
Big applause and thanks to Ulrich Müller, the originator, main perpetrator and director of the whole project!
The vernissage was graced by Marcin Szczelina, Bartek Barczyk and the entire Architecture Snob team!
Glass Eyes played a fantastic concert!!!
Many thanks to our partners and sponsors!
The co-organizer was the Polish Institute in Berlin
Media patronage was exercised by Builder
The General Sponsor is King Klinker
Main sponsors are VELUX and Milke
Sponsors include Deceuninck, Geberit, Multiko, PERI, WSC
And finally, we would like to thank the whole team creating the exhibition and vernissage - Barbara Grąbczewska, Marek Grąbczewski, Maria Grąbczewska, Kamil Kajdas, Sandra Chodura, Natalia Hołoś, Mateusz Więckowski Gawron, Ania Grąbczewska, Agnieszka Mei Noga Nakatomi, Justyna Mikrut, Mariusz Drozdowski - for the wonderful atmosphere creative adventure, great commitment, talent and passion.
It is thanks to all of you that we were able to experience what PLAYING ARCHITECTURE really means!!!❤️
The authors of the photos are Marek Grąbczewski (1), Bartek Barczyk (2,3,4,5,6,7,8) and Till Budde (9,10,11)

OVO Grąbczewscy "Playing Architecture" Architektur Galerie Berlin 10.03.2022 - 16.04.2022

28061520_1614261668653776_1146929989467656519_o.jpg

Serdecznie zapraszamy na naszą wystawę "Playing Architecture" w Architektur Galerie Berlin!!! Wernisaż wystawy w dniu 10 marca 2022 roku o godzinie 19.00. Otwarcia wystawy dokona Ulrich Müller, o architekturze porozmawiają Marcin Szczelina oraz Oskar Grabczewski, a także zagrają fantastyczne Szklane Oczy!!!

OVO Grąbczewscy Architekci PLAYING ARCHITECTURE
Architektur Galerie Berlin, Karl-Marx-Alee 96, BERLIN
Wernisaż 10 marca 2022 g.19.00
Wystawa: 11.03.2022- 16.04.2022
Otwarcie: Ulrich Mueller (Architektur Galerie Berlin)
Dyskusja: Marcin Szczelina (Architecture Snob)
Oskar Grąbczewski (OVO Grąbczewscy)
Koncert: Szklane Oczy
Współorganizator: Instytut Polski w Berlinie
Patronat Medialny: Builder
Sponsor Generalny: King Klinker
Sponsor Główny: Velux, Milke
Sponsorzy: Deceuninck, Geberit, Multiko, Peri, WSC

#greatnews Grand Prix Architektura Roku i Obiekt Roku Województwa Śląskiego 2021 dla siedziby EXG w Częstochowie !!!

250450709_4455508534529061_5644278975244102206_n.jpg

249465999_4455507161195865_6412148654002890048_n.jpg

105895685_3049597478453514_1005255246719510890_o.jpg
 
250627630_4615433378494874_4143355596548861937_n.jpg
 
#greatnews Grand Prix Architektura Roku i Obiekt Roku Województwa Śląskiego 2021 dla siedziby EXG w Częstochowie !!! 
Dziękujemy znakomitemu jury, serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszemu inwestorowi - Exchange Group, generalnemu wykonawcy - firmie Budokart S.C, naszemu partnerowi od fasad - Milke
, naszym konstruktorom - Firma Inżynierska Statyk oraz całemu zespołowi OVO Grąbczewscy Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski , Marek Grąbczewski , Rymaszewski Jacek , Zuza Robutka , Mikołaj Szewczyk , Kamil Kajdas , Sonia Jarczyk , Magdalena Orzeł-Rurańska , Natalia Pączko , Paulina Gocoł , Natalia Miłczak , Justyna Motyka, Iga Mazur , Piotr Mrzyk, Anna Underowicz !!! Wielkie gratulacje dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych!!

"Architektura i Biznes"i "Architektura-Murator" o wystawie "Atlas Pamięci" / "Architektura i Biznes" & "Architektura-Murator" about "Atlas of Memory" exhibition

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_2.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_45.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_29.jpg

Na łamach miesięcznika Architektura i Biznes ukazał się wywiad, który Ola Kloc przeprowadziła z Oskarem Grabczewskim, zilustrowany zdjęciami Radosława Kazmierczaka i Marii Grąbczewskiej.

https://www.architekturaibiznes.pl/solidarnosc-ovo-grabczewscy-architekci,8355.html?fbclid=IwAR3RFrcVbKfz1_6Wq9wI5Ne63b1PPS4Oicr2bChiGpAm6rJBqmyBJeEt7P4

Również Architektura Murator napisała o naszej wystawie.

https://architektura.muratorplus.pl/wydarzenia/atlas-pamieci-wystawa-projektu-ovo-grabczewscy-na-40-lecie-solidarnosci_11354.html?fbclid=IwAR2VDFJhLbfPaCk5ibQx_2goIuV4N5anuuX9RaEzPc7fALZ5ePKjagFKFbk

OSSA NASZE - WROCŁAW 2021

245098112_6512988962051995_4863260306906540849_n.jpg

241138417_4272903029456280_5015164696094695854_n.jpg

Ira Bilous, Martyna Domaradzka, Lea Jurek, Antek Bereszyński, Szymon Pawelczuk, Filip Pawłowski i opiekująca się nami Anna Borkowska - z tą fantastyczną ekipą bardzo zdolnych ludzi włóczyliśmy się po wrocławskiej Wuwie i badaliśmy granice pojęcia NASZE - te rzeczywiste i te, które tkwią w naszych głowach Bardzo dziękuję Wam wszystkim za ten świetny czas!!! Wielkie dzięki dla wszystkich grup i tutorów i dla całej ekipy OSSA NASZE 2021 za wspaniale zorganizowany tydzień pełen pozytywnych emocji, swobodnie latających mysli i niekończących się dyskusji o architekturze i życiu!!!

