Oskar Grąbczewski na 4 Design Days 2020 / Oskar Grąbczewski on 4 Design Days 2020

84505265_2720320861381179_7665863642302119936_o.jpg

Zapraszamy na 4 Design Days!!! Oskar Grabczewski weźmie udział w następujących sesjach
6 lutego 12.00-13.00 Scena Spodek #onstage. Osiedla. "Szansa na rewitalizację. Zabudowa mieszkaniowa TBS w Katowicach"
6 lutego 14.00-15.30 Scena Spodek. Sesja dyskusyjna
#architecturechallenge. Osiedla na nowo
6 lutego 16:00-17:00 Scena Dolne Foyer. Sesja dyskusyjna
#architecturechallenge. Szkoły i przedszkola
8 lutego 2020 r. | 13.00-15.30 | scena Premium. Prezentacje i dyskusja. Twoje miasto zmian "Zabudowa mieszkaniowa TBS w Katowicach".

We invite you to 4 Design Days !!! Oskar Grabczewski will take part in the following sessions
February 6 12.00-13.00 Spodek Scene #onstage. Settlements. "Chance for revitalization. TBS housing development in Katowice"
February 6 14.00-15.30 Saucer Scene. Discussion session
#architecturechallenge. Housing estates again
February 6 16: 00-17: 00 Scene Lower Foyer. Discussion session
#architecturechallenge. Schools and kindergartens
February 8, 2020 13.00-15.30 | Premium scene. Presentations and discussion. Your city of changes "TBS housing development in Katowice".

.