Oskar Grąbczewski jako gościnny recenzent prac studentów Romana Rutkowskiego / Oskar Grąbczewski as a visiting tutor in Roman Rutkowski master class

36288581_1028671570625092_2947128690758123520_o.jpg

Roman Rutkowski zaprosił na finałową prezentację projektów jego studentów trójkę śląskich architektów. Oskar Grabczewski reprezentował nasze biuro, a Ewa i Błażej Janikowie - biuro MOC Architekci. Zgodnie z relacją Oskara prezentacje były bardzo udane i pokazały bardzo wysoki poziom całej grupy, a pasjonująca dyskusja o architekturze trwała jeszcze długo po zakończeniu przeglądu.

Roman Rutkowski invited the three Silesian architects to the final presentation of his students' projects. Oskar Grabczewski represented OVO Grąbczewscy Architekci, while Ewa and Błażej Janikowie - MOC Architekci office. According to Oskar's account, the presentations were very successful and showed a very high level of the whole group, and the exciting discussion about architecture lasted long after the end of the review.