Wystawa EX SILESIA LUX / EX SILESIA LUX Exhibition

72390677_2488055994607668_5349008465790500864_n.jpg

72830696_2488058021274132_5728922873154764800_o.jpg

73228705_2488056404607627_1322181273774456832_n.jpg

72768335_2488058304607437_4598234661892653056_n.jpg

72623444_2488061861273748_6534856830365990912_o.jpg

Zaprojektowana przez nas wystawa EX SILESIA LUX poświęcona 100 rocznicy Powstań Śląskich jeszcze tylko dzisiaj do 18.00 pod Teatrem Sląskim w Katowicach, a potem rusza w dalszą drogę!!! Bardzo dziękujemy Ars Cameralis za zaproszenie do projektu, całemu naszemu teamowi - Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Anna Pruszowska, Aleksandra Siwoń, Kevin Bajura, Grzegorz Górnikiewicz, Oskar Szymańczyk i Adam Zbroiński, autorom typografii - Marta Gawin i animacji - Tajnyprojekt i wykonawcy - MS Projekt.
Idea wystawy pokazuje Powstania Śląskie jako wyjątkowy zryw ludności śląskiej oddziałujący na całą Europę - jeden z decydujących momentów w jej XX wiecznej historii.
Architektoniczny wyraz tej idei to promieniejąca złotym światłem (Ex Silesia Lux) struktura nawiązująca do struktury węgla – „czarnego złota”, w której widzimy przebłyski i powidoki powstańczej epopei.
Nieregularna geometria, przywołująca nastrój podziemnego kopalnianego chodnika, otacza widza i sprawia, że okruchy przeszłości pojawiające się w formie projekcji i grafik tworzą na moment odrębny, przeniesiony w czasie i przestrzeni świat...

The EX SILESIA LUX exhibition designed by us is devoted to the 100th anniversary of the Silesian Uprising only today until 18.00 at the Silesian Theater in Katowice, and then continues on !!! Many thanks to Ars Cameralis for the invitation to the project, to our entire team - Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Anna Pruszowska, Aleksandra Siwoń, Kevin Bajura, Grzegorz Górnikiewicz, Oskar Szymańczyk and Adam Zbroiński, authors of typography - Marta Gawin and animation - Tajnyprojekt and contractors - MS Projekt. The idea of ​​the exhibition shows the Silesian Uprisings as a unique uprising of the Silesian population affecting the whole of Europe - one of the decisive moments in its 20th century history. The architectural expression of this idea is a golden light (Ex Silesia Lux) structure referring to the structure of coal - "black gold", in which we see glimpses and afterimages of the insurgent epic. Irregular geometry, which evokes the mood of an underground mine pavement, surrounds the viewer and makes the crumbs of the past appearing in the form of projections and graphics create for a moment a separate world, moved in time and space...