Łaźnia łańcuszkowa – wzorcowa rewitalizacja / Chain Bath - model revitalization

34012866_1717575551659904_7915219861435842560_o.jpg

33851525_1717575528326573_4290049794669281280_o.jpg

34011430_1717575654993227_505722765492355072_o.jpg

"Łaźnia łańcuszkowa – wzorcowa rewitalizacja" to artykuł, który napisała Anna Cymer na portalu Sztuka Architektury o naszej realizacji w Zabrzu, którą zaprojektowaliśmy razem z Konior Studio (autorzy:Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiTomasz Mikołaj Konior, współpraca: Kasia KunsdorffMarta MusiałEwa Stelmach). Cieszymy się z tak wysokiej oceny razem z inwestorem - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i wykonawcami - Mostostal Zabrze GPBP SA i Konior Sp. J. Miłej lektury!

"Chain Bath - model revitalization" is an article written by Anna Cymer on the Sztuka Architektury website about our project in Zabrze, which we designed together with Konior Studio (authors: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Tomasz Mikołaj Konior, cooperation: Kasia Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach). We are pleased with such a high rating together with the investor - Museum of Coal Mining in Zabrze and contractors - Mostostal Zabrze GPBP SA and Konior Sp. J. Have a nice reading!

http://sztuka-architektury.pl/article/11217/laznia-lancuszkowa-wzorcowa-rewitalizacja