10 pytań do Oskara Grąbczewskiego! / 10 questions for Oskar Grąbczewski23730836_1989465617746668_1637655684_o.jpg

10 pytań do…” to cykl krótkich rozmów z architektami, do których Architektura & Biznes kieruje tę samą pulę pytań. Jesteście ciekawi, z kim wasz ulubiony architekt chciałby coś zaprojektować? A może dowiedzieć się, jakie książki albo miasta najbardziej go inspirują? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszych miniwywiadach! W dzisiejszym odcinku cyklu o odpowiedzi poprosiliśmy Oskara Grąbczewskiego z pracowni OVO Grąbczewscy Architekci.

https://www.architekturaibiznes.pl/architektura/z-oskarem-grabczewskim-krotko-na-temat,2169.html?fbclid=IwAR2BaHK2XS3LaMZMozoXipnMABocVN0xplz4Gnph8AYjdis_9Yz7Fyf64nk

"10 questions for ..." is a series of short conversations with architects to whom Architektura & Biznes address the same pool of questions. Are you curious with whom your favorite architect would like to design something? Or maybe find out what books or cities most inspire him? You will find answers to these questions in our mini interviews! In today's episode of the series, we asked Oskar Grąbczewski from the OVO Grąbczewscy Architekci studio for answers.