Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś w finale ŻYCIE W ARCHITEKTURZE 2020!!! Centre of Administration in Wielka Wieś as the finalist of LIFE IN ARCHITECTURE AWARD 2020!!!

106722892_3066150780131517_1982608567048420497_o.jpg

106681696_3066148803465048_6621963700873145617_o.jpg

106586942_3066151163464812_8990519033622785693_o.jpg

106691604_3066152590131336_3049975159502201324_o.jpg

Fantastyczna wiadomość!!! Centrum Administracyjne Gmina Wielka Wieś (OVO Grąbczewscy Architekci - Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Magdalena Kaiser, Agnieszka Krzysztonek) 
znalazło się w finale konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE 2020 wśród najlepszych budynków zrealizowanych w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat!!!
Dziękujemy jury oraz organizatorowi - miesięcznikowi
Architektura Murator za to prestiżowe wyróżnienie i gratulujemy wszystkim finalistom!!!
Fantastic news !!! Centre of Administration in Wielka Wieś (OVO Grąbczewscy Architekci - Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Magdalena Kaiser, Agnieszka Krzysztonek)
has become the finalist of the LIFE IN ARCHITECTURE 2020 award among the best buildings completed in Poland in the last 5 years !!!
We would like to thank the jury and the organizer - Architektura Murator magazine for this prestigious award and congratulations to all finalists !!!