Marek Grąbczewski o polskiej wsi w kwartalniku RZUT / Marek Grąbczewski about Polish village in RZUT

rzut 1.jpg

rzut 2.jpg

rzut 3.jpg

Na weekend polecamy najnowszy numer kwartalnika RZUT, a w nim m.in. tekst, w którym Marek Grąbczewski

pisze o zaletach życia na wsi i polskiej struktury osadniczej. Zyczymy ciekawej lektury!!!
      </section>
    </div>

    <footer class=