Architektoniczne powitanie jesieni / Architectural autumn trip

niemczyk 4o.jpg

niemczyk5.jpg

nieemczyk6.jpg

Na powitanie jesieni - doroczna wycieczka po najlepszej śląskiej architekturze w najlepszej (nie tylko śląskiej) kompanii - Basia Grąbczewska, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Natalia Hołoś, Anna Ławecka , Agnieszka Stasiak ,  Kinga Bugaj, Marta Kalisz, Natalia Wojtaś, Alicja Kowalewska, Olga Domalewska! Genialne budynki Staszka Niemczyka, słońce, mnóstwo dobrej energii...Piękny dzień!!!

To welcome autumn - an annual tour of the best Silesian architecture in the best (not only Silesian) company - Basia Grąbczewska, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Natalia Hołoś, Anna Ławecka, Agnieszka Stasiak, Kinga Bugaj, Marta Kalisz, Natalia Wojtaś, Alicja Kowalewska, Olga Domalewska! Ingenious buildings of Staszek Niemczyk, sun, lots of good energy ... A beautiful day !!!