Wystawa EX SILESIA LUX / EX SILESIA LUX Exhibition

72390677_2488055994607668_5349008465790500864_n.jpg

72830696_2488058021274132_5728922873154764800_o.jpg

73228705_2488056404607627_1322181273774456832_n.jpg

72768335_2488058304607437_4598234661892653056_n.jpg

72623444_2488061861273748_6534856830365990912_o.jpg

Zaprojektowana przez nas wystawa EX SILESIA LUX poświęcona 100 rocznicy Powstań Śląskich jeszcze tylko dzisiaj do 18.00 pod Teatrem Sląskim w Katowicach, a potem rusza w dalszą drogę!!! Bardzo dziękujemy Ars Cameralis za zaproszenie do projektu, całemu naszemu teamowi - Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Anna Pruszowska, Aleksandra Siwoń, Kevin Bajura, Grzegorz Górnikiewicz, Oskar Szymańczyk i Adam Zbroiński, autorom typografii - Marta Gawin i animacji - Tajnyprojekt i wykonawcy - MS Projekt.
Idea wystawy pokazuje Powstania Śląskie jako wyjątkowy zryw ludności śląskiej oddziałujący na całą Europę - jeden z decydujących momentów w jej XX wiecznej historii.
Architektoniczny wyraz tej idei to promieniejąca złotym światłem (Ex Silesia Lux) struktura nawiązująca do struktury węgla – „czarnego złota”, w której widzimy przebłyski i powidoki powstańczej epopei.
Nieregularna geometria, przywołująca nastrój podziemnego kopalnianego chodnika, otacza widza i sprawia, że okruchy przeszłości pojawiające się w formie projekcji i grafik tworzą na moment odrębny, przeniesiony w czasie i przestrzeni świat...

The EX SILESIA LUX exhibition designed by us is devoted to the 100th anniversary of the Silesian Uprising only today until 18.00 at the Silesian Theater in Katowice, and then continues on !!! Many thanks to Ars Cameralis for the invitation to the project, to our entire team - Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Anna Pruszowska, Aleksandra Siwoń, Kevin Bajura, Grzegorz Górnikiewicz, Oskar Szymańczyk and Adam Zbroiński, authors of typography - Marta Gawin and animation - Tajnyprojekt and contractors - MS Projekt. The idea of ​​the exhibition shows the Silesian Uprisings as a unique uprising of the Silesian population affecting the whole of Europe - one of the decisive moments in its 20th century history. The architectural expression of this idea is a golden light (Ex Silesia Lux) structure referring to the structure of coal - "black gold", in which we see glimpses and afterimages of the insurgent epic. Irregular geometry, which evokes the mood of an underground mine pavement, surrounds the viewer and makes the crumbs of the past appearing in the form of projections and graphics create for a moment a separate world, moved in time and space...

Znani niemieccy dziennikarze i krytycy architektury w Muzeum Ognia / Renowned German architectural critics and journalists in Museum of Fire

 70854166_2436602603086341_93551792230498304_o.jpg

Oskar Grabczewski miał przyjemność spotkać się w Muzeum Ognia z fantastycznymi gośćmi - Friederike Meyer, redaktor naczelna magazynu BAUNETZ, Ulrich Müller dyrektor ARCHITEKTUR GALERIE BERLIN i Bostjan Bugaric, redaktor naczelny serwisu Architectuul. Wizytę zorganizował Instytut Polski w Berlinie, który reprezentowała Pani Katarzyna Koperska.

Oskar Grabczewski had the pleasure of meeting fantastic guests at the Museum of Fire - Friederike Meyer, editor-in-chief of BauNetz magazine - BauNetz Media, Ulrich Müller, director of Architecture Galerie Berlin and Bostjan Bugaric, editor-in-chief of Architectuul. The visit was organized by the Polish Institute in Berlin, which was represented by Katarzyna Koperska.

Muzeum Ognia w Top 10 architektonicznych atrakcji Śląska / Museum of Fire in Top 10 of Silesia architectural attractions!

dsc_3246lr.jpg

Muzeum Ognia znalazło się w zestawieniu najciekawszych atrakcji architektonicznych Śląska, które dla portalu Culture.pl fantastycznie opisała Ania Cymer. Jesteśmy bardzo dumni, bo wśród wymienionych przez nią budynków są tak wybitne dzieła, jak kościół św. Józefa w Zabrzu Dominikusa Boehma, dom tekstylny Weichmanna Ericha Mendelssohna, bolko loft autorstwa Przemo Łukasik Medusa Group, osiedla mieszkalne Bruno Tauta, czy kościół i klasztor Św. Franciszka i św. Klary w Tychach Paprocanach Stanisława Niemczyka. To ostatni tydzień wakacji, pogoda ma być piękna, więc zaraz po lekturze zachęcamy do odwiedzenia tych niezwykłych miejsc!!!

https://culture.pl/pl/artykul/10-mniej-oczywistych-architektonicznych-atrakcji-gornego-slaska


The Museum of Fire was included in the list of 10 the most interesting architectural attractions of Silesia, which Ania Cymer described fantastically for Culture.pl. We are very proud because among the buildings she mentioned are such outstanding works as the church of St. Joseph in Zabrze by Dominikus Boehm, Weichmann Textile House by Erich Mendelssohn, bolko loft by Przemo Łukasik Medusa Group, housing estates of Bruno Taut, church and monastery of St. Francis and Saint. Clare in Tychy Paprocany Stanisław Niemczyk. This is the last week of vacation, the weather is to be beautiful, so after reading, we encourage you to visit these amazing places !!!

10 pytań do Oskara Grąbczewskiego! / 10 questions for Oskar Grąbczewski23730836_1989465617746668_1637655684_o.jpg

10 pytań do…” to cykl krótkich rozmów z architektami, do których Architektura & Biznes kieruje tę samą pulę pytań. Jesteście ciekawi, z kim wasz ulubiony architekt chciałby coś zaprojektować? A może dowiedzieć się, jakie książki albo miasta najbardziej go inspirują? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszych miniwywiadach! W dzisiejszym odcinku cyklu o odpowiedzi poprosiliśmy Oskara Grąbczewskiego z pracowni OVO Grąbczewscy Architekci.

https://www.architekturaibiznes.pl/architektura/z-oskarem-grabczewskim-krotko-na-temat,2169.html?fbclid=IwAR2BaHK2XS3LaMZMozoXipnMABocVN0xplz4Gnph8AYjdis_9Yz7Fyf64nk

"10 questions for ..." is a series of short conversations with architects to whom Architektura & Biznes address the same pool of questions. Are you curious with whom your favorite architect would like to design something? Or maybe find out what books or cities most inspire him? You will find answers to these questions in our mini interviews! In today's episode of the series, we asked Oskar Grąbczewski from the OVO Grąbczewscy Architekci studio for answers.

