Barbara Grąbczewska i Oskar Grąbczewski w plebiscycie Architektoniczne Osobowości 25 lecia! / Barbara Grąbczewska & Oskar Grąbczewski in the Architectural Personality of 25 Years contest!

74654686_10157617643273427_4476901625327255552_n.jpg

74919340_2530405950372672_8015848239351726080_n.jpg

74363208_2530407770372490_5617201105814421504_n.jpg

Basia Grąbczewska i Oskar Grąbczewski zostali nominowani w plebiscycie Osobowości 25 lecia zorganizowanym przez miesięcznik Architektura Murator.
Możecie na nich głosować w kategorii architektura - https://architektura25.pl/osobowosci-25-lecia-architektura/
oraz dodatkowo na Oskara w kategorii nauczanie i edukacja architektoniczna - https://architektura25.pl/osobowosci-25-lecia-nauczanie/
Dziękujemy za wszystkie Wasze głosy!!! 

Basia Grąbczewska and Oskar Grąbczewski were nominated in the Personality of the 25th Anniversary plebiscite organized

by the Architektura Murator monthly.

You can vote for them in the architecture category - https://architektura25.pl/osobowosci-25-lecia-architektura/

and also an Oscar in the category of architectural teaching and education - https://architektura25.pl/osobowosci-25-lecia-nauczanie/

Thank you for all your votes !!!