Wystawa "Atlas pamięci" na 40 lecie NSZZ Solidarność / "Atlas of Memory" - Exhibition about 40 years of "Solidarity"

221966218_4148701491876435_3857745317773612197_n.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_4.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_44.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_24.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_17.jpg

211298060_4094796533933598_3797414782906072918_n.jpg

solidarnosc_park_slaski_07-2021_radoslaw_kazmierczak_1.jpg

Zachęcamy do zobaczenia poświęconej początkom Solidarności wystawy "Atlas pamięci", dla której mieliśmy przyjemność zaprojektować architektoniczną oprawę. Surowa forma stalowej, industrialnej struktury jest ściśle związana z wielkoprzemysłową genezą niezwykłego społecznego ruchu, który zmienił bieg historii Polski i świata. Cztery kontenery, zestawione w krzyż i połączone ze sobą lekkimi portykami i rampami, pokazują historię czterech porozumień sierpniowych,za każdym razem posługując się modułem stalowych przestrzennych pikseli - nierdzewnych, szmelcowanych, lakierowanych lub pokrytych rdzą. Bardzo dziękujemy organizatorom wystawy - Województwo Śląskie, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, współorganizatorowi - Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, autorom niezwykle intrygujących instalacji multimedialnych - Tajnyprojekt, wykonawcom - PTE TRANS i PROMUS Katowice, naszym konstruktorom - Grzegorzowi Komrausowi, Michałowi Grzędzińskiemu i Wojciechowi Wilczkowi z pracowni STATYK oraz całemu naszemu zespołowi autorskiemu: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas i Natalia Hołoś.

Nominacja w plebiscycie Polska Architektura 2020 dla siedziby EXG!!! Nomination in Polish Architecture 2020 for EXG building!!!

nominacja 1 small.jpg

nominacja 2 smqall.jpg

Biurowiec firmy EXG w Częstochowie został nominowany w kategorii Obiekty publiczne w Plebiscycie Polska Architektura 2020!!! Dziękujemy jury za nominację i serdecznie zachęcamy do głosowania na stronie https://sztuka-architektury.pl/…/zaglosuj-w-plebiscycie-pol… Każdy z Was może codziennie oddać jeden głos, za każdy bardzo dziękujemy!!! 

The EXG office building in Częstochowa was nominated in the Public Buildings category in the Polish Architecture 2020 Plebiscite !!!
Thank you to the jury for the nomination and we encourage you to vote
at https://sztuka-architektury.pl/…/zaglosuj-w-plebiscycie-pol…
Each of you can cast one vote every day, thank you very much for each !!!

Gramy dla WOŚP!!! We play for Great Orchestra of Christmas Charity!!!

 44_29FinalWOSP2021_tapeta_2_podglad-2529x843.jpg

Po raz kolejny dzięki Architecture Snob gramy dla WOŚP!!! Serdecznie zapraszamy Was do licytacji, w której możecie wygrać nasze bezcenne porady projektowe (a w bonusie jeszcze cenniejsze - życiowe)!!! Bardzo polecamy też wszystkie pozostałe licytacje!!!

Once again, thanks to Architecture Snob we are playing for Great Orchestra of Christmas Aid!!! We cordially invite you to the auction, in which you can win our invaluable design tips (and even more valuable - life bonuses) !!! We also highly recommend all other auctions !!!

https://allegro.pl/oferta/ovo-grabczewscy-architekci-konsultacje-projektowe-10121860208

Film o Ośrodku Zdrowia w Przyszowicach inauguruje kanał Rzut Oka!!! Film about Health Center in Przyszowice on Rzut Oka channel!!!

Film Przyszowice.jpg

Film o Ośrodku Zdrowia w Przyszowicach (OVO Grąbczewscy Architekci - Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Kasia Witek, mural: Marek Grąbczewski, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Katarzyna Ponińska, Pawel Pacak, Michał Pieczka) inauguruje Rzut Oka - nową stronę poświęconą architekturze!!!  Paweł Pacak i Piotr Andrzejewski nie tylko namówili Oskara Grabczewskiego na sensacyjne wyznania dotyczące projektu i realizacji, ale dosłownie rozłożyli ten budynek na czesci pierwsze, pokazując nie tylko, jak wygląda, ale też jak został wymyślony i zbudowany. Dobra robota Panowie! Serdecznie zapraszamy do oglądania!!!

A film about the Health Center in Przyszowice (OVO Grąbczewscy Architekci - Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Kasia Witek, mural: Marek Grąbczewski, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Katarzyna Ponińska, Pawel Pacak, Michał Pieczka) inaugurates the Projection of the Eye - a new website dedicated to architecture !! Paweł Pacak and Piotr Andrzejewski not only persuaded Oskar Grabczewski to make sensational statements about the design and implementation, but literally took the building apart, showing not only how it looks, but also how it was invented and built.Well done, gentlemen! We invite you to watch !!!