Śląscy architekci urządzają Polskę! / Silesian architects are building Poland!

wielkawies9.jpg

dsc_3246lr.jpg

dji_0535lr.jpg

Portal culture.pl piórem Anny Cymer analizuje fenomen śląskiej szkoły architektury.
Cieszymy się, że oprócz analizy pracy Konior Studio, KWK Promes. Medusagroup, Archistudio,
jna architekci, db2 i Domicz Studio również znalazły kilka słów o naszych budynkach.
Zachęcamy do czytania !!!

https://culture.pl/pl/artykul/slascy-architekci-urzadzaja-polske

The culture.pl portal in the article by Anna Cymer analyzes the phenomenon of the Silesian school of architecture. We are pleased that, apart from analyzing the work of Konior Studio, KWK Promes. medusa group. Archistudio, jna architekci, db2 and Domicz Studio they also found a few words about our buildings.We encourage you to read !!!

 

Letnie praktyki w OVO - wizyta na budowie / Summer internship in OVO - visit at construction site

69260984_2370229366390332_8548394565961252864_n.jpg

Letnia wizyta na placu budowy to zawsze dobra okazja na wycieczkę - szczególnie w tak dobrym towarzystwie! Anna Pruszowska, Kevin Bajura, Grzegorz Górnikiewicz, Oskar Szymańczyk, Aleksandra Siwoń, Michalina Dębska, Adam Zbroiński, a także Oskar Grabczewski promieniują niezwykłym światłem wewnętrznym - tak jest, gdy ktoś poważnie próbuje żyć architekturą, sztuką i tego typu ideałami...


A summer visit to the construction site is always a good opportunity for a trip - especially in such good company!
Anna Pruszowska, Kevin Bajura, Grzegorz Górnikiewicz, Oskar Szymańczyk, Aleksandra Siwoń, Michalina Dębska,
Adam Zbroiński and also Oskar Grabczewski, as you can see, radiate an extraordinary internal light - that's how it is when someone seriously tries to live architecture, art and ideas of this kind..

Letnia szkoła architektury w Muzeum Ognia w Żorach!/Summer School of Architecture in Museum of Fire in Żory!

67429061_2332861226793813_2324627615618433024_n.jpg

Oskar Grabczewski miał przyjemność oprowadzić międzynarodowe grono studentów i wykładowców Summer School of Architecture po Żorach, a konkretnie pokazać im trzy budynki nominowane do nagrody Mies van der Rohe Award - Muzeum Ognia autorstwa OVO Grąbczewscy Architekci, Przedszkole nr 1 autorstwa Toprojekt oraz Dom Otwarty autorstwa KWK PROMES. Bardzo popieramy ideę letnich (jak również jesiennych, zimowych i wiosennych) warsztatów architektonicznych i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

Oskar Grabczewski had the pleasure of showing the international group of students and lecturers of the Summer School
of Architecture around Żory, and specifically showing them three buildings nominated for the Mies van der Rohe Award -
Museum of Fire by OVO Grąbczewscy Architects, Kindergarten No. 1 by Toprojekt and Open House by KWK PROMES .
We strongly support the idea of ​​summer (as well as autumn, winter and spring) architectural workshops and wish
all participants good luck!

Geniusz materii - wspomnienie o Stanisławie Niemczyku / Genius of matter - The memory of Stanisław Niemczyk

61102103_2237307063015897_4078963151482126336_n.jpg

Serdecznie zachęcamy do posłuchania audycji o Stanisławie Niemczyku, w której Aldona Łaniewska-Wołłk rozmawia o tym wielkim twórcy z Oskarem Grąbczewskim i z ojcem Wawrzyńcem Jaworskim, budowniczym kościoła i klasztoru Św. Franciszka i św. Klary w Tychach Paprocanach.

We cordially invite you to listen to the broadcast about Stanisław Niemczyk, in which Aldona Łaniewska-Wołłk talks about this great artist with Oskar Grąbczewski and with his father Wawrzyniec Jaworski, the builder of the church and the monastery of St. Franciszka and św. Clares in Tychy Paprocany.

https://www.polskieradio.pl/8/196/Artykul/2320482?fbclid=IwAR1J62Eq90k8i5c8_uB3uY0j6FTqnMt1r_xnRBmjfo5eRo4Rv-hMyOSi0sM

OVO Grąbczewscy Architekci i Oskar Grąbczewski w najnowszym numerze A&B / OVO Grąbczewscy Architekci & Oskar Grąbczewski in the latest issue of A&B

 AiB okładka.jpg

d800_087282lr-2.jpg

I do nas dotarł w końcu najnowszy numer Architektura i Biznes poświęcony śląskiej architekturze!!! Bardzo polecamy - jest dużo do oglądania, jeszcze więcej do czytania, mnóstwo wypowiedzi znanych śląskich architektów, z którymi oczywiście można się zgodzić albo i nie - takie pisanie o architekturze lubimy najbardziej!!! Gratulacje i podziękowania dla Redaktor Naczelnej - Malgorzata Tomczak i całej redakcji!!! Polecamy też nową odsłonę strony internetowej Architektura i Biznes, gdzie można zobaczyć zawartość numeru w rozszerzonej wersji - w tym m.in. również nasz projekt Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach.

And finally the latest issue of Architektura i Biznes devoted to Silesian architecture reached us !!! We highly recommend - there is a lot to watch, even more to read, lots of speeches by well-known Silesian architects, with whom you can of course agree or not - we like the writing of architecture the most !!! Congratulations and thanks to Editor-in-Chief - Malgorzata Tomczak and the entire editorial team !!! We also recommend a new version of the Architektura i Biznes website, where you can see the content of the number in the extended version - including also our project of the Health Center in Przyszowice.

https://www.architekturaibiznes.pl/architektura/osrodek-zdrowia-w-przyszowicach,1877.html?fbclid=IwAR0knJom_O6WQKdX2MRGCzfe3hogrGoa78R1Uf0YA8AjZQRsh1040cRDVBQ

Szkicownik Młodego Architekta / The Sketchbook of Young Architect

62534612_2260141387399131_6582064877500628992_o.jpg

62181943_2260133724066564_5115509493546876928_n.jpg

62354064_2260143770732226_2303119269803589632_o.jpg

62260993_2260133890733214_8174474511308029952_n.jpg

62540458_2260142400732363_4610775992166776832_o.jpg

62449856_2260134220733181_7103643373759627264_n.jpg

Właśnie dotarł do nas najnowszy Szkicownik Młodego Architekta! Jego premiera odbyła się podczas warszawskiej Gali Builder for the Future. Szkicownik przedstawił wtedy Oskar Grąbczewski, sprawujący wraz z naszą pracownią merytoryczny nadzór nad tą publikacją, w której znajdziecie fantastyczne szkice młodych architektów i studentów architektury!!! Wielkie gratulacje dla wszystkich autorów!!!! Gratulacje i podziękowania za świetną inicjatywę dla pomysłodawcy programu Warto Szkicować i wydawcy cyklu szkicowników - Marka Zdziebłowskiego wraz z całym teamem Builder Polska!!! Last but not least podziękowania dla Basi i Oskara Grąbczewskich za szkice we wstępie oraz dla Marka Grąbczewskiego, którego szkice znalazły się we wstępie i na okładce Szkicownika! Miłej lektury!!!

