Warsztaty szkicowania - Oskar Grąbczewski na Warsaw Home Expo! / Workshop on sketching - Oskar Grąbczewski on Warsaw Home Expo!

oskar.jpg

42896620_1893077894105484_8192157952522584064_o.jpg

42901908_1893077947438812_7675781078270869504_o.jpg

Kochani, drodzy, szanowni - zapraszamy Was na warsztaty poświęcone szkicowaniu, które poprowadzę na Warsaw Home Expo w piątek 5 października o godzinie 12.00. Będzie okazja do twórczego wyżycia się pod moim czujnym okiem (jak zwykle będę bardzo surowy (na granicy okrucieństwa), ale sprawiedliwy), będą błyskotliwe żarty, atmosfera niewymuszonej elegancji i intelektualnej uczty, lub przynajmniej intelektualnej przekąski, miejsce naszej pracy będzie najprawdopodobniej zadaszone iogrzewane - czy potrzeba czegoś więcej? Nie potrzeba (to było pytanie retoryczne), ale i tak Builder Na Warsaw Home - Strefa Młodego Architekta organizujący to pionierskie przedsięwzięcie zapewni szerokim gestem bonusy, nagrody i confetti, którymi obsypie wszystkich od stóp do głów. Wystarczy zarejestrować się na http://www.b4f.buildercorp.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2FEvents%2FDetails%2F74 i w ten sposób rozpocząć fascynującą podróż, na końcu której czeka być może Pritzker, być może książę na białym koniu lub złotowłosa piękność w opałach, ale takich, z których będzie można ją oswobodzić ku ogólnemu zachwytowi i z dalszymi konsekwencjami - no po prostu - sky will be the limit! 

Beloved, dear, esteemed - we invite you to a workshop on sketching, which I will lead to Warsaw Home Expo on Friday, October 5 at 12.00. There will be an opportunity to be creative under my watchful eye (as usual I will be very strict (on the verge of cruelty), but fair), will be brilliant jokes, atmosphere of unforced elegance and intellectual feast, or at least an intellectual snack, the place of our work will most likely be covered and heated - do you need something more? No, you don't need anything more (this was a rhetorical question), but still Builder At Warsaw Home - the Zone of the Young Architect organizing this pioneering venture will provide a wide gesture of bonuses, rewards and confetti, which will shower everyone from head to toe. Just register at http://www.b4f.buildercorp.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2FEvents%2FDetails%2F74 and thus start a fascinating journey, at the end of which the Pritzker may be waiting, perhaps a prince on a white horse or a golden-haired beauty in trouble, but those from which she can be freed to general admiration and with further consequences - well, simply - sky will be the limit!