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3QgeI9tR4VwW9QCC-Z6HkPnJsMIE8Y4cfnwlwW_3rBRHo_BgjOV0rzxOY&v=8gJu-6n4u0Q&feature=youtu.b

Builder Polska o projekcie Cognitarium!!! Builder Poland about Cognitarium!!!

 plansza 1 cz-b small.jpg

Builder Polska w grudniowym numerze publikuje nasz projekt Centrum Wiedzy Cognitarium Politechniki Koszalińskiej!!! Do lektury serdecznie zaprasza cały zespół autorski
OVO Grąbczewscy Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski
Marek Grąbczewski ,Kamil Kajdas, Natalia Hołoś, Anna Ławecka, Kinga Bugaj, Marta Kalisz, Agnieszka Stasiak, Alicja Kowalewska, Natalia Wojtaś, Olga Domalewska!!!

Builder Poland publishes our project Centre of Knowledge Cognitarium of Koszalin University of Technology in the December issue !!! The entire team of authors OVO Grąbczewscy Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski
Marek Grąbczewski ,Kamil Kajdas, Natalia Hołoś, Anna Ławecka, Kinga Bugaj, Marta Kalisz, Agnieszka Stasiak, Alicja Kowalewska, Natalia Wojtaś, Olga Domalewska cordially invites you to read!!!

https://builderpolska.pl/2020/12/18/centrum-wiedzy-cognitarium-w-koszalinie/?fbclid=IwAR2VYSf_TR3jqS6pTOFHp_WEi9rMiPYPgOjvRtbGqwgeHvgNhw9Cqwwvizc

Media o zwycięskim projekcie Cognitarium w Koszalinie / Media about our winning project for Cognitarium in Koszalin

plansza 1 cz-b small.jpg

Zwycięski projekt konkursowy budynku Cognitarium Politechniki Koszalińskiej spotkał się z bardzo pozytywnym i szerokim zainteresowaniem mediów. Oto wybór publikacji na jego temat / The winning design of the Cognitarium building of the Koszalin University of Technology met with a very positive and wide media interest. Here is a selection of publications about it

Architektura i Biznes - Ola Kloc pisze o zwycięskim projekcie i rozmawia o nim z Oskarem Grąbczewskim

https://www.architekturaibiznes.pl/biblioteka-cognitarium-koszalin,4974.html?fbclid=IwAR357XMBSw45aN-4wO4Jvk_VhkPMBLNaBk6V2PmpsCkGw_36VXedu9cpt2E

Property Design

https://www.propertydesign.pl/architektura/104/jedna_z_najwiekszych_inwestycji_ostatnich_lat_w_koszalinie_ovo_grabczewscy_stworzyli_koncepcje_centrum_wiedzy_cognitarium,32098.html

Architektura Murator

https://architektura.muratorplus.pl/konkursy/centrum-wiedzy-cognitarium-w-koszalinie-wyniki-konkursu_10784.html

Zachęcamy do lektury!!! We wish you an interesting read!!!Architektura OVO Grąbczewscy Architekci w finale Księgi Przestrzeni na TVP Kultura! Architecture of OVO in the final of the Book of Space in TVP Kultura!

wielkawies2.jpg

img_0296lr.jpg

dsc_0420d_2.jpg

W finale tegorocznej serii programu  Księga Przestrzeni trzy nasze realizacje - Ośrodki Zdrowia w Gierałtowicach i Przyszowicach oraz Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś. Serdecznie zapraszamy do oglądania zarówno tego, jak i poprzednich odcinków!!! 

https://vod.tvp.pl/video/ksiega-przestrzeni,wiejskie-malo-miejskie,51353906?fbclid=IwAR3TgE1M2ff54DJ06bAkG-GjDs_HkCj2QX6IQzFSDaHR-wUYYjR-cQkHeVA

In the final of this year's series of the Book of Space program,you will see three of our projects - Health Centers in Gierałtowice and Przyszowice and the Centre of Administration of the Wielka Wieś Commune. We cordially invite you to watch both this and the previous episodes !!!

 

1 Nagroda w konkursie na Cognitarium w Koszalinie !!! 1st Prize in Cognitarium Koszalin competition !!!

plansza 3 cz-b small.jpg


plansza 2 cz b small.jpg

plansza 1 cz-b small.jpg

plansza 4 cz-b internet.jpg

#greatnews!!! Wygraliśmy konkurs na budynek Cognitarium w Koszalinie !!! Wielkie podziękowania dla jury i organizatorów- Politechniki Koszalińskiej i SARP Koszalin !!! Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym !!!! A teraz zaczynamy świętować z całym zespołem autorskim - Basią Grąbczewską, Oskarem Grabczewskim Marek Grąbczewski , Kamil Kajdas , Natalia Hołoś , Anna Ławecka , Kinga Bugaj , Marta Kalisz , Agnieszka Stasiak , Alicja Kowalewska , Natalia Wojtaś , Olga Domalewska !!!!