The new Sketchbook of the Young Architect has just arrived! His premiere took place at the Warsaw Gala Builder for the Future. Sketches were presented by Oskar Grąbczewski, who, together with our studio, supervised the supervision of this publication, in which you will find fantastic sketches of young architects and architecture students !!! Big congratulations to all authors !!!! Congratulations and thanks for the great initiative for the creator of the Sketch Sketching Program and the publisher of the sketchbook series - Marek Zdziebłowski and the entire Builder Polska team !!! Last but not least thanks to Basia and Oskar Grąbczewski for the sketches in the introduction and for Marek Grąbczewski, whose sketches were included in the introduction and on the cover of the Sketchbook! Have a nice read

Spotkanie z Mistrzem - Oskar Grąbczewski / The Meeting with Master - Oskar Grąbczewski

 62238281_2255278954552041_4022363587124133888_o.jpg

62059678_2255279601218643_7298640828937797632_n.jpg

61931307_2255279941218609_3919376395989417984_o.jpg

62182950_2255280391218564_4963536426579787776_o.jpg

62191626_2255280141218589_8965121253983649792_o.jpg

61960185_2255287661217837_26985382599983104_o.jpg

Spotkanie z Mistrzem w SARPie w Krakowie, na którym naszą pracownię reprezentował Oskar Grąbczewski przebiegło, jak widać, w wesołej atmosferze.. Bardzo dziękujemy za zdjęcia z wykładu autorstwa Beaty Malinowskiej-Petelenz.

The Meeting with Masters at SARP Krakow , at which we were represented by Oskar Grąbczewski took place in warm and friendly atmosphere. We thank for the pictures to Beata Malinowska-Petelenz.


Spotkanie z Mistrzem - OVO Grąbczewscy Architekci / Meeting with the Masters - OVO Grąbczewscy Architekci

61699824_10157283624964621_2794418130661670912_o.jpg

OVO Grąbczewscy Architekci to kolejni goście cyklu "Spotkanie z Mistrzem" w krakowskim SARPie w czwartek 6 czerwca o godz. 18.00! Organizatorzy zapewniają to co najlepsze - Kraków+czerwiec+2 godziny rozmów o architekturze - czyli wypróbowany przepis na fantastyczny wieczór! Jeszcze raz serdecznie zapraszamy - Kraków, Plac Szczepański 2, 06.06.2019 g. 18.00 !!! 

OVO Grąbczewscy Architekci are the special guests of the "Meeting with the Masters" series at the Krakow's SARP on Thursday, June 6 at 18.00! The organizers provide the best - Krakow + June + 2 hours of discussions about architecture - a tried and tested recipe for a fantastic evening! Once again, you are cordially invited - Krakow, Szczepanski Square 2, 06.06.2019 at 6 p.m. !!!

Oskar Grąbczewski w debacie o roli Śląska w Europie / Oskar Grąbczewski in the debate about the place of Silesia in Europe

42458271_1883105888436018_7190469590801973248_o.jpg

Oskar Grąbczewski weźmie udział w debacie o miejscu Śląska w Europie, która odbędzie się w czwartek 6 czerwca o godz. 12.30 w Arenie Zabrze przy ul. Roosevelta 81 w Zabrzu. Uczestnicy ze świata polityki samorządowej, nauki, kultury i sztuki oraz biznesu: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dr Anna Adamus-Matuszyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr hab. Piotr Kulas, badacz polskiej inteligencji, dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, aktorzy Zbigniew Stryj i Mirosław Neinert oraz Marcin Bartosz, a całość poprowadzi Przemysław Jedlecki - zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja!!! Serdecznie zapraszamy!!!

Oskar Grąbczewski will take part in the debate about the place of Silesia in Europe, which will take place on Thursday, June 6 at 12.30 in the Zabrze Arena at ul. Roosevelta 81 in Zabrze. Participants from the world of local government policy, science, culture and art and business: president of Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, dr Anna Adamus-Matuszyńska from the University of Economics in Katowice, dr hab. Piotr Kulas, researcher of the Polish intelligentsia, dr Tomasz Słupik, political scientist from the University of Silesia, actors Zbigniew Stryj and Mirosław Neinert and Marcin Bartosz, and the whole will be led by Przemysław Jedlecki - a very interesting discussion promises !!! You're welcome!!!

Architektura Stanisława Niemczyka we wspomnieniach Oskara Grąbczewskiego / Architecture of Stanisław Niemczyk in memories of Oskar Grabczewski

61165676_2237304946349442_1699340738791211008_n (1).jpg

61102103_2237307063015897_4078963151482126336_n.jpg

61455194_2237305496349387_1179709546344480768_n.jpg

61327161_2237305669682703_7058220083104972800_n.jpg

61232911_2237306676349269_2250806946095431680_n.jpg


Oskar Grabczewski i Marek Grąbczewski towarzyszyli Aldonie Łaniewskiej-Wołłk w tworzeniu audycji o twórczości Stanisława Niemczyka i mieli okazję przysłuchiwać się niezwykłej rozmowie z ojcem Wawrzyńcem Jaworskim, budowniczym kościoła i klasztoru Św. Franciszka i św. Klary w Tychach. Audycja już wkrótce na antenie Radiowej Dwójki. Serdecznie zapraszamy do jej wysłuchania!

Oskar Grabczewski and Marek Grąbczewski accompanied Aldonie Łaniewska-Wołłk in creating a broadcast about the work of Stanisław Niemczyk and had the opportunity to listen to an extraordinary conversation with father Wawrzyniec Jaworski, the builder of the church and the monastery of St. Francis and St. Claire in Tychy. Broadcast soon on Radio Two. We cordially invite you to listen to it!

European Heritage Award 2019 dla Sztolni Królowa Luiza!!! European Heritage Award 2019 for Queen Luiza Adit!!!

60764189_2227902270623043_8814233770065395712_o.jpg

60660277_2227906243955979_3586475748619190272_o.jpg

#breaking Z radością informujemy, że realizacja kompleksu Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, w ramach którego zaprojektowaliśmy rewitalizację Łaźni Łańcuszkowej otrzymała nagrodę European Heritage Award 2019!!! Gratulacje i podziękowania dla całego zespołu projektowego Łażni Łańcuszkowej : Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architekci: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski , Tomasz KoniorKatarzyna WitekMarta Musiał , Ewa Stelmach. dla wykonawcy : GPBP SA & Konior Sp.J, dla projektantów i wykonawców wszystkich elementów kompleksu Sztolni oraz dla inwestora: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu!!! 

