OVO Grąbczewscy na 4 Design Days!!! OVO Grąbczewscy on 4 Design Days!!!

065725_1140.jpg

50493319_965779183630128_5897358008601542656_o.jpg

50420086_965779043630142_455245792978927616_n.png

Serdecznie zapraszamy na 4 Design Days!!! 

24 stycznia 2019 r. | 13.15 -14.00 | Scena Hol Dolny, MCK
Oficjalne otwarcie wystawy polskich budynków nominowanych do nagrody Mies van der Rohe Award, wśród których będzie Muzeum Ognia w Żorach

24 stycznia 2019 r. | 10.00-18.00 | Antresola Spodka
Wystawa Architektura Roku Województwa Śląskiego, konkurs w którym 4 obiekty naszego autorstwa uzyskały nominacje, a Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś dostało główną nagroda w kategorii dzieło eksportowe i Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach wyróżnienie

25 stycznia 2019 r. | 12.00-13.00 | Scena Hol Dolny
Hot list – najciekawsze projekty komercyjne i publiczne ostatnich lat. Oskar Grąbczewski zaprezentuje nasze najnowsze projekty

26 stycznia 2019 r. | 11.00-11.30 | Scena Spodek
Maraton Architektury
Marcin Szczelina będzie rozmawiał z Oskarem Grąbczewskim o stanie polskiej architektury

We cordially invite you to 4 Design Days !!!

January 24, 2019 13.15 -14.00 | Scene Lower Hall, MCK

The official opening of the exhibition of Polish buildings nominated for the Mies van der Rohe Award, among which will be the Museum of Fire in Zory

 

January 24, 2019 10.00-18.00 | The mezzanine Spodek

Exhibition Architecture of the Year of the Silesian Voivodeship, a competition in which 4 objects of our authorship were nominated, and the Administrative Center of the Wielka Wieś Commune received the main prize in the category of export work and the Health Center in Przyszowice, distinction

 

January 25, 2019 12.00-13.00 | Scene Lower Hall

Hot list - the most interesting commercial and public projects of recent years. Oskar Grąbczewski will present our latest projects

 

January 26, 2019 11.00-11.30 | A saucer scene

Architecture Marathon

Marcin Szczelina will talk with Oskar Grąbczewski about the condition of Polish architecture