Małopolskie Centrum Nauki na Archdaily! Cracow's Centre of Science on Archdaily!

27993474_1614260565320553_5867454517945655592_o.jpg

27982974_1614260545320555_5923390112613481105_o.jpg

28061520_1614261668653776_1146929989467656519_o.jpg

Archdaily pisze o naszym projekcie nagrodzonym w konkursie na Małopolskie Centrum Nauki (zespół: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Rymaszewski Jacek, Izabela Jasińska i Natalia Pączko). Autorem artykułu jest Evan Pavka. Życzymy miłej lektury!!!

Archdaily writes about our project awarded in the competition for Cracow's Center of Science (competition team: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Rymaszewski Jacek, Izabela Jasińska and Natalia Pączko). The author of the article is Evan Pavka. Have a nice read !!!

https://www.archdaily.com/889380/sustainable-proposal-envisions-krakows-new-science-center-as-a-tiered-garden