Architektour 2019!!!

 60388308_2219658598114077_7031363691257790464_o.jpg

60396487_2219659254780678_404853547285348352_o.jpg

60443300_2177913378964890_6275919673066258432_o.jpg

60395950_2219659694780634_1989927003289026560_n.jpg

60210785_2178932628862965_8257347086400356352_o.jpg

60484865_2219660391447231_8114573293920452608_n (1).jpg

Oskar Grabczewski powrócił właśnie z Kalisza z warsztatów Architektour, gdzie miał honor i przyjemność prowadzić jako tutor znakomitą grupę nr 1 w składzie Gabriela WójcikKarolina KlocekPaulina WojnarowiczPatrycja PisarekMaja PakułaMarcin Osak i Bartek Weber. Grupa była wyśmienita, wszyscy tutorzy i uczestnicy zakochani po uszy w architekturze i urbanistyce, organizatorzy ofiarni, kompetentni i profesjonalni, praca intensywna i owocna, Kalisz piękny, a całość warsztatów niezwykle udana!!! 

Oskar Grabczewski just returned from Kalisz from the Architektour workshop, where he had the honor and pleasure to lead as the tutor excellent group No. 1 composed of Gabriela Wójcik, Karolina Klocek, Paulina Wojnarowicz, Patrycja Pisarek, Maja Pakuła, Marcin Osak and Bartek Weber. The group was excellent, all tutors and participants in love with the ears in architecture and urban planning, organizers of the sacrificial, competent and professional, intense and fruitful work, Kalisz beautiful, and the whole workshop extremely successful !!! 

Oskar Grąbczewski tutorem na Architektour 2019! Oskar Grąbczewski as a tutor on Architektour 2019!

architektour 2.png

architektour 1.jpg

Z przyjemnością informujemy, że Oskar Grabczewski będzie tutorem na tegorocznych warsztatach Architektour, które odbędą się w Kaliszu od 9 do 15 maja!!! Serdecznie zapraszamy!!! Rejestracja na warsztaty na stronie http://www.architektour.pl/?page_id=28

We are pleased to announce that Oskar Grabczewski will be the tutor at this year's Architectour workshop, which will take place in Kalisz from 9 to 15 May !!! You're welcome!!! Registration on the workshop site http://www.architektour.pl/?page_id=28

TOP Builder 2019 dla Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś! / TOP Builder 2019 for Centre of Administration in Wielka Wieś!

53489162_2135102126569725_2433209581476773888_n.jpg

share 3.jpg

Z radością informujemy, że projekt Centrum Admistracyjnego Gminy Wielka Wieś naszego autorstwa (zespół projektowy: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Magdalena Kaiser, Agnieszka Krzysztonek) otrzymał nagrodę TOP Builder 2019! Dziękujemy jury, inwestorowi, wykonawcy oraz wszystkim zaangażowanym w projekt i realizację!!!

We are happy to announce that the project of the Adventist Center of the Wielka Wieś Municipality (project team: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Magdalena Kaiser, Agnieszka Krzysztonek) received the TOP Builder Award 2019! We thank the jury, investor, contractor and all involved in the project and implementation!!!

Planeta LEM / Planet LEM

wizualizacja z wnętrza — kopia.jpg

wizualizacja od północy — kopia.jpg

wizualizacja z lotu ptaka — kopia.jpg


wizualizacja z mostu — kopia.jpg

Planeta Lem - OVO Grąbczewscy Architekci : Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski , Marek Grąbczewski.
„Wyobraźmy sobie zamierzchłą budowlę ziemską z czasów świetności Babilonu, niechaj utworzona będzie z żywej, pobudliwej i ewoluującej substancji; architektonika jej przechodzi płynnie przez szeregi faz przejściowych, przybierając na naszych oczach formy budownictwa 
greckiego, romańskiego, potem kolumny zaczynają się wysmuklać jak łodygi, sklepienie traci ciężar, ulatnia się, wyostrza, łuki przechodzą w strome parabole, na koniec załamuje się strzeliście.” 
Stanisław Lem „Solaris” 
Kiedy czytamy powieści i opowiadania Lema przed naszymi oczami ukazują się niezwykłe światy, których nigdy nie doświadczymy inaczej, niż tylko próbując podążyć naszą wyobraźnią za myślą autora. Architektura może nam jednak pomóc w tej podróży, nie tyle naśladując formy opisane w książkach, co wyrywając nas z bezpiecznej, nudnej rzeczywistości i sprawiając, że zaczynamy patrzeć dookoła ze zdumieniem, jak dziecko 
odkrywając nowe kształty, materiały, przestrzenie i dźwięki. 
Wyprawa na planetę Lem powinna być równie wspaniałą przygodą, co lektura jego książek. 
Niezależnie od multimediów, rzeczywistości wirtualnej (która w Centrum z pewnością będzie nazywana fantomatyki), całego wachlarza najznakomitszych chwytów wystawienniczych, to na nas, architektach spoczywa główna odpowiedzialność za powodzenie tego 
przedsięwzięcia. Biorąc na warsztat wirtuozerską twórczość Lema nie możemy zamknąć jej w standardowym, poprawnym, modernistycznym pudle, nawet naszpikowanym najnowocześniejszą elektroniką. Musimy eksperymentować, próbować, ryzykować – podobnie jak robił to sam Lem.
Gratulujemy laureatom.
"Imagine the ancient building from the splendor of Babylon, let it be made of a living, excitable and evolving substance; its architecture passes
smoothly through the series of transition phases, taking forms of construction before our eyes - Greek, Romanesque, then the columns begin to slit like stalks, the vault loses the weight, it evaporates, sharpens, the arcs pass into a steep parabola, and finally breaks down ardently."
Stanisław Lem "Solaris"
When we read the novels and stories by Lem unusual worlds appear before our eyes, that we will never experience differently than simply trying to imagine the vision of the author. Architecture, however, can help us in this journey, not so much imitating the forms described in the books, but by taking us out of a safe, boring reality and making us start looking around with astonishment, like a child discovering new shapes, materials, spaces and sounds.
A trip to the planet Lem should be just as great an adventure as reading his books.
Regardless of multimedia, virtual reality (which in the Center will certainly be
called phantomatics), the entire range of the most splendid exhibition design, we, the architects, bear the main responsibility for the success of this
museum. Dealing with the virtuoso creativity of Lem, we can not close her in a standard, correct, modernist box, even packed with the most modern electronics We need to experiment, try and risk just like Lem did.
Congratulations to the winners.

