OSSA 2017 Cząsteczki Piękna / OSSA 2017 The Particles of Beauty

czsteczkipikna1.jpg

20171020_231540.jpg

20171020_233410.jpg

20171021_000236.jpg

img_20171017_110339.jpg

Cząsteczki Piękna to praca, którą podczas warsztatów OSSA 2017 wykonała grupa: Karolina Motyka, Emilia Karwowska-Łasocha, Helena Kajszczak, Agata Dominika Holdenmajer, Dagna Dembiecka, Mateusz Dobrowolski i Szymon Piotr Ankudowicz. Opiekunem grupy była Iga Mazur, a tutorem, jak może się domyślacie - nasz niezmordowany Oskar Grąbczewski. Znając talent Oskara do komplikowania sobie i innym życia, możemy tylko pogratulować wszystkim talentu, samozaparcia i konsekwencji, która pozwoliła im zrealizować w przestrzeni Wrocławia szereg mikroinstalacji pokazujących piękno w jego nieoczywistych i zaskakujących przejawach. Jak mawiamy w takich sytuacjach - byli tak dobrzy, że nawet Oskar nie zdołał im przeszkodzić! ;-)
The Particles of Beauty is a work that was performed during the workshops of OSSA 2017 by : Karolina Motyka, Emilia Karwowska-Łasocha, Helena Kajszczak, Agata Dominika Holdenmajer, Dagna Dembiecka, Mateusz Dobrowolski and Szymon Piotr Ankudowicz. The supervisor of the group was Iga Mazur, and the tutor, as you may think - our indefatigable Oskar Grąbczewski. Knowing Oskar's talent to complicate himself and other lives, we can only congratulate all members of the group the talent, self-denial and consequence that has allowed them to realize in Wroclaw a number of micro-installations that show beauty in its innocuous and surprising manifestations. As we say in such situations - they were so good that even Oskar could not prevent them! ;-)