#greatnews!!! We won the competition for the Cognitarium building in Koszalin !!! Many thanks to the jury and the organizers - Politechnika Koszalińska & SARP Koszalin !!! Congratulations to all the awarded and distinguished !!!! And now we are starting to celebrate with the whole team of authors - Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski , Marek Grąbczewski , Kamil Kajdas , Natalia Hołoś , Anna Ławecka , Kinga Bugaj , Marta Kalisz , Agnieszka Stasiak , Alicja Kowalewska , Natalia Wojtaś , Olga Domalewska !!!!

Wyróżnienie dla EXG Częstochowa w konkursie Nagroda Roku SARP 2020!!! / Distinction in SARP Award 2020 for EXG building!!!

106075112_3049597565120172_862002780403627378_o.jpg

nagroda 2020.jpg

105895685_3049597478453514_1005255246719510890_o.jpg

#goodnews Z wielką radością informujemy, że siedziba EXG w Częstochowie otrzymała wyróżnienie w konkursie Nagroda SARP 2020!!! Dziękujemy znakomitemu jury, serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszemu inwestorowi - Exchange Group, generalnemu wykonawcy - firmie Budokart S.C, naszemu partnerowi od fasad - Milke, naszym konstruktorom - Firma Inżynierska Statyk oraz całemu zespołowi OVO Grąbczewscy Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski , Rymaszewski Jacek, Zuza Robutka, Mikołaj Szewczyk , Kamil Kajdas, Sonia Jarczyk, Magdalena Orzeł-Rurańska, Natalia Pączko, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak ,Justyna Motyka, Iga Mazur, Piotr Mrzyk, Anna Underowicz!!! Wielkie gratulacje dla wszystkich laureatów!!!

#goodnews We are happy to announce that the EXG headquarters in Częstochowa received a distinction in the SARP Award 2020 !!! Thank you to the excellent jury, congratulations and thank you to our investor - Exchange Group, general contractor - Budokart SC, our façade partner - Milke, our constructors - Firma Inżynierska Statyk and the entire team of OVO Grąbczewscy Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Rymaszewski Jacek, Zuza Robutka, Mikołaj Szewczyk, Kamil Kajdas, Sonia Jarczyk, Magdalena Orzeł-Rurańska, Natalia Pączko, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Justyna Motyka, Iga Mazur, Piotr Mrzyk, Anna Underowicz !!! Congratulations to all winners !!!

Onet o Muzeum Ognia / Onet about Museum of Fire

img_3155lr.jpg

Onet przedstawia najciekawsze muzea w Polsce- a wśród nich Muzeum Ognia w Żorach naszego autorstwa!!! Polecamy cały artykuł,wszystkie opisane w nim świetne budynki i oczywiście zachęcamy do obejrzenia ich na żywo!!!

https://www.onet.pl/styl-zycia/archinea/najciekawsze-muzea-w-polsce-te-budynki-warto-zobaczyc-na-zywo/z7tjjdh,30bc1058?fbclid=IwAR1BuKhi39emw49-EpCI-S26KFkW29mkVgE6ebsL_ZlFYvMgRMqJNqPhBWM

Onet presents the most interesting museums in Poland - including the Fire Museum in Żory by us !!! We recommend the full article, all the great buildings described in it, and of course feel free to watch them live !!!

Oskar Grąbczewski o architekturze Stanisława Niemczyka . Oskar Grąbczewski about Stanisław Niemczyk architecture

niemczyk1.jpg

niemczyk2.jpg

niemczyk3.jpg

Na piękny koniec tygodnia - architektura Stanisława Niemczyka. Od wczoraj na TVP Kultura można obejrzeć kolejny odcinek "Księgi Przestrzeni", w którym Oskar Grabczewski odwiedza niezwykła budowę kościóła i klasztoru św. Franciszka i Św. Klary w Tychach Paprocanach.

https://vod.tvp.pl/video/ksiega-przestrzeni,przyjemne-i-pozyteczne,50058525?fbclid=IwAR1XInDVplUwSWCS_fvPHlfu0VBZeHY3iU1yo5_qSh8uyKNjV6EKo3R98Sg

A już w sobotę 3 października o 18.30 w tyskiej Mediatece pierwszy publiczny seans filmu "Niemczyk-ostatni buntownik architektury" autorstwa Marcina Zasady i Marcina Nowaka, a po nim rozmowa, w której udział weżmie Oskar Grabczewski. Serdecznie zapraszamy!!!

For a beautiful end of the week - the architecture of Stanisław Niemczyk. Since yesterday, TVP Kultura has been able to watch another episode of the "Book of Space", in which Oskar Grabczewski visits the extraordinary construction of the church and monastery of St. Francis and St. Klara in Tychy Paprocany.

And on Saturday, October 3 at 6.30 pm in Tychy's Mediateka, the first public screening of the film "Niemczyk - the last rebel of architecture" by Marcin Zasada and Marcin Nowak, followed by an interview with Oskar Grabczewski. You're welcome!!!

Architektoniczne powitanie jesieni / Architectural autumn trip

niemczyk 4o.jpg

niemczyk5.jpg

nieemczyk6.jpg

Na powitanie jesieni - doroczna wycieczka po najlepszej śląskiej architekturze w najlepszej (nie tylko śląskiej) kompanii - Basia Grąbczewska, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Natalia Hołoś, Anna Ławecka , Agnieszka Stasiak ,  Kinga Bugaj, Marta Kalisz, Natalia Wojtaś, Alicja Kowalewska, Olga Domalewska! Genialne budynki Staszka Niemczyka, słońce, mnóstwo dobrej energii...Piękny dzień!!!