Oskar Grąbczewski na Targach Światła / Oskar Grąbczewski at the Light Fair

swiatlo.jpg Serdecznie zapraszamy na Targi Światło!!!  Oskar Grabczewski opowie o roli, jaką światło gra w naszych projektach. weźmie udział w debacie na temat oświetlenia miejsc pracy oraz wręczy nagrody w konkursach Rytm Światła i Lampa Oled. Te i inne atrakcje już 14 marca 2019 od godz. 12.00 - Targi Światło, Hala 1, A20, EXPO XXI,Prądzyńskiego, Warszawa. Szczegółowe informacje i rejestracja https://lightfair.pl/

We cordially invite you to the Light Fair !!! Oskar Grabczewski will talk about the role that light plays in our projects. he will take part in the debate on the lighting of workplaces and will present awards in the Rytm of Light and Oled Lamp competitions. These and other attractions already on March 14, 2019 from 12.00 - Light, Hala 1, A20, EXPO XXI, Prądzyńskiego, Warsaw. Detailed information and registration https://lightfair.pl/

Oskar Grąbczewski jako gość specjalny warsztatów PLAC NA GLANC / Oskar Grąbczewski as the special guest in PLAC NA GLAC workshop!

plac na glanc.jpg

plac na glanc 2.png

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach PLAC NA GLANC!!! Jak co roku jedno z katowickich podwórek ulegnie olśniewającej metamorfozie, ale w tym roku to Wy możecie zaprojektować i zrealizować tę zmianę! Zwycięzca warsztatów, które prowadzić będą: Grzegorz Layer, Michał Centkowski, Ewa Labus oraz jako gość specjalny Oskar Grabczewski, oprócz nagrody otrzyma możliwość zrealizowania swojej pracy w samym centrum Katowic przy ulicy Dyrekcyjnej 3! Rejestracja - grupowa lub indywidualna tylko do 24 marca! Wszystkie informacje, formularze i regulaminy znajdziecie na stronie  http://miasto-ogrodow.eu/strona/placnaglanc_warsztaty

We cordially invite you to participate in the PLAC NA GLANC workshop !!! As every year, one of the Katowice courtyards will undergo a dazzling metamorphosis, but this year you can design and implement this change! The winner of the workshops, which will be led by Grzegorz Layer, Michał Centkowski, Ewa Labus and as a special guest Oskar Grabczewski, will receive the opportunity to complete their work in the center of Katowice at Dyrekcyjna street 3! Registration - group or individual only until March 24! All information, forms and regulations can be found at http://miasto-ogrodow.eu/strona/placnaglanc_warsztaty

Daniel Libeskind o Muzeum Ognia i polskiej architekturze / Daniel Libeskind about Museum of Fire and Polish architecture

 libeskind zory.jpg

Portal TuŻory przekazuje relację z wczorajszej wizyty Daniela Libeskinda w Muzeum Ognia. "To niesamowite, że tutaj wśród dróg i rozjazdów można znaleźć tak wspaniały budynek. Jego architektura jest światowej klasy. To dla mnie wyjątkowa budowla. (...) Polska architektura jest na bardzo wysokim poziomie, zarówno historycznie jak i współcześnie. Nawet przed wojną polska sztuka i architektura była znana na cały świat. I nie ma powodu by nie było tak również teraz! To ten sam talent, który Polacy mają w sobie od wieków. Ten kraj był okupowany przez wiele lat, a jego możliwości były stłumione przez Związek Radziecki. A teraz Polska w mojej opinii przeżywa prawdziwy renesans"

TuŻory.pl presents the report from Daniel Libeskind's visit to the Fire Museum yesterday. "It's amazing that here you can find such a magnificent building among roads and turnouts, its architecture is world-class, it is a unique building for me (...) Polish architecture is at a very high level, both historically and nowadays. Polish art and architecture was known all over the world, and there is no reason why it should not be like this now. It is the same talent that Poles have had for centuries. This country was occupied for many years and its capabilities were suppressed by the Soviet Union. And now Poland, in my opinion, is experiencing a real renaissance "

You can read the whole article and interview here:

https://www.tuzory.pl/wiadomosci,swiatowej-slawy-architekt-w-zorach-polska-przezywa-renesans,wia5-3266-17457-13.html

Daniel Libeskind i Oskar Grąbczewski w Muzeum Ognia w Żorach! Daniel Libeskind and Oskar Grąbczewski in Museum of Fire in Żory!

52770501_2102714393141832_3528597426468290560_o.jpg

52840244_2102715689808369_9155173462342369280_n.jpg

52868937_2102716139808324_5145075133584506880_n.jpg

53016294_2102716486474956_2354367485299392512_o.jpg

Daniel Libeskind był gościem Oskara Grąbczewskiego w Muzeum Ognia w Żorach! Światowej sławy architekt zwiedził budynek i wysłuchał opowieści o jego projektowaniu i budowie. Uczestnictwo w tym spotkaniu, które odbyło się w cyklu prezentacji najciekawszych współczesnych polskich budynków w ramach projektu #100x100 było dla nas honorem i przyjemnością! 

Daniel Libeskind was a guest of Oskar Grąbczewski at the Museum of Fire in Zory! The world-famous architect visited the building and listened to the stories about its design and construction. Participation in this meeting, which took place in a series of presentations of the most interesting contemporary Polish buildings under the project #100x100, was our honor and pleasure! 

Łaźnia Łańcuszkowa w Zabrzu nominowana w konkursie Archdaily Building of the Year/Łaźnia Łańcuszkowa in Zabrze nominated in the Archdaily Building of the Year contest!

łaznia1.jpg

34011430_1717575654993227_505722765492355072_o.jpg

Łaźnia Łańcuszkowa w Zabrzu w konkursie Archdaily Building of the Year! Projekt: Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architekci: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Tomasz Konior, Katarzyna Witek, Marta Musiał, Ewa StelmachWykonawca : GPBP SA & Konior Sp.J. Inwestor: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Prosimy o Wasze głosy na stronie konkursu! Łaźnia Łańcuszkowa in Zabrze in the Archdaily Building of the Year contest! Project: Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Tomasz Konior, Katarzyna Witek, Marta Musiał, Ewa Stelmach. General contractor: GPBP SA & Konior Sp.J. Investor: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. We ask for your votes on the competition page!

https://boty.archdaily.com/us/2019/candidates/118016/chain-bath-in-queen-luiza-coal-mine-complex-in-zabrze-slash-konior-studio-plus-ovo-grabczewscy-architekci?utm_source=offices&utm_medium=email&utm_campaign=nominate&fbclid=IwAR3ymzHB7wCaezf5IRgUwDBTldIWaJ9_S4ojog_3Uxwt4b2vnnzjSjZrw3A

Oskar Grąbczewski nagrodzony Laurami Buildera! / Oskar Grąbczewski awarded with Laurels of Builder!

