Playing Architecture - OVO Grąbczewscy in Architektur Galerie Berlin!

PLAKAT OVO GRABCZEWSCY.jpg

To już za 4 tygodnie, więc odpalamy oficjalny plakat!!! Serdecznie zapraszamy Was wszystkich na wernisaż naszej wystawy "Playing Architecture" w Architektur Galerie Berlin, który odbędzie się 12 marca o godzinie 19.00!!! Wieczór otworzy kurator wystawy i dyrektor galerii Ulrich Müller, a następnie o architekturze rozmawiać będą Marcin Szczelina i Oskar Grabczewski!!! Na finał wystąpią z bardzo eksperymentalnym setem niesamowite Szklane Oczy!!!
It is already in 4 weeks, so we start the official poster !!! We cordially invite you all to the opening of our exhibition "Playing Architecture" in Architektur Galerie Berlin, which will take place on March 12 at 19.00 !!! The evening will be opened by the exhibition curator Ulrich Müller, and then Marcin Szczelina and Oskar Grabczewski will talk about architecture !!! For the final - amazing Szklane Oczy will perform with an extremely experimental set !!!