Oskar Grąbczewski, Ryszard Nakonieczny i Aleksander Krajewski w Interfaces / Oskar Grąbczewski, Ryszard Nakonieczny and Aleksander Krajewski in Interfaces

interfaces0.jpg

interfaces5.jpg

interfaces8.jpg

We środę 21 marca o godzinie 17.00 na Wydziale Architektury w Gliwicach w budynku X Oskar Grąbczewski dyskutował w cyklu Interfaces z Ryszardem Nakoniecznym i Aleksandrem Krajewskim o modernizmie w architekturze. Dyskusja była bardzo gorąca, ale humory dopisywały wszsytkim uczestnikom. Świetna frekwencja, fantastyczny wieczór!
On Wednesday, March 21 at 17.00 at the Faculty of Architecture in Gliwice in building X Oskar Grąbczewski discussed with Ryszard Nakonieczny and Aleksander Krajewski about modernism in architecture in Interfaces cycle. The discussion was very hot, but it was also a great fun, with fantastic and numerous audience. Great evening!

inter01.jpg

inter03.jpg

inter02.jpg

interfaces7.jpg