24stycznia-224.jpg

24stycznia-222.jpg

LauryBuildera 2018.jpg


BA WINIETA.jpg

Podczas Gali Builder Polska Oskar Grąbczewski odebrał Laury Buildera za twórczość architektoniczną i działalność edukacyjną. Oto jego wypowiedź : "Gratuluję wszystkim laureatom - jestem zaszczycony,że mogłem znaleźć się w tak znamienitym gronie i bardzo dziękuję organizatorom i szanownej Kapitule nagrody!!! Architektura jest grą zespołową, więc szczególnie gorąco chciałem podziękować wszystkim, z którymi miałem przyjemność wspólnie tworzyć, sędziować konkursy i zajmować się dydaktyką - to jest nasza wspólna nagroda!"

During Gala of Builder Poland, Oskar Grąbczewski was awarded Laurels of Builder for architectural creativity and educational activity. Oskar said " I congratulate all laureates - I am honored that I could be in such a distinguished group and thank you very much to the organizers and the honorable Chapter of the prize !!! Architecture is a team game, so I particularly wanted to thank everyone with whom I had the pleasure to create together, judge competitions and doactics - this is our joint reward!"

OVO Grąbczewscy na 4 Design Days!!! OVO Grąbczewscy on 4 Design Days!!!

065725_1140.jpg

50493319_965779183630128_5897358008601542656_o.jpg

50420086_965779043630142_455245792978927616_n.png

Serdecznie zapraszamy na 4 Design Days!!! 

24 stycznia 2019 r. | 13.15 -14.00 | Scena Hol Dolny, MCK
Oficjalne otwarcie wystawy polskich budynków nominowanych do nagrody Mies van der Rohe Award, wśród których będzie Muzeum Ognia w Żorach

24 stycznia 2019 r. | 10.00-18.00 | Antresola Spodka
Wystawa Architektura Roku Województwa Śląskiego, konkurs w którym 4 obiekty naszego autorstwa uzyskały nominacje, a Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś dostało główną nagroda w kategorii dzieło eksportowe i Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach wyróżnienie

25 stycznia 2019 r. | 12.00-13.00 | Scena Hol Dolny
Hot list – najciekawsze projekty komercyjne i publiczne ostatnich lat. Oskar Grąbczewski zaprezentuje nasze najnowsze projekty

26 stycznia 2019 r. | 11.00-11.30 | Scena Spodek
Maraton Architektury
Marcin Szczelina będzie rozmawiał z Oskarem Grąbczewskim o stanie polskiej architektury

We cordially invite you to 4 Design Days !!!

January 24, 2019 13.15 -14.00 | Scene Lower Hall, MCK

The official opening of the exhibition of Polish buildings nominated for the Mies van der Rohe Award, among which will be the Museum of Fire in Zory

 

January 24, 2019 10.00-18.00 | The mezzanine Spodek

Exhibition Architecture of the Year of the Silesian Voivodeship, a competition in which 4 objects of our authorship were nominated, and the Administrative Center of the Wielka Wieś Commune received the main prize in the category of export work and the Health Center in Przyszowice, distinction

 

January 25, 2019 12.00-13.00 | Scene Lower Hall

Hot list - the most interesting commercial and public projects of recent years. Oskar Grąbczewski will present our latest projects

 

January 26, 2019 11.00-11.30 | A saucer scene

Architecture Marathon

Marcin Szczelina will talk with Oskar Grąbczewski about the condition of Polish architecture

Oskar Grąbczewski i Muzeum Ognia w akcji Architekci dla WOŚP! / Oskar Grąbczewski and Museum of Fire in Architects for Great Orchestra of Christmas Charity!

49739296_1177204772445523_3568250024833843200_o.jpg

img_0827lr.jpg

18118586_10155246685649621_1699105478441495058_n.jpg

Zapraszamy do licytacji na rzecz WOŚP!!! ❤️❤️❤️ https://aukcje.wosp.org.pl/zwiedzanie-muzeum-ognia-z-projektantem-i8686912 ❤️❤️❤️ Oto co można wygrać - Oskar Grabczewski oprowadzi zwycięzcę (lub zwycięzców - można dobrać się w kilka osób) po Muzeum Ognia i opowie o historii projektu i budynku oraz wręczy szkicownik architektoniczny OVO Grąbczewscy Architekci z unikalnej, limitowanej edycji z autografem. A po zakończeniu zwiedzania Oskar zaprasza na kawę/herbatę/ciastko/lunch/obiad/kolację - do wyboru, albo wszystko razem - jak wolicie 

LOT o Muzeum Ognia w magazynie Kaleidoscope / Polish Airlines LOT about Museum of Fire in Kaleidoscope magazine

1.JPG

2.JPG

Muzeum Ognia stało się ostatnio modnym tematem na pokładach rozmaitych linii lotniczych...Tym raz LOT na łamach swojego magazynu Kaleidoscope pisze o nim jako o jednym z najbardziej oryginalnych polskich muzeów. Życzymy Wam wszystkim udanej lektury!!!

The Museum of Fire has recently become a fashionable subject on the decks of various airlines ... This time LOT Polish Airlines in the magazine Kaleidoscope writes about it as one of the most original Polish museums. We wish you all a great reading !!!

Muzeum Ognia jako jeden z 10 najśmielszych projektów architektonicznych w Polsce / The Museum of Fire in Żory as one of the 10 boldest architectural designs in Poland

dsc_3373lr.jpg

Muzeum Ognia w Żorach zostało uznane za jeden z 10 najśmielszych projektów architektonicznych w Polsce przez portal morizon.pl. Znalazło się tam w naprawdę zacnym gronie znakomitych budynków, więc z przyjemnością zachęcamy do lektury!

The Museum of Fire in Żory has been recognized as one of the 10 boldest architectural designs in Poland by the morizon.pl portal. It was mentioned in a really nice group of excellent buildings, so we are happy to encourage you to read!

https://www.morizon.pl/blog/najsmielsze-projekty-architektoniczne-w-polsce/?fbclid=IwAR0b7UWH5F67CrAtd0uZSIqgA_srx3k3SaxDpY99sOIFd2i1uIWgnsiudac

Muzeum Ognia wśród 7 miejsc na Śląsku, które warto odwiedzić / Muzeum of Fire among of the 7 places in Silesia worth seeing

ODI2Njg5Ji1mfWFcUwE3d3EEYQ5JQj8tJFVgGgsafn14CnZYXgd8c2QHeFhWB3x2fQphGQtUPC9nWD4N.jpg

Portal wp.pl poleca Muzeum Ognia w Żorach jako jedno z 7 miejsc na Śląsku, które warto odwiedzić! Bardzo nam z tego powodu miło, szczególnie, że jako powód autorzy artykułu podają wartości architektoniczne...Miłej lektury!

