Muzeum Ognia w Top 10 architektonicznych atrakcji Śląska / Museum of Fire in Top 10 of Silesia architectural attractions!

dsc_3246lr.jpg

Muzeum Ognia znalazło się w zestawieniu najciekawszych atrakcji architektonicznych Śląska, które dla portalu Culture.pl fantastycznie opisała Ania Cymer. Jesteśmy bardzo dumni, bo wśród wymienionych przez nią budynków są tak wybitne dzieła, jak kościół św. Józefa w Zabrzu Dominikusa Boehma, dom tekstylny Weichmanna Ericha Mendelssohna, bolko loft autorstwa Przemo Łukasik Medusa Group, osiedla mieszkalne Bruno Tauta, czy kościół i klasztor Św. Franciszka i św. Klary w Tychach Paprocanach Stanisława Niemczyka. To ostatni tydzień wakacji, pogoda ma być piękna, więc zaraz po lekturze zachęcamy do odwiedzenia tych niezwykłych miejsc!!!

https://culture.pl/pl/artykul/10-mniej-oczywistych-architektonicznych-atrakcji-gornego-slaska


The Museum of Fire was included in the list of 10 the most interesting architectural attractions of Silesia, which Ania Cymer described fantastically for Culture.pl. We are very proud because among the buildings she mentioned are such outstanding works as the church of St. Joseph in Zabrze by Dominikus Boehm, Weichmann Textile House by Erich Mendelssohn, bolko loft by Przemo Łukasik Medusa Group, housing estates of Bruno Taut, church and monastery of St. Francis and Saint. Clare in Tychy Paprocany Stanisław Niemczyk. This is the last week of vacation, the weather is to be beautiful, so after reading, we encourage you to visit these amazing places !!!