OVO o zawodzie architekta w Architekturze i Biznes / OVO about architects' profession in Architektura & Biznes magazine

91557972_2374310986192140_776186811855667200_n.jpg

wizualizacja z wnętrza — kopia.jpg

wizualizacja od północy — kopia.jpg

W kwietniowym numerze Architektura i Biznes bardzo ciekawa dyskusja o zawodzie architekta!!! Wypowiadają się m.in. Robert Konieczny, Przemo Łukasik, Zbigniew Maćków, Piotr Śmierzewski, Michał Baryżewski i Zbigniew Reszka, Krystian Wawer, Jakub Szczęsny, Marek Łańcucki, Stanislaw Denko, Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Józef Białasik, Mateusz Kuo Stolarski, Monika Arczynska, Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski, Marcin Garbacki, Paweł Krzemiński, Karolina Skawecka, Jacek Dominiczak. Co jeszcze bardziej ciekawe - architekci pokazują swoje niezrealizowane projekty. Wśród gości miesięcznika znalazł się również Oskar Grabczewski, a jego wypowiedź zostałą zilustrowana naszym projektem na Planetę Lem w Krakowie (Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski). Redakcji gratulujemy świetnego pomysłu i bardzo ciekawego numeru, a wszystkich serdecznie zachęcamy do lektury!!!

In the April issue of Architecture and Business a very interesting discussion about the profession of architect !!! They speak, among others Robert Konieczny, Przemo Łukasik, Zbigniew Maćków, Piotr Śmierzewski, Michał Baryżewski and Zbigniew Reszka, Krystian Wawer, Jakub Szczęsny, Marek Łańcucki, Stanislaw Denko, Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Józef Białasik, Mateusz Kuo Stolarski, Monika Arczynska, Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski, Marcin Garbacki, Paweł Krzemiński, Karolina Skawecka, Jacek Dominiczak. What's even more interesting - the architects show their unrealized projects. Oskar Grabczewski was also among the guests of the monthly, and his statement was illustrated by our project for Planet Lem in Krakow (Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski). We would like to congratulate the editors for a great idea and very interesting number, and we encourage everyone to read !!!