Muzeum Ognia na wystawie 100 lecia polskiej architektury "Przemiana/Tożsamość" / Museum of Fire at the exhibition of the 100th anniversary of Polish architecture "Transformation / Identity"

72884175_2509862415760359_833686004358447104_n.jpg

73370578_2509863555760245_4551408939861803008_n.jpg

Muzeum Ognia na wystawie 100 lecia polskiej architektury "Przemiana / Tożsamość" zorganizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Wystawę można oglądać w katowickim NOSPR.

The Museum of Fire at the exhibition of the 100th anniversary of Polish architecture "Transformation / Identity" organized by the National Institute of Architecture and Urban Planning. The exhibition can be viewed at the Katowice NOSPR.