Krótki poradnik dla młodych architektów! / Short Guide for Young Architects!

31150366_1804145346274253_3562776467667975894_n.jpg

31166999_1804145412940913_5025442157201501727_n.jpg

Na zaproszenie share-architects Oskar Grąbczewski przygotował 10 rad dla młodych architektów! Całość ma ukazać się w formie książki w ramach projektu "Designing the profile of the future architect". Już teraz zapraszamy do lektury, ale ostrzegamy lojalnie - podchodźcie do tych rad bardzo ostrożnie...

At the invitation of the share-architects Oskar Grąbczewski has prepared 10 advices for young architects! The whole is to appear in the form of a book as part of the "Designing the profile of the future architect" project. We invite you to read, but we warn you loyally - be very careful with these counsels ...