Centrum Administracji i Ośrodek Zdrowia nagrodzone w konkursie Architektura Roku!!! Center of Administration and Health Center awarded in Architecture of the Year!!!

20181016_141630.jpg 20181016_141614.jpg

83635.jpg

wielka wieś.jpg

przyszowice.jpg

#breaking Z radością informujemy, że Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski oraz Magdalena Kaiser i Agnieszka Krzysztonek) otrzymało główną nagrodę w kategorii Dzieło Eksportowe Śląskich Architektów, a Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach (Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiKasia Kunsdorff, mural Marek GrąbczewskiPaulina GocołNatalia MilczakKatarzyna PonińskaPaweł Pacak, Michał Pieczka) otrzymał wyróżnienie w kategorii Obiekt Roku w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego 2018!!! Dziękujemy jury, gratulujemy inwestorom i wykonawcom oraz wszystkim nagrodzonym!!! 

#breaking We are happy to announce that the Center of Administration of the Wielka Wieś Municipality (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski and Magdalena Kaiser and Agnieszka Krzysztonek) received the main prize in the Export Works of Silesian Architects category, and the Health Center in Przyszowice (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Kasia Kunsdorff, mural Marek Grąbczewski, Paulina Gocoł, Natalia Milczak, Katarzyna Ponińska, Paweł Pacak, Michał Pieczka) received a distinction in the Object of the Year category in the Architecture of the Year of the Silesian Voivodeship competition 2018 !!!
Thanks to the jury, congratulations to investors and contractors and to all awarded architects !!!