1 Nagroda w konkursie na Cognitarium w Koszalinie !!! 1st Prize in Cognitarium Koszalin competition !!!

plansza 3 cz-b small.jpg


plansza 2 cz b small.jpg

plansza 1 cz-b small.jpg

plansza 4 cz-b internet.jpg

#greatnews!!! Wygraliśmy konkurs na budynek Cognitarium w Koszalinie !!! Wielkie podziękowania dla jury i organizatorów- Politechniki Koszalińskiej i SARP Koszalin !!! Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym !!!! A teraz zaczynamy świętować z całym zespołem autorskim - Basią Grąbczewską, Oskarem Grabczewskim Marek Grąbczewski , Kamil Kajdas , Natalia Hołoś , Anna Ławecka , Kinga Bugaj , Marta Kalisz , Agnieszka Stasiak , Alicja Kowalewska , Natalia Wojtaś , Olga Domalewska !!!!

#greatnews!!! We won the competition for the Cognitarium building in Koszalin !!! Many thanks to the jury and the organizers - Politechnika Koszalińska & SARP Koszalin !!! Congratulations to all the awarded and distinguished !!!! And now we are starting to celebrate with the whole team of authors - Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski , Marek Grąbczewski , Kamil Kajdas , Natalia Hołoś , Anna Ławecka , Kinga Bugaj , Marta Kalisz , Agnieszka Stasiak , Alicja Kowalewska , Natalia Wojtaś , Olga Domalewska !!!!