The wp.pl website recommends the Fire Museum in Żory as one of 7 places in Silesia, which is worth visiting! We are very pleased because of this, especially as the authors of the article give architectural values ​​as a reason ... Have a nice read!

https://turystyka.wp.pl/7-miejsc-na-slasku-o-ktorych-nie-wiedziales-mocno-cie-zaskocza-6321700346652289a?fbclid=IwAR3GyI4SW3euZaxa7cW41FjqclB10PbNmJYekg3n4OmtqGZCnqy0JZYmg_A

Oskar Grąbczewski o Hitach i kitach 2018 w grudniowym A&B / Oskar Grąbczewski about Hits and misses of 2018 in A&B December issue

47289697_1992745327472073_5137903779445735424_n.jpg

48046355_1992745447472061_5570547869670178816_n.jpg

48053160_1992745647472041_976683560339505152_n.jpg

Polecamy najnowszy numer Architektury i Biznes - a w nim zestawienie "Hity i kity 2018". O tegorocznych olśnieniach i rozczarowaniach mówią Oskar Grabczewski, Robert Konieczny, Tomasz Malkowski, Stanislaw Denko, Piotr Śmierzewski, Piotr Lewicki, Agata Twardoch, Ania Cymer, BudCud, Monika Arczynska, Mateusz Stanisław Mastalski, Łukasz Wojciechowski, Kuba Głaz i Jan Strumiłło. A oprócz tego wiele innych cennych treści w jak zwykle atrakcyjnej formie...Udanej lektury! 

We recommend the latest issue of Architecture and Business - and in it the "Hits and misses 2018" summary of the year. Oskar Grabczewski, Robert Konieczny, Tomasz Malkowski, Stanislaw Denko, Piotr Śmierzewski, Piotr Lewicki, Agata Twardoch, Ania Cymer, BudCud, Monika Arczynska, Mateusz Stanisław Mastalski, Łukasz Wojciechowski, Kuba Głaz and Jan Strumiłło talk about this year's dazzles and disappointments. And in addition, many other valuable content in the usual attractive form ... Have a nice reading!

Oskar Grąbczewski na Kongresie Architektury w Poznaniu / Oskar Grąbczewski at the Congress of Architecture in Poznań

oskar.jpg

Oskar Grąbczewski na Kongresie Architektury w Poznaniu! Oskar weźmie udział w debacie na temat specustawy mieszkaniowej , a następnie zaprezentuje historię realizacji Muzeum Ognia. Serdecznie zapraszamy!

Oskar Grąbczewski at the Congress of Architecture in Poznań! Oscar will take part in the debate on the housing specialization and then will present the history of the implementation of the Museum of Fire. We cordially invite you!

Wyróżnienie w konkursie na dom kultury Twórcza Twarda w Warszawie! / Distinction in competition for Centre of Culture Twórcza Twarda in Warsaw!

PLANSZA 1 A3.jpg

PLANSZA 2 A3.jpg

 

PLANSZA 3 A3.jpgPLANSZA 4 A3.jpgZ radością informujemy, że dostaliśmy wyróżnienie w konkursie na dom kultury Twórcza Twarda w Warszawie!!! Nasz dream team: Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski dziękuje jury i gratuluje wszystkim laureatom!!! 

We are happy to announce that we have received a distinction in the competition for the Twórcza Twarda house in Warsaw !!! Our dream team: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, thanks the jury and congratulates all the laureates !!!

Oskar Grąbczewski na SHARE Warsaw 2018 / Oskar Grąbczewski as Guest Speaker on SHARE Warsaw 2018

 

share.jpg

Oskar GRĄBCZEWSKI wystąpi jako Guest Speaker na konferencji SHARE WARSAW 2018 z wykładem "Acting Local". Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się 15.11.2018 r. w Muzeum Polin w Warszawie. 

Oskar GRĄBCZEWSKI will perform as Guest Speaker at the SHARE WARSAW 2018 conference with the lecture "Acting Local". We cordially invite you to take part in the conference, which will take place on November 15, 2018 at the Polin Museum in Warsaw.

Builder na 100 lat Niepodległej / Builder for 100 years of Independence

46053357_1951698474910092_6372973701888999424_n.jpg

45904670_1951701554909784_23865728809566208_n.jpg

46049513_1951703248242948_3127440484520165376_o.jpg

Listopadowy numer miesięcznika Builder został w całości poświęcony architekturze 100 lat niepodległej Polski. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że jest w nim również omówienie naszej twórczości, a wśród obiektów uznanych za najważniejsze w najnowszej historii polskiej architektury znalazło się Muzeum Ognia. Serdecznie zapraszamy do lektury!!! ️

The November issue of the Builder monthly was entirely devoted to the architecture of 100 years of independent Poland. We are very honored that it is also a discussion of our work, and among the objects recognized as the most important in the recent history of Polish architecture was the Museum of Fire. We cordially invite you to read !!! ️

Muzeum Ognia w magazynie WIZZAIR/ Muzeum of Fire in WIZZAIR magazine

44705780_1923553187724621_1181561433163300864_n.jpg

43762259_1923553861057887_5074155010095316992_n.jpg

44830518_1923554937724446_6388122820341137408_n.jpg

Przejrzany w locie nowy numer magazynu WIZZAIR przynosi przegląd nowych ikon polskiego designu. A wśród nich - Muzeum Ognia w Żorach Przez skromność nie będziemy polemizować.

The new issue of WIZZAIR brings an overview of the new icons of Polish design. And among them - the Museum of Fire in Zory. High flights and interesting reading to everybody 

Centrum Administracji i Ośrodek Zdrowia nagrodzone w konkursie Architektura Roku!!! Center of Administration and Health Center awarded in Architecture of the Year!!!

20181016_141630.jpg 20181016_141614.jpg

83635.jpg

wielka wieś.jpg

przyszowice.jpg

#breaking Z radością informujemy, że Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski oraz Magdalena Kaiser i Agnieszka Krzysztonek) otrzymało główną nagrodę w kategorii Dzieło Eksportowe Śląskich Architektów, a Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach (Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiKasia Kunsdorff, mural Marek GrąbczewskiPaulina GocołNatalia MilczakKatarzyna PonińskaPaweł Pacak, Michał Pieczka) otrzymał wyróżnienie w kategorii Obiekt Roku w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego 2018!!! Dziękujemy jury, gratulujemy inwestorom i wykonawcom oraz wszystkim nagrodzonym!!! 

#breaking We are happy to announce that the Center of Administration of the Wielka Wieś Municipality (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski and Magdalena Kaiser and Agnieszka Krzysztonek) received the main prize in the Export Works of Silesian Architects category, and the Health Center in Przyszowice (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Kasia Kunsdorff, mural Marek Grąbczewski, Paulina Gocoł, Natalia Milczak, Katarzyna Ponińska, Paweł Pacak, Michał Pieczka) received a distinction in the Object of the Year category in the Architecture of the Year of the Silesian Voivodeship competition 2018 !!!
Thanks to the jury, congratulations to investors and contractors and to all awarded architects !!! 

