Architektour 2019!!!

 60388308_2219658598114077_7031363691257790464_o.jpg

60396487_2219659254780678_404853547285348352_o.jpg

60443300_2177913378964890_6275919673066258432_o.jpg

60395950_2219659694780634_1989927003289026560_n.jpg

60210785_2178932628862965_8257347086400356352_o.jpg

60484865_2219660391447231_8114573293920452608_n (1).jpg

Oskar Grabczewski powrócił właśnie z Kalisza z warsztatów Architektour, gdzie miał honor i przyjemność prowadzić jako tutor znakomitą grupę nr 1 w składzie Gabriela WójcikKarolina KlocekPaulina WojnarowiczPatrycja PisarekMaja PakułaMarcin Osak i Bartek Weber. Grupa była wyśmienita, wszyscy tutorzy i uczestnicy zakochani po uszy w architekturze i urbanistyce, organizatorzy ofiarni, kompetentni i profesjonalni, praca intensywna i owocna, Kalisz piękny, a całość warsztatów niezwykle udana!!! 

Oskar Grabczewski just returned from Kalisz from the Architektour workshop, where he had the honor and pleasure to lead as the tutor excellent group No. 1 composed of Gabriela Wójcik, Karolina Klocek, Paulina Wojnarowicz, Patrycja Pisarek, Maja Pakuła, Marcin Osak and Bartek Weber. The group was excellent, all tutors and participants in love with the ears in architecture and urban planning, organizers of the sacrificial, competent and professional, intense and fruitful work, Kalisz beautiful, and the whole workshop extremely successful !!! 

Oskar Grąbczewski tutorem na Architektour 2019! Oskar Grąbczewski as a tutor on Architektour 2019!

architektour 2.png

architektour 1.jpg

Z przyjemnością informujemy, że Oskar Grabczewski będzie tutorem na tegorocznych warsztatach Architektour, które odbędą się w Kaliszu od 9 do 15 maja!!! Serdecznie zapraszamy!!! Rejestracja na warsztaty na stronie http://www.architektour.pl/?page_id=28

We are pleased to announce that Oskar Grabczewski will be the tutor at this year's Architectour workshop, which will take place in Kalisz from 9 to 15 May !!! You're welcome!!! Registration on the workshop site http://www.architektour.pl/?page_id=28

TOP Builder 2019 dla Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś! / TOP Builder 2019 for Centre of Administration in Wielka Wieś!

53489162_2135102126569725_2433209581476773888_n.jpg

share 3.jpg

Z radością informujemy, że projekt Centrum Admistracyjnego Gminy Wielka Wieś naszego autorstwa (zespół projektowy: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Magdalena Kaiser, Agnieszka Krzysztonek) otrzymał nagrodę TOP Builder 2019! Dziękujemy jury, inwestorowi, wykonawcy oraz wszystkim zaangażowanym w projekt i realizację!!!

We are happy to announce that the project of the Adventist Center of the Wielka Wieś Municipality (project team: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Magdalena Kaiser, Agnieszka Krzysztonek) received the TOP Builder Award 2019! We thank the jury, investor, contractor and all involved in the project and implementation!!!

