Architektour 2019!!!

 60388308_2219658598114077_7031363691257790464_o.jpg

60396487_2219659254780678_404853547285348352_o.jpg

60443300_2177913378964890_6275919673066258432_o.jpg

60395950_2219659694780634_1989927003289026560_n.jpg

60210785_2178932628862965_8257347086400356352_o.jpg

60484865_2219660391447231_8114573293920452608_n (1).jpg

Oskar Grabczewski powrócił właśnie z Kalisza z warsztatów Architektour, gdzie miał honor i przyjemność prowadzić jako tutor znakomitą grupę nr 1 w składzie Gabriela WójcikKarolina KlocekPaulina WojnarowiczPatrycja PisarekMaja PakułaMarcin Osak i Bartek Weber. Grupa była wyśmienita, wszyscy tutorzy i uczestnicy zakochani po uszy w architekturze i urbanistyce, organizatorzy ofiarni, kompetentni i profesjonalni, praca intensywna i owocna, Kalisz piękny, a całość warsztatów niezwykle udana!!! 

Oskar Grabczewski just returned from Kalisz from the Architektour workshop, where he had the honor and pleasure to lead as the tutor excellent group No. 1 composed of Gabriela Wójcik, Karolina Klocek, Paulina Wojnarowicz, Patrycja Pisarek, Maja Pakuła, Marcin Osak and Bartek Weber. The group was excellent, all tutors and participants in love with the ears in architecture and urban planning, organizers of the sacrificial, competent and professional, intense and fruitful work, Kalisz beautiful, and the whole workshop extremely successful !!!