Oskar Grąbczewski w Krakowie / Oskar Grąbczewski in Cracow / 09.10.2018 Pastrami Deli Kraków 17.00

arch event kraków.jpg

oskargrbczewski.jpg

Już we wtorek 9 października o godzinie 17.00 Oskar Grąbczewski stanie w prawdzie i w Pastrami Deli Kraków, by opowiedzieć o niezwykłych architektonicznych przygodach, które go ostatnio spotkały. Pełna paleta emocji! Wykwintny catering! Mnóstwo zmysłowych w dotyku próbek egzotycznych materiałów budowlanych dla osób, które lubią przekraczać granice i są gotowe na odważne doznania...A żeby tam być - zarejestrujcie się koniecznie pod tym niepozornym, acz ważnym linkiem 

On Tuesday, October 9 at 17.00 Oskar Grąbczewski will stand in truth and in Pastrami Deli Krakow, to tell about the unusual architectural adventures that have recently met him. A full range of emotions! Exquisite catering! Lots of sensual to the touch samples of exotic building materials for people who like to cross borders and are ready for a bold experience ... And to be there - be sure to register under this inconspicuous, but important link  

https://archevent.pl/ovo-grabczewscy-wieczor-architektoniczny-w-krakowie


Warsztaty szkicowania - Oskar Grąbczewski na Warsaw Home Expo! / Workshop on sketching - Oskar Grąbczewski on Warsaw Home Expo!

oskar.jpg

42896620_1893077894105484_8192157952522584064_o.jpg

42901908_1893077947438812_7675781078270869504_o.jpg

Kochani, drodzy, szanowni - zapraszamy Was na warsztaty poświęcone szkicowaniu, które poprowadzę na Warsaw Home Expo w piątek 5 października o godzinie 12.00. Będzie okazja do twórczego wyżycia się pod moim czujnym okiem (jak zwykle będę bardzo surowy (na granicy okrucieństwa), ale sprawiedliwy), będą błyskotliwe żarty, atmosfera niewymuszonej elegancji i intelektualnej uczty, lub przynajmniej intelektualnej przekąski, miejsce naszej pracy będzie najprawdopodobniej zadaszone iogrzewane - czy potrzeba czegoś więcej? Nie potrzeba (to było pytanie retoryczne), ale i tak Builder Na Warsaw Home - Strefa Młodego Architekta organizujący to pionierskie przedsięwzięcie zapewni szerokim gestem bonusy, nagrody i confetti, którymi obsypie wszystkich od stóp do głów. Wystarczy zarejestrować się na http://www.b4f.buildercorp.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2FEvents%2FDetails%2F74 i w ten sposób rozpocząć fascynującą podróż, na końcu której czeka być może Pritzker, być może książę na białym koniu lub złotowłosa piękność w opałach, ale takich, z których będzie można ją oswobodzić ku ogólnemu zachwytowi i z dalszymi konsekwencjami - no po prostu - sky will be the limit! 

Beloved, dear, esteemed - we invite you to a workshop on sketching, which I will lead to Warsaw Home Expo on Friday, October 5 at 12.00. There will be an opportunity to be creative under my watchful eye (as usual I will be very strict (on the verge of cruelty), but fair), will be brilliant jokes, atmosphere of unforced elegance and intellectual feast, or at least an intellectual snack, the place of our work will most likely be covered and heated - do you need something more? No, you don't need anything more (this was a rhetorical question), but still Builder At Warsaw Home - the Zone of the Young Architect organizing this pioneering venture will provide a wide gesture of bonuses, rewards and confetti, which will shower everyone from head to toe. Just register at http://www.b4f.buildercorp.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2FEvents%2FDetails%2F74 and thus start a fascinating journey, at the end of which the Pritzker may be waiting, perhaps a prince on a white horse or a golden-haired beauty in trouble, but those from which she can be freed to general admiration and with further consequences - well, simply - sky will be the limit! 

4 nominacje w konkursie Architektura Roku 2018 ! 4 nominations in the Architecture of the Year 2018 Award!

laznia3.jpg

34011430_1717575654993227_505722765492355072_o.jpg

d800_087282lr-2.jpg

pozprzyszowice8_1.jpg

img_6637lrg.jpg

wielkawies5.jpg

#breaking Z radością informujemy,że dostaliśmy 4 nominacje w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego 2018!! Łaźnia Łańcuszkowa w Zabrzu (Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architekci: Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiTomasz Mikołaj Konior oraz Kasia KunsdorffMarta Musiał i Ewa Stelmach) otrzymała 2 nominacje w kategoriach Obiekt Roku i Wnętrze Roku, Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach (Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiKasia Kunsdorff, mural Marek GrąbczewskiPaulina GocołNatalia MilczakKatarzyna PonińskaPaweł Pacak, Michał Pieczka) otrzymał nominację w kategorii Obiekt Roku, a Centrum Administracyjna Gminy Wielka Wieś (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski oraz Magdalena Kaiser i Agnieszka Krzysztonek) nominację w kategorii Dzieło Eksportowe Śląskich Architektów!! Dziękujemy jury, gratulujemy inwestorom i wykonawcom oraz wszystkim projektantom nominowanych obiektów!!! 

We are happy to announce that we have received 4 nominations in the Architecture of the Year of the Silesian Voivodeship competition in 2018!! Chain Bath in Zabrze (Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior and Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał and Ewa Stelmach) received 2 nominations in the categories: Object of the Year and Interior of the Year, Health Center in Przyszowice (Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Katarzyna Kunsdorff, mural Marek Grąbczewski, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Katarzyna Ponińska, Paweł Pacak, Michał Pieczka) received a nomination in the Object of the Year category, and the Administrative Center of the Wielka Wieś Municipality (Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski and Magdalena Kaiser and Agnieszka Krzysztonek) nomination in the category of Export Works of Silesian Architects!! Thanks to the jury, congratulations to investors and contractors and all designers of the nominated objects !!! 

Wieczór architektoniczny z Oskarem Grąbczewskim w Toruniu / Architectural evening with Oskar Grąbczewski in Torun

42325012_1883302138416393_5958336352247349248_n.jpg

41608622_2114009982195165_5125878369233141760_o.jpg

Zapraszamy 25.09.2018 o 17.00 na pierwszy jesienny wykład Oskara i na cały wieczór architektoniczny w Toruniu w Hotelu Nicolaus. A że w Toruniu, to na pewno będzie mnóstwo pięknych kobiet, atrakcyjnych mężczyzn i gigantyczna ilość pierniczków (takich słodkich, do jedzenia)... i ciekawe rzeczy o architekturze...i pierniczki...no, zapowiada się zachęcająco i interesująco

We invite you 25.09.2018 at 17.00 for the first autumn lecture by Oskar and for the entire architectural evening in Toruń at the Hotel Nicolaus. And because it is in Torun, it will certainly be a lot of beautiful women, attractive men and a huge amount of gingerbreads (such sweet, to eat) ... and interesting things about architecture ... and gingerbreads ... well, it seems to be inviting and interesting