Muzeum Ognia jako ikona architektury na portalu slaskie.pl/ Museum of Fire as architectural icon on slaskie.pl

862b764b3a687310431baa7c3a895c2da3aa6bbe.jpeg

"Także poza Katowicami spotkamy przykłady nowoczesnej, ekspresyjnej architektury. Jednym z nich jest Muzeum Ognia w Żorach. Niewielkie muzeum stanęło przy drodze wjazdowej do miasta, które do tej pory nie kojarzyło się w Polsce z niczym fascynującym. Pomysł na zbudowanie tu niewielkiego, ale wyrazistego w formie muzeum miało nieco zmienić ten wizerunek i stać się znakiem rozpoznawczym i symbolem Żor. Dzięki dobremu projektowi biura OVO Grąbczewscy Architekci ten plan się udał. Powstał budynek ciekawy, fantazyjny, nieco nawet szalony, ale stylowy, nie ocierający się o efekciarstwo czy kicz". Zachęcamy do przeczytania całego artykułu Edwarda Wieczorka "Duma czy obciach" na portalu slaskie.travel - to bardzo ciekawe podsumowanie osiągnięć śląskiej architektury ostatnich lat. Miłej lektury!

"Apart from Katowice, we can also find examples of modern, expressive architecture, one of them being the Fire Museum in Żory. A small museum was built by the entrance to the city, which until now was not associated with anything fascinating in Poland. The idea to build a museum was to slightly change this image and become a hallmark and a symbol of Żory Thanks to the good design of the OVO Grąbczewscy office, architects have succeeded in building this interesting, fanciful, somewhat crazy, but stylish building, not clashing with gimmicks or kitsch " . We encourage you to read the entire article by Edward Wieczorek "Pride or shame" on the slaskie.travel portal - this is a very interesting summary of the achievements of Silesian architecture in recent years. Have a nice read!

https://www.slaskie.travel/Artykuly/Pokaz/1010794/duma-czy-obciach