Builder Polska o projekcie Cognitarium!!! Builder Poland about Cognitarium!!!

 plansza 1 cz-b small.jpg

Builder Polska w grudniowym numerze publikuje nasz projekt Centrum Wiedzy Cognitarium Politechniki Koszalińskiej!!! Do lektury serdecznie zaprasza cały zespół autorski
OVO Grąbczewscy Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski
Marek Grąbczewski ,Kamil Kajdas, Natalia Hołoś, Anna Ławecka, Kinga Bugaj, Marta Kalisz, Agnieszka Stasiak, Alicja Kowalewska, Natalia Wojtaś, Olga Domalewska!!!

Builder Poland publishes our project Centre of Knowledge Cognitarium of Koszalin University of Technology in the December issue !!! The entire team of authors OVO Grąbczewscy Architekci: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski
Marek Grąbczewski ,Kamil Kajdas, Natalia Hołoś, Anna Ławecka, Kinga Bugaj, Marta Kalisz, Agnieszka Stasiak, Alicja Kowalewska, Natalia Wojtaś, Olga Domalewska cordially invites you to read!!!

https://builderpolska.pl/2020/12/18/centrum-wiedzy-cognitarium-w-koszalinie/?fbclid=IwAR2VYSf_TR3jqS6pTOFHp_WEi9rMiPYPgOjvRtbGqwgeHvgNhw9Cqwwvizc