Oskar Grąbczewski na Kongresie Architektury w Poznaniu / Oskar Grąbczewski at the Congress of Architecture in Poznań

oskar.jpg

Oskar Grąbczewski na Kongresie Architektury w Poznaniu! Oskar weźmie udział w debacie na temat specustawy mieszkaniowej , a następnie zaprezentuje historię realizacji Muzeum Ognia. Serdecznie zapraszamy!

Oskar Grąbczewski at the Congress of Architecture in Poznań! Oscar will take part in the debate on the housing specialization and then will present the history of the implementation of the Museum of Fire. We cordially invite you!