Dekalog Dobrej Przestrzeni / Decalogue of Good Space

 75210737_2505663389513595_8561833479975731200_n.jpg

dsc_3373lr.jpg

Architecture Snob - czyli Marcin Szczelina i Anna Ostrowska zaprezentowali swój Dekalog Dobrej Przestrzeni, czyli bardzo bogate i pięknie wydane kompendium wiedzy o architekturze Sląska ostatnich 20 lat. Bardzo nam przyjemnie, że znalazło się w nim Muzeum Ognia i inne nagrodzone i wyróżnione obiekty naszego autorstwa. W dużej liczbie budynków, autorów i nagród wkradły się drobne nieścisłości. Korzystając z tej radosnej okazji chcieliśmy zatem sprostować - wyróżnienie w konkursie Architektura Roku 2018 otrzymał obiekt Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach - OVO Grąbczewscy Architekci - Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Katarzyna Witek, mural Marek Grąbczewski, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Katarzyna Ponińska, Paweł Pacak i Michał Pieczka. Każdemu posiadaczowi książki możemy to własnoręcznie dopisać w formie pięknie wykaligrafowanej erraty ;-) Zachęcamy do lektury i oglądania tego pięknego albumu, przy okazji gratulując Marcinowi i Ani oraz wszystkim laureatom zarówno wczorajszej gali, jak i dotychczasowych edycji konkursów !!!

Architecture Snob - i.e. Marcin Szczelina and Anna Ostrowska presented their Decalogue of Good Space, i.e. a very rich and beautifully published compendium of knowledge about Silesian architecture of the last 20 years. 
We are very pleased that it houses the Fire Museum and other awarded and distinguished objects of our authorship. 
Small inaccuracies crept in a large number of buildings, authors and prizes. 
Taking advantage of this joyous opportunity, we wanted to rectify - the award in the Architecture of the Year 2018 competition was given to the object of the Health Center in Przyszowice - OVO Grąbczewscy Architekci - Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Katarzyna Witek, the mural Marek Grąbczewski, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Katarzyna Ponińska, Paweł Pacak and Michał Pieczka. 
For each book owner, we can add it ourselves in the form of a beautifully calligraphic errata ;-) 
We encourage you to read and watch this beautiful album, by the way congratulating Marcin and Ania and all the winners of both yesterday's gala and previous editions of competitions !!!