Letnia szkoła architektury w Muzeum Ognia w Żorach!/Summer School of Architecture in Museum of Fire in Żory!

67429061_2332861226793813_2324627615618433024_n.jpg

Oskar Grabczewski miał przyjemność oprowadzić międzynarodowe grono studentów i wykładowców Summer School of Architecture po Żorach, a konkretnie pokazać im trzy budynki nominowane do nagrody Mies van der Rohe Award - Muzeum Ognia autorstwa OVO Grąbczewscy Architekci, Przedszkole nr 1 autorstwa Toprojekt oraz Dom Otwarty autorstwa KWK PROMES. Bardzo popieramy ideę letnich (jak również jesiennych, zimowych i wiosennych) warsztatów architektonicznych i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

Oskar Grabczewski had the pleasure of showing the international group of students and lecturers of the Summer School
of Architecture around Żory, and specifically showing them three buildings nominated for the Mies van der Rohe Award -
Museum of Fire by OVO Grąbczewscy Architects, Kindergarten No. 1 by Toprojekt and Open House by KWK PROMES .
We strongly support the idea of ​​summer (as well as autumn, winter and spring) architectural workshops and wish
all participants good luck!