To welcome autumn - an annual tour of the best Silesian architecture in the best (not only Silesian) company - Basia Grąbczewska, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Natalia Hołoś, Anna Ławecka, Agnieszka Stasiak, Kinga Bugaj, Marta Kalisz, Natalia Wojtaś, Alicja Kowalewska, Olga Domalewska! Ingenious buildings of Staszek Niemczyk, sun, lots of good energy ... A beautiful day !!!
Budynek EXG w Częstochowie nominowany do Nagrody Roku SARP!!! EXG building in Częstochowa nominated for the SARP Year Award!!!

105693999_3049597548453507_3735387764334103332_o.jpg

106075112_3049597565120172_862002780403627378_o.jpg

105394037_3049597905120138_8871602072986692864_o.jpg

105895685_3049597478453514_1005255246719510890_o.jpg

Zaprojektowana przez nas siedziba firmy EXG w Częstochowie została nominowana do Nagrody Roku SARP 2020 dla najlepszych budynków zrealizowanych w Polsce!!! Cieszymy się bardzo, gratulujemy i dziękujemy inwestorowi - Exchange Group, generalnemu wykonawcy - firmie Budokart S.C. oraz całemu naszemu zespołowi - OVO Grąbczewscy Architekci : Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Rymaszewski Jacek, Zuza Robutka, Mikołaj Szewczyk, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Magdalena Orzeł-Rurańska, Natalia Pączko, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Justyna Motyka,Iga Mazur, Piotr Mrzyk, Anna Underowicz. Konstrukcja: Firma Inżynierska Statyk - Grzegorz Komraus, Bartek Jankowiak!!!

The headquarters of the EXG company in Częstochowa designed by us was nominated for the SARP Year Award 2020 for the best buildings constructed in Poland !!! We are very happy, congratulations and thank you to the investor - Exchange Group, the general contractor - Budokart S.C. and our entire team - OVO Grąbczewscy Architekci: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Rymaszewski Jacek, Zuza Robutka, Mikołaj Szewczyk, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Magdalena Orzeł-Rurańska, Natalia Pączko, Paulina Gocołyna, Natalia Miłczak, Justyna Miłczak Iga Mazur, Piotr Mrzyk, Anna Underowicz. Construction: Firma Inżynierska Statyk - Grzegorz Komraus, Bartek Jankowiak!!!


Oskar Grąbczewski na SHARE Architects Forum for the Future w Ljubljanie! Oskar Grąbczewski at SHARE Architects Forum for the Future in Ljubljana!

119517262_3281992128547380_3087748614185024101_o.jpg 119511415_3281992685213991_8881405846760365600_o.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziałuw SHARE Architects Forum for the Future, 22 września, Ljubljana InterContinental & Virtual. Wśród znamienitych gości z całej Europy Oskar Grabczewski poprowadzi tam prelekcję o naszych nowych projektach. Do zobaczenia w Lublanie!
We cordially invite you to participate in SHARE Architects Forum for the Future, 22nd September, Ljubljana InterContinental & Virtual. Among distinguised guests from all the Europe Oskar Grabczewski will give a lecture about our new projects there. See you in Ljubljana!"Widoki i powidoki" Oskara Grąbczewskiego w "Księdze Przestrzeni" w TVP Kultura! "Views and Impressions" by Oskar Grabczewski in "The Book of Space" in TVP Kultura!

 OSKAR.jpg

W najnowszym sezonie programu Księga Przestrzeni - nowość. „Widoki i powidoki”, czyli fascynujące eseje architekta Oskara Grąbczewskiego o znanych i zupełnie nieznanych przygodach polskiej architektury po roku 1945. Będziecie zaskoczeni i pewnie zachwyceni. Oprócz esejów Oskara znajdziecie w nowych odcinkach kilka naszych realizacji...  Oglądajcie od 3 września, we czwartki o 17.45 na antenie TVP Kultura. Serdecznie zapraszamy!

https://vod.tvp.pl/video/ksiega-przestrzeni,mieszkac-inaczej,49681312

https://vod.tvp.pl/video/ksiega-przestrzeni,przyjemne-i-pozyteczne,50058525

In the latest season of "The Book of Space" program - a novelty. "Views and Impressions", or fascinating essays by architect Oskar Grąbczewski about the well-known and completely unknown adventures of Polish architecture after 1945. You will be surprised and probably delighted. In addition to Oskar's essays, you will find several of our productions in new episodes ...  Watch from September 3, on Thursdays at 5:45 PM on TVP Kultura. You're welcome!

Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś w finale ŻYCIE W ARCHITEKTURZE 2020!!! Centre of Administration in Wielka Wieś as the finalist of LIFE IN ARCHITECTURE AWARD 2020!!!

