Architektura Stanisława Niemczyka we wspomnieniach Oskara Grąbczewskiego / Architecture of Stanisław Niemczyk in memories of Oskar Grabczewski

61165676_2237304946349442_1699340738791211008_n (1).jpg

61102103_2237307063015897_4078963151482126336_n.jpg

61455194_2237305496349387_1179709546344480768_n.jpg

61327161_2237305669682703_7058220083104972800_n.jpg

61232911_2237306676349269_2250806946095431680_n.jpg


Oskar Grabczewski i Marek Grąbczewski towarzyszyli Aldonie Łaniewskiej-Wołłk w tworzeniu audycji o twórczości Stanisława Niemczyka i mieli okazję przysłuchiwać się niezwykłej rozmowie z ojcem Wawrzyńcem Jaworskim, budowniczym kościoła i klasztoru Św. Franciszka i św. Klary w Tychach. Audycja już wkrótce na antenie Radiowej Dwójki. Serdecznie zapraszamy do jej wysłuchania!

Oskar Grabczewski and Marek Grąbczewski accompanied Aldonie Łaniewska-Wołłk in creating a broadcast about the work of Stanisław Niemczyk and had the opportunity to listen to an extraordinary conversation with father Wawrzyniec Jaworski, the builder of the church and the monastery of St. Francis and St. Claire in Tychy. Broadcast soon on Radio Two. We cordially invite you to listen to it!