Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie / Museum of the Doomed Soldiers in Warsaw

lass.jpg 

halls.jpg

schodys.jpg

aerials.jpg

Nasza praca konkursowa na Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zespół autorski: Oskar Grąbczewski, Barbara Grąbczewska, Marek Grąbczewski, Dobrochna Lata ,Marta Lata , Mateusz Pietryga , Łukasz Migała, Mikołaj Szewczyk, Jacek Rymaszewski. Zaproponowaliśmy, aby teren dawnego aresztu przy Rakowieckiej w całości porósł las, pod którym ukryliśmy również nowe kubatury. W ten sposób powstałaby unikatowa przestrzeń publiczna, w której natura miałaby szansę zrewitalizować lub wręcz uleczyć obarczoną tragiczną przeszłością architekturę...Gratulujemy laureatom i życzymy dobrej realizacji !

Our competition entry for Museum of the Doomed Soldiers and Political Prisoners of PRL. 
Authors: Oskar Grąbczewski, Barbara Grąbczewska, Marek Grąbczewski, Dobrochna Lata, Marta Lata,
Mateusz Pietryga, Łukasz Migała, Mikołaj Szewczyk, Jacek Rymaszewski.
We proposed that the site of the former jail at Rakowiecka sould be entirely overgrown by forest,
under which we have hidden the new volumes. Doing this would create a unique public space
in which nature would have a chance to revitalize
or even heal architecture burdened with a tragic past ...
Congratulations to the winners, we wish a succesfull commision !