Łaźnia Łańcuszkowa na portalu Archdaily / Chain Bath in Zabrze on Archdaily

łaznia1.jpg

laznia3.jpg

Archdaily (dla wszystkich nie związanych zawodowo z architekturą - największy portal architektoniczny na świecie) pisze o projekcie Łażni Łańcuszkowej w Zabrzu, który zrealizowaliśmy razem z Konior Studio. Autorzy: Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architekci : Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior, zespół projektowy: Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach. Inwestorem było Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a wykonawcami konsorcjum Mostostal Zabrze GPBP SA i Konior Sp.J. Miłej lektury!

Archdaily (for the ones not into architecture - the world's most visited architecture website) writes about the project of Chain Bath in Zabrze, which we realized together with Konior Studio. Authors: Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior, project team: Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach. The investor was the Coal Mining Museum in Zabrze, and the contractors were the consortium Mostostal Zabrze GPBP SA and Konior Sp.J. Have a nice read!

https://www.archdaily.com/890309/chain-bath-in-queen-luiza-coal-mine-complex-in-zabrze-konior-studio-plus-ovo-grabczewscy-architekci?ad_medium=gallery