4 nominacje w konkursie Architektura Roku 2018 ! 4 nominations in the Architecture of the Year 2018 Award!

laznia3.jpg

34011430_1717575654993227_505722765492355072_o.jpg

d800_087282lr-2.jpg

pozprzyszowice8_1.jpg

img_6637lrg.jpg

wielkawies5.jpg

#breaking Z radością informujemy,że dostaliśmy 4 nominacje w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego 2018!! Łaźnia Łańcuszkowa w Zabrzu (Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architekci: Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiTomasz Mikołaj Konior oraz Kasia KunsdorffMarta Musiał i Ewa Stelmach) otrzymała 2 nominacje w kategoriach Obiekt Roku i Wnętrze Roku, Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach (Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiKasia Kunsdorff, mural Marek GrąbczewskiPaulina GocołNatalia MilczakKatarzyna PonińskaPaweł Pacak, Michał Pieczka) otrzymał nominację w kategorii Obiekt Roku, a Centrum Administracyjna Gminy Wielka Wieś (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski oraz Magdalena Kaiser i Agnieszka Krzysztonek) nominację w kategorii Dzieło Eksportowe Śląskich Architektów!! Dziękujemy jury, gratulujemy inwestorom i wykonawcom oraz wszystkim projektantom nominowanych obiektów!!! 

We are happy to announce that we have received 4 nominations in the Architecture of the Year of the Silesian Voivodeship competition in 2018!! Chain Bath in Zabrze (Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior and Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał and Ewa Stelmach) received 2 nominations in the categories: Object of the Year and Interior of the Year, Health Center in Przyszowice (Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Katarzyna Kunsdorff, mural Marek Grąbczewski, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Katarzyna Ponińska, Paweł Pacak, Michał Pieczka) received a nomination in the Object of the Year category, and the Administrative Center of the Wielka Wieś Municipality (Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski and Magdalena Kaiser and Agnieszka Krzysztonek) nomination in the category of Export Works of Silesian Architects!! Thanks to the jury, congratulations to investors and contractors and all designers of the nominated objects !!!