106722892_3066150780131517_1982608567048420497_o.jpg

106681696_3066148803465048_6621963700873145617_o.jpg

106586942_3066151163464812_8990519033622785693_o.jpg

106691604_3066152590131336_3049975159502201324_o.jpg

Fantastyczna wiadomość!!! Centrum Administracyjne Gmina Wielka Wieś (OVO Grąbczewscy Architekci - Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Magdalena Kaiser, Agnieszka Krzysztonek) 
znalazło się w finale konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE 2020 wśród najlepszych budynków zrealizowanych w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat!!!
Dziękujemy jury oraz organizatorowi - miesięcznikowi
Architektura Murator za to prestiżowe wyróżnienie i gratulujemy wszystkim finalistom!!!
Fantastic news !!! Centre of Administration in Wielka Wieś (OVO Grąbczewscy Architekci - Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Magdalena Kaiser, Agnieszka Krzysztonek)
has become the finalist of the LIFE IN ARCHITECTURE 2020 award among the best buildings completed in Poland in the last 5 years !!!
We would like to thank the jury and the organizer - Architektura Murator magazine for this prestigious award and congratulations to all finalists !!!


Nasza najnowsza realizacja - siedziba firmy EXG w Architekturze Murator!!! Our latest building - EXG Headquaters in Architektura-Murator magazine!!!

105693999_3049597548453507_3735387764334103332_o.jpg

106075112_3049597565120172_862002780403627378_o.jpg

105597506_3050101645069764_1645309087997273822_o.jpg

105394037_3049597905120138_8871602072986692864_o.jpg

105895685_3049597478453514_1005255246719510890_o.jpg

106248923_3050103768402885_2320468452566752747_o.jpg

Właśnie dotarł do nas najnowszy numer miesięcznik Architektura Murator!!! A w nim Hubert Wąsek pisze o naszej najnowszej realizacji - siedzibie firmy EXG w Częstochowie! Bardzo krótki cytat "Dostaliśmy w prezencie kawałek architektury" Siedziba firmy EXG w Częstochowie. Inwestor Exchange Group. OVO Grąbczewscy Architekci: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski,Marek Grąbczewski, Jacek Rymaszewski, Zuza Robutka,Mikołaj Szewczyk,Sonia Jarczyk,Kamil Kajdas, Magdalena Orzeł, Natalia Pączko, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Justyna Motyka,Iga Mazur, Piotr Mrzyk, Anna Underowicz. Konstrukcja: Firma Inżynierska Statyk - Grzegorz Komraus,Bartosz Jankowiak.Wykonawca: Budokart SC. Zdjęcia: Tomasz Zakrzewski archifolio. Wszystkim bardzo dziękujemy i serdecznie zachęcamy do lektury!!!

We have just received the latest issue of Architektura Murator monthly !!! 
Hubert Wąsek writes about our latest project - the headquarters of the EXG company in Częstochowa!
Very short quote "We got a piece of architecture as a gift".
The headquarters of the EXG company in Częstochowa.
Investor Exchange Group. OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski,
Marek Grąbczewski, Jacek Rymaszewski, Zuza Robutka, Mikołaj Szewczyk, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas,
Magdalena Orzeł, Natalia Pączko, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Justyna Motyka, Iga Mazur,
Piotr Mrzyk, Anna Underowicz.
Static Engineering: Firma Inżynierska Statyk - Grzegorz Komraus, Bartosz Jankowiak.
Contractor: Budokart SC. Photos: Tomasz Zakrzewski archifolio.
We would like to thank all of you and encourage you to read it !!!


Grąbczewski, Krajewski, Nakonieczny - jak koronawirus zmienia architekturę ? Grąbczewski, Krajewski, Nakonieczny - how coronavirus is changing architecture?w

98341911_2293079587665911_3464508615967113216_o.jpg 

Oskar Grąbczewski, Aleksander Krajewski i Ryszard Nakonieczny wzięli udział w dyskusji Interfaces "Jak koronawirus zmienia architekturę?". Momentami było naprawdę gorąco, co sami możecie zobaczyć na YouTube !!!

https://www.youtube.com/watch?v=xY4iNZKXbj0

Oskar Grąbczewski, Aleksander Krajewski and Ryszard Nakonieczny took part in the debate Interfaces "How coronavirus is changing architecture?". It was really exciting in some moments - you can see it on YouTube !!!


Oskar Grąbczewski o architekturze podczas pandemii w majowym numerze A&B / Oskar Grąbczewski on architecture during the pandemic in the May issue of A&B

95777892_2919901051423158_538836443653472256_n.jpg 

O architekturze w czasie pandemii dyskutują goście majowego numeru Architektura i Biznes!!! Wśród nich m.in. Monika Arczynska, Marta Sękulska-Wrońska, Robert Konieczny, Zbigniew Maćków, False Mirror Office, Zuzanna Skalska, Piotr Średniawa, Marlena Happach i Oskar Grabczewski! Mnóstwo ciekawych wypowiedzi i najnowszych projektów! Serdecznie zapraszamy do lektury,szczególnie,że cały numer jest dostępny online!!

Architecture during the pandemic is discussed by guests of the May issue of Architecture and Business !!! Among them, among others Monika Arczynska, Marta Sękulska-Wrońska, Robert Konieczny, Zbigniew Maćków, False Mirror Office, Zuzanna Skalska, Piotr Średniawa, Marlena Happach and Oskar Grabczewski! Lots of interesting statements and the latest projects! We invite you to read, especially since the entire issue is available online !!

OVO wyróżnione w rankingu competitionline!!! OVO distinguished in competitionline ranking!!!

94312920_2889472257799371_4236428772951195648_o.jpg

Z radością informujemy,że znaleźliśmy się na 35 miejscu wśród pracowni architektonicznych w rankingu portalu competitiononline opartym na wynikach europejskich konkursów architektonicznych 2019/2020!!! 

We are pleased to announce that we are in 35th place among architectural studios in the competitiononline portal ranking based on the results of European architectural competitions 2019/2020 !!!

OVO o zawodzie architekta w Architekturze i Biznes / OVO about architects' profession in Architektura & Biznes magazine

91557972_2374310986192140_776186811855667200_n.jpg

wizualizacja z wnętrza — kopia.jpg

wizualizacja od północy — kopia.jpg

W kwietniowym numerze Architektura i Biznes bardzo ciekawa dyskusja o zawodzie architekta!!! Wypowiadają się m.in. Robert Konieczny, Przemo Łukasik, Zbigniew Maćków, Piotr Śmierzewski, Michał Baryżewski i Zbigniew Reszka, Krystian Wawer, Jakub Szczęsny, Marek Łańcucki, Stanislaw Denko, Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Józef Białasik, Mateusz Kuo Stolarski, Monika Arczynska, Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski, Marcin Garbacki, Paweł Krzemiński, Karolina Skawecka, Jacek Dominiczak. Co jeszcze bardziej ciekawe - architekci pokazują swoje niezrealizowane projekty. Wśród gości miesięcznika znalazł się również Oskar Grabczewski, a jego wypowiedź zostałą zilustrowana naszym projektem na Planetę Lem w Krakowie (Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski). Redakcji gratulujemy świetnego pomysłu i bardzo ciekawego numeru, a wszystkich serdecznie zachęcamy do lektury!!!

In the April issue of Architecture and Business a very interesting discussion about the profession of architect !!! They speak, among others Robert Konieczny, Przemo Łukasik, Zbigniew Maćków, Piotr Śmierzewski, Michał Baryżewski and Zbigniew Reszka, Krystian Wawer, Jakub Szczęsny, Marek Łańcucki, Stanislaw Denko, Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Józef Białasik, Mateusz Kuo Stolarski, Monika Arczynska, Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski, Marcin Garbacki, Paweł Krzemiński, Karolina Skawecka, Jacek Dominiczak. What's even more interesting - the architects show their unrealized projects. Oskar Grabczewski was also among the guests of the monthly, and his statement was illustrated by our project for Planet Lem in Krakow (Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski). We would like to congratulate the editors for a great idea and very interesting number, and we encourage everyone to read !!!

Architekci w czasach epidemii dla Architektury-Murator / Architects during epidemic in Architektura-Murator

koronawirus-w-architekturze-architekci-w-czasach_319234.jpg

miesięcznik Architektura Murator zapytał architektów jak wygląda ich praca podczas epidemii. Serdecznie pozdrawiamy Koleżanki i Kolegów - pracujących w biurach, w domu i na budowach! Wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo!!! 

Architecture Murator magazine asked architects what their work looks like during the epidemic. We cordially greet our colleagues - working in offices, at home and on construction sites! Good luck, stay healthy !!! 

https://architektura.muratorplus.pl/krytyka/koronawirus-w-architekturze-architekci-w-czasach-pandemii_10440.html?fbclid=IwAR3GqBJMoRcEvUYKzvzS72sbSXGepL_RqhqEQ-4Xhtn99nUWPmtUrWwcUTw

Oskar Grąbczewski o "Niezwykłych budowach" w Architekturze-Murator / Oskar Grąbczewski about "Incredible buildings"in Architektura-Murator magazine

 91839963_2840305199382744_6576253786749140992_n.jpg

Już dostępny - kwietniowy numer miesięcznik Architektura Murator!!! Bardzo polecamy artykuł, w którym Oskar Grabczewski przygląda się realizacjom, które ze względu na trudną lokalizację przesuwają granice naszej wiedzy i możliwości technicznych, ale również mnóstwo innych ciekawych tekstów i projektów - autorstwa m.in. Konior StudioAgata Twardoch,Ryszard Nakonieczny, Kazimierz Łatak, Piotr Lewickiinicjatywa projektowaISBA Grupa Projektowa,NOW Biuro Architektoniczne, zw Architekci i wielu innych!!! Miłej lektury!!!
A z uwagi na aktualną sytuację Redakcja zachęca do bezpiecznych i atrakcyjnych cenowo zakupów online  #zostanwdomu z prenumeratą „Architektury-murator”.
zamówienia > https://bit.ly/3bkVoxq

Now available - the April issue of Architektura Murator monthly !!! We highly recommend the article in which Oskar Grabczewski looks at projects that, due to their difficult location, push the limits of our knowledge and technical capabilities, but also a lot of other interesting texts and projects - by Konior Studio, Agata Twardoch, Ryszard Nakonieczny, Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki, incjatywa projektowa, ISBA Grupa Projektowa, NOW Architecture Office, ZW Architekci and many more !!! Have a nice reading !!!
And due to the current situation, the Editorial Board encourages safe and affordable online shopping  #stayhome with a subscription to 'Architecture-murator'.
orders> https://bit.ly/3bkVoxq

 


Życzymy dużo zdrowia i pogody ducha!!! We wish you a lot of health and serenity!!!

grbczewscy1.jpgSzanowni Państwo! Chcieliśmy poinformować, że cały czas pracujemy, przestrzegając aktualnych wytycznych i stosując pracę zdalną. Jesteśmy dostępni mailowo i telefonicznie. Życzymy wszystkim dużo zdrowia i pogody ducha w tym trudnym okresie!!!

Ladies and Gentelmen! We would like to inform you that we are constantly working, following current guidelines and using remote work. We are available by email and phone. We wish everyone a lot of health and serenity during this difficult period !!!

Muzeum Ognia wśród laureatów LAKA Design That Educates Award! Museum of Fire among the winners of LAKA Design That Educates Award!

dsc_3246lr.jpg

Znaleźliśmy się wśród laureatów Laka Design That Educates Award!!! Towarzystwo doborowe - BIG - Bjarke Inges Group, KWK PROMES, Diller Scofidio + Renfro, Sauerbruch Hutton, C.F. Møller Architects, SLA, Anastasia Elrouss Architects, Wallmakers, musk, tym bardziej się cieszę! Podziękowania dla jury, gratulacje dla wszystkich laureatów, wielkie uznanie i wielkie dzięki dla całego teamu projektowego Muzeum Ognia - Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Beata KosokMarta Musiał, Agnieszka Krzysztonek, Martyna Drzewkowa!!!

We were among the winners of the Laka Design That Educates Award !!! Selection company - BIG - Bjarke Inges Group, KWK PROMES, Diller Scofidio + Renfro, Sauerbruch Hutton, C.F. Møller Architects, SLA, Anastasia Elrouss Architects, Wallmakers, musk, the more I am happy! Thanks to the jury, congratulations to all winners, great appreciation and many thanks to the entire design team of the Museum of Fire - Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Beata Kosok, Marta Musiał, Agnieszka Krzysztonek, Martyna Drzewkowa !!!


Przełożenie wystawy "Playing Architecture" / Postponing of "Playing Architecture" exhibition

Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, biorąc pod uwagę aktualne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rządu RP, jesteśmy zmuszeni przełożyć naszą wystawę "Playing Architecture" w Architektur Galerie Berlin. Poinformujemy Państwa o nowym terminie tego ważnego dla nas wydarzenia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na zrozumienie naszej decyzji, podjętej z troską o zdrowie naszych Gości.

Respectable Guests

due to the sanitary and epidemiological situation, taking into account the current recommendations of the Chief Sanitary Inspector and the Government of the Republic of Poland, we are forced to postpone our exhibition "Playing Architecture" in Architektur Galerie Berlin. We will inform you about the new date of this event. We apologize for any inconvenience and look forward to understanding our decision taken with care for the health of our guests.

Playing Architecture - OVO Grąbczewscy in Architektur Galerie Berlin!

PLAKAT OVO GRABCZEWSCY.jpg

To już za 4 tygodnie, więc odpalamy oficjalny plakat!!! Serdecznie zapraszamy Was wszystkich na wernisaż naszej wystawy "Playing Architecture" w Architektur Galerie Berlin, który odbędzie się 12 marca o godzinie 19.00!!! Wieczór otworzy kurator wystawy i dyrektor galerii Ulrich Müller, a następnie o architekturze rozmawiać będą Marcin Szczelina i Oskar Grabczewski!!! Na finał wystąpią z bardzo eksperymentalnym setem niesamowite Szklane Oczy!!!
It is already in 4 weeks, so we start the official poster !!! We cordially invite you all to the opening of our exhibition "Playing Architecture" in Architektur Galerie Berlin, which will take place on March 12 at 19.00 !!! The evening will be opened by the exhibition curator Ulrich Müller, and then Marcin Szczelina and Oskar Grabczewski will talk about architecture !!! For the final - amazing Szklane Oczy will perform with an extremely experimental set !!!

Oskar Grąbczewski na 4 Design Days 2020 / Oskar Grąbczewski on 4 Design Days 2020

84505265_2720320861381179_7665863642302119936_o.jpg

Zapraszamy na 4 Design Days!!! Oskar Grabczewski weźmie udział w następujących sesjach
6 lutego 12.00-13.00 Scena Spodek #onstage. Osiedla. "Szansa na rewitalizację. Zabudowa mieszkaniowa TBS w Katowicach"
6 lutego 14.00-15.30 Scena Spodek. Sesja dyskusyjna
#architecturechallenge. Osiedla na nowo
6 lutego 16:00-17:00 Scena Dolne Foyer. Sesja dyskusyjna
#architecturechallenge. Szkoły i przedszkola
8 lutego 2020 r. | 13.00-15.30 | scena Premium. Prezentacje i dyskusja. Twoje miasto zmian "Zabudowa mieszkaniowa TBS w Katowicach".

We invite you to 4 Design Days !!! Oskar Grabczewski will take part in the following sessions
February 6 12.00-13.00 Spodek Scene #onstage. Settlements. "Chance for revitalization. TBS housing development in Katowice"
February 6 14.00-15.30 Saucer Scene. Discussion session
#architecturechallenge. Housing estates again
February 6 16: 00-17: 00 Scene Lower Foyer. Discussion session
#architecturechallenge. Schools and kindergartens
February 8, 2020 13.00-15.30 | Premium scene. Presentations and discussion. Your city of changes "TBS housing development in Katowice".

.