Planeta LEM / Planet LEM

wizualizacja z wnętrza — kopia.jpg

wizualizacja od północy — kopia.jpg

wizualizacja z lotu ptaka — kopia.jpg


wizualizacja z mostu — kopia.jpg

Planeta Lem - OVO Grąbczewscy Architekci : Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski , Marek Grąbczewski.
„Wyobraźmy sobie zamierzchłą budowlę ziemską z czasów świetności Babilonu, niechaj utworzona będzie z żywej, pobudliwej i ewoluującej substancji; architektonika jej przechodzi płynnie przez szeregi faz przejściowych, przybierając na naszych oczach formy budownictwa 
greckiego, romańskiego, potem kolumny zaczynają się wysmuklać jak łodygi, sklepienie traci ciężar, ulatnia się, wyostrza, łuki przechodzą w strome parabole, na koniec załamuje się strzeliście.” 
Stanisław Lem „Solaris” 
Kiedy czytamy powieści i opowiadania Lema przed naszymi oczami ukazują się niezwykłe światy, których nigdy nie doświadczymy inaczej, niż tylko próbując podążyć naszą wyobraźnią za myślą autora. Architektura może nam jednak pomóc w tej podróży, nie tyle naśladując formy opisane w książkach, co wyrywając nas z bezpiecznej, nudnej rzeczywistości i sprawiając, że zaczynamy patrzeć dookoła ze zdumieniem, jak dziecko 
odkrywając nowe kształty, materiały, przestrzenie i dźwięki. 
Wyprawa na planetę Lem powinna być równie wspaniałą przygodą, co lektura jego książek. 
Niezależnie od multimediów, rzeczywistości wirtualnej (która w Centrum z pewnością będzie nazywana fantomatyki), całego wachlarza najznakomitszych chwytów wystawienniczych, to na nas, architektach spoczywa główna odpowiedzialność za powodzenie tego 
przedsięwzięcia. Biorąc na warsztat wirtuozerską twórczość Lema nie możemy zamknąć jej w standardowym, poprawnym, modernistycznym pudle, nawet naszpikowanym najnowocześniejszą elektroniką. Musimy eksperymentować, próbować, ryzykować – podobnie jak robił to sam Lem.
Gratulujemy laureatom.
"Imagine the ancient building from the splendor of Babylon, let it be made of a living, excitable and evolving substance; its architecture passes
smoothly through the series of transition phases, taking forms of construction before our eyes - Greek, Romanesque, then the columns begin to slit like stalks, the vault loses the weight, it evaporates, sharpens, the arcs pass into a steep parabola, and finally breaks down ardently."
Stanisław Lem "Solaris"
When we read the novels and stories by Lem unusual worlds appear before our eyes, that we will never experience differently than simply trying to imagine the vision of the author. Architecture, however, can help us in this journey, not so much imitating the forms described in the books, but by taking us out of a safe, boring reality and making us start looking around with astonishment, like a child discovering new shapes, materials, spaces and sounds.
A trip to the planet Lem should be just as great an adventure as reading his books.
Regardless of multimedia, virtual reality (which in the Center will certainly be
called phantomatics), the entire range of the most splendid exhibition design, we, the architects, bear the main responsibility for the success of this
museum. Dealing with the virtuoso creativity of Lem, we can not close her in a standard, correct, modernist box, even packed with the most modern electronics We need to experiment, try and risk just like Lem did.
Congratulations to the winners.

Oskar Grąbczewski na Targach Światła / Oskar Grąbczewski at the Light Fair

swiatlo.jpg Serdecznie zapraszamy na Targi Światło!!!  Oskar Grabczewski opowie o roli, jaką światło gra w naszych projektach. weźmie udział w debacie na temat oświetlenia miejsc pracy oraz wręczy nagrody w konkursach Rytm Światła i Lampa Oled. Te i inne atrakcje już 14 marca 2019 od godz. 12.00 - Targi Światło, Hala 1, A20, EXPO XXI,Prądzyńskiego, Warszawa. Szczegółowe informacje i rejestracja https://lightfair.pl/

We cordially invite you to the Light Fair !!! Oskar Grabczewski will talk about the role that light plays in our projects. he will take part in the debate on the lighting of workplaces and will present awards in the Rytm of Light and Oled Lamp competitions. These and other attractions already on March 14, 2019 from 12.00 - Light, Hala 1, A20, EXPO XXI, Prądzyńskiego, Warsaw. Detailed information and registration https://lightfair.pl/

Oskar Grąbczewski jako gość specjalny warsztatów PLAC NA GLANC / Oskar Grąbczewski as the special guest in PLAC NA GLAC workshop!

plac na glanc.jpg

plac na glanc 2.png

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach PLAC NA GLANC!!! Jak co roku jedno z katowickich podwórek ulegnie olśniewającej metamorfozie, ale w tym roku to Wy możecie zaprojektować i zrealizować tę zmianę! Zwycięzca warsztatów, które prowadzić będą: Grzegorz Layer, Michał Centkowski, Ewa Labus oraz jako gość specjalny Oskar Grabczewski, oprócz nagrody otrzyma możliwość zrealizowania swojej pracy w samym centrum Katowic przy ulicy Dyrekcyjnej 3! Rejestracja - grupowa lub indywidualna tylko do 24 marca! Wszystkie informacje, formularze i regulaminy znajdziecie na stronie  http://miasto-ogrodow.eu/strona/placnaglanc_warsztaty

We cordially invite you to participate in the PLAC NA GLANC workshop !!! As every year, one of the Katowice courtyards will undergo a dazzling metamorphosis, but this year you can design and implement this change! The winner of the workshops, which will be led by Grzegorz Layer, Michał Centkowski, Ewa Labus and as a special guest Oskar Grabczewski, will receive the opportunity to complete their work in the center of Katowice at Dyrekcyjna street 3! Registration - group or individual only until March 24! All information, forms and regulations can be found at http://miasto-ogrodow.eu/strona/placnaglanc_warsztaty

Daniel Libeskind o Muzeum Ognia i polskiej architekturze / Daniel Libeskind about Museum of Fire and Polish architecture

 libeskind zory.jpg

Portal TuŻory przekazuje relację z wczorajszej wizyty Daniela Libeskinda w Muzeum Ognia. "To niesamowite, że tutaj wśród dróg i rozjazdów można znaleźć tak wspaniały budynek. Jego architektura jest światowej klasy. To dla mnie wyjątkowa budowla. (...) Polska architektura jest na bardzo wysokim poziomie, zarówno historycznie jak i współcześnie. Nawet przed wojną polska sztuka i architektura była znana na cały świat. I nie ma powodu by nie było tak również teraz! To ten sam talent, który Polacy mają w sobie od wieków. Ten kraj był okupowany przez wiele lat, a jego możliwości były stłumione przez Związek Radziecki. A teraz Polska w mojej opinii przeżywa prawdziwy renesans"

TuŻory.pl presents the report from Daniel Libeskind's visit to the Fire Museum yesterday. "It's amazing that here you can find such a magnificent building among roads and turnouts, its architecture is world-class, it is a unique building for me (...) Polish architecture is at a very high level, both historically and nowadays. Polish art and architecture was known all over the world, and there is no reason why it should not be like this now. It is the same talent that Poles have had for centuries. This country was occupied for many years and its capabilities were suppressed by the Soviet Union. And now Poland, in my opinion, is experiencing a real renaissance "

You can read the whole article and interview here:

https://www.tuzory.pl/wiadomosci,swiatowej-slawy-architekt-w-zorach-polska-przezywa-renesans,wia5-3266-17457-13.html

Daniel Libeskind i Oskar Grąbczewski w Muzeum Ognia w Żorach! Daniel Libeskind and Oskar Grąbczewski in Museum of Fire in Żory!

52770501_2102714393141832_3528597426468290560_o.jpg

52840244_2102715689808369_9155173462342369280_n.jpg

52868937_2102716139808324_5145075133584506880_n.jpg

53016294_2102716486474956_2354367485299392512_o.jpg

Daniel Libeskind był gościem Oskara Grąbczewskiego w Muzeum Ognia w Żorach! Światowej sławy architekt zwiedził budynek i wysłuchał opowieści o jego projektowaniu i budowie. Uczestnictwo w tym spotkaniu, które odbyło się w cyklu prezentacji najciekawszych współczesnych polskich budynków w ramach projektu #100x100 było dla nas honorem i przyjemnością! 

Daniel Libeskind was a guest of Oskar Grąbczewski at the Museum of Fire in Zory! The world-famous architect visited the building and listened to the stories about its design and construction. Participation in this meeting, which took place in a series of presentations of the most interesting contemporary Polish buildings under the project #100x100, was our honor and pleasure! 

Łaźnia Łańcuszkowa w Zabrzu nominowