Oskar Grąbczewski nagrodzony Laurami Buildera! / Oskar Grąbczewski awarded with Laurels of Builder!

24stycznia-224.jpg

24stycznia-222.jpg

LauryBuildera 2018.jpg


BA WINIETA.jpg

Podczas Gali Builder Polska Oskar Grąbczewski odebrał Laury Buildera za twórczość architektoniczną i działalność edukacyjną. Oto jego wypowiedź : "Gratuluję wszystkim laureatom - jestem zaszczycony,że mogłem znaleźć się w tak znamienitym gronie i bardzo dziękuję organizatorom i szanownej Kapitule nagrody!!! Architektura jest grą zespołową, więc szczególnie gorąco chciałem podziękować wszystkim, z którymi miałem przyjemność wspólnie tworzyć, sędziować konkursy i zajmować się dydaktyką - to jest nasza wspólna nagroda!"

During Gala of Builder Poland, Oskar Grąbczewski was awarded Laurels of Builder for architectural creativity and educational activity. Oskar said " I congratulate all laureates - I am honored that I could be in such a distinguished group and thank you very much to the organizers and the honorable Chapter of the prize !!! Architecture is a team game, so I particularly wanted to thank everyone with whom I had the pleasure to create together, judge competitions and doactics - this is our joint reward!"