Premiera szkicownika OVO Grąbczewscy Architekci! / OVO Grąbczewscy Architekci Sketchbook premiere!

img_20171023_102013.jpg

6_2.jpg

23pazdziernika-291.jpg

bn5a9050.jpg

baeza.jpg

Właśnie ukazał się szkicownik OVO Grąbczewscy Architekci! W warszawskim Multikinie, podczas Dnia Młodego Architekta odbyła się premiera wydawnictwa połączona z dyskusją na temat roli szkicu w pracy architekta, w której obok Oskara Grąbczewskiego wzięli udział Marcin Sadowski, Mirosław Nizio oraz Rafał Barycz. Składamy gorące podziękowania pomysłodawcy całej serii - Markowi Zdziebłowskiemu i całej fantastycznej ekipie Buildera za przygotowanie zarówno szkicownika jak i całego eventu, w którym udział wzięło około 800 architektów i studentów architektury z całej Polski. Specjalne podziękowania dla Alberto Campo Baezy, który przedpremierowo zainagurował pamiątkowy egzemplarz szkicownika pięknym rysunkiem przedstawiającym słynny Infinity House. I w końcu wielkie finałowe podziękowania dla Natalii Pączko, która z talentem i cierpliwością przygotowała i opracowała graficzny wyraz i układ szkicownika! :-)

OVO Grąbczewscy Architekci sketchbook has just been published! In the Multikino Warsaw, during the Young Architect's Day, the premiere of the publication was accompanied by a discussion on the role of the sketch in the architect's work, where Oskar Grąbczewski, Marcin Sadowski, Mirosław Nizio and Rafał Barycz took part. We would like to thank the inventor of the whole series - Marek Zdziebłowski and all the fantastic Builder team for the preparation of both the sketchbook and the whole event, which was attended by about 800 architects and students of architecture from all over Poland. Special thanks to Alberto Campo Baeza, who pre-premiered the sketchbook witch a beautiful drawing of the famous Infinity House. And finally the great final thanks to Natalia Pączko, who with talent and patience prepared and developed a graphic expression and layout of the sketchbook! :-)