Oskar Grąbczewski w debacie o roli Śląska w Europie / Oskar Grąbczewski in the debate about the place of Silesia in Europe

42458271_1883105888436018_7190469590801973248_o.jpg

Oskar Grąbczewski weźmie udział w debacie o miejscu Śląska w Europie, która odbędzie się w czwartek 6 czerwca o godz. 12.30 w Arenie Zabrze przy ul. Roosevelta 81 w Zabrzu. Uczestnicy ze świata polityki samorządowej, nauki, kultury i sztuki oraz biznesu: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dr Anna Adamus-Matuszyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr hab. Piotr Kulas, badacz polskiej inteligencji, dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, aktorzy Zbigniew Stryj i Mirosław Neinert oraz Marcin Bartosz, a całość poprowadzi Przemysław Jedlecki - zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja!!! Serdecznie zapraszamy!!!

Oskar Grąbczewski will take part in the debate about the place of Silesia in Europe, which will take place on Thursday, June 6 at 12.30 in the Zabrze Arena at ul. Roosevelta 81 in Zabrze. Participants from the world of local government policy, science, culture and art and business: president of Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, dr Anna Adamus-Matuszyńska from the University of Economics in Katowice, dr hab. Piotr Kulas, researcher of the Polish intelligentsia, dr Tomasz Słupik, political scientist from the University of Silesia, actors Zbigniew Stryj and Mirosław Neinert and Marcin Bartosz, and the whole will be led by Przemysław Jedlecki - a very interesting discussion promises !!! You're welcome!!!