Finisz wystawy PLAYING ARCHITECTURE / PLAYING ARCHITECTURE finisage

278435179_5017175121695730_7637471010385701499_n.jpg

278442722_5017175831695659_8717494423564931505_n.jpg

278566580_5017176828362226_7794497475555006620_n.jpg

278645078_5017178668362042_2913432056600250717_n.jpg

278445566_5017177821695460_7204868671263780196_n.jpg

278571376_5017179991695243_1167173933239160483_n.jpg

278675215_5017180938361815_2804088749447637046_n.jpg

278381379_5017181548361754_2620816815482518000_n.jpg

278392206_5017181865028389_3082559543616375933_n.jpg

278905509_5017182105028365_7362763643905924969_n.jpg

W tym tygodniu zakończyła się nasza wystawa PLAYING ARCHITECTURE w Architektur Galerie Berlin! Ostatnim ze znakomitych gości, który odwiedził wystawę był Marcin Sadowski. Bardzo dziękujemy mu za przemiłą wizytę! Przy tej okazji chcemy bardzo podziękować wspaniałym gościom, organizatorom, partnerom, sponsorom, autorom i wszystkim, dzięki którym i dla których odbyła się ta wystawa!
Wielkie brawa i podziękowania dla Ulrich Müller, pomysłodawcy, głównego sprawcy i reżysera całego przedsięwzięcia!
Wernisaż uświetnili Marcin Szczelina, Bartek Barczyk i cały team Architecture Snob!
Fantastyczny koncert zagrały Szklane Oczy!!!
Wielkie podziękowania dla naszych partnerów i sponsorów!
Współorganizatorem był Instytut Polski w Berlinie
Patronat medialny sprawował Builder
Sponsor Generalny to King Klinker
Sponsorzy Główni to VELUX i Milke
Sponsorzy to Deceuninck, Geberit, Multiko, PERI, WSC
I wreszcie pięknie dziękujemy całemu zespołowi tworzącemu wystawę i wernisaż - Barbara Grąbczewska, Marek Grąbczewski, Maria Grąbczewska, Kamil Kajdas, Sandra Chodura, Natalia Hołoś, Mateusz Więckowski Gawron, Ania Grąbczewska, Agnieszka Mei Noga Nakatomi, Justyna Mikrut, Mariusz Drozdowski – za wspaniałą atmosferę twórczej przygody, wielkie zaangażowanie, talent i pasję.
To dzięki Wam wszystkim mogliśmy doświadczyć co naprawdę znaczy PLAYING ARCHITECTURE!!!❤️
Autorami zdjęć są Marek Grąbczewski (1), Bartek Barczyk (2,3,4,5,6,7,8) i Till Budde (9,10,11)

Our PLAYING ARCHITECTURE exhibition at Architektur Galerie Berlin ended this week! The last of the distinguished guests who visited the exhibition was Marcin Sadowski. Thank you very much for a nice visit! On this occasion, we would like to thank the wonderful guests, organizers, partners, sponsors, authors and everyone who made this exhibition possible!
Big applause and thanks to Ulrich Müller, the originator, main perpetrator and director of the whole project!
The vernissage was graced by Marcin Szczelina, Bartek Barczyk and the entire Architecture Snob team!
Glass Eyes played a fantastic concert!!!
Many thanks to our partners and sponsors!
The co-organizer was the Polish Institute in Berlin
Media patronage was exercised by Builder
The General Sponsor is King Klinker
Main sponsors are VELUX and Milke
Sponsors include Deceuninck, Geberit, Multiko, PERI, WSC
And finally, we would like to thank the whole team creating the exhibition and vernissage - Barbara Grąbczewska, Marek Grąbczewski, Maria Grąbczewska, Kamil Kajdas, Sandra Chodura, Natalia Hołoś, Mateusz Więckowski Gawron, Ania Grąbczewska, Agnieszka Mei Noga Nakatomi, Justyna Mikrut, Mariusz Drozdowski - for the wonderful atmosphere creative adventure, great commitment, talent and passion.
It is thanks to all of you that we were able to experience what PLAYING ARCHITECTURE really means!!!❤️
The authors of the photos are Marek Grąbczewski (1), Bartek Barczyk (2,3,4,5,6,7,8) and Till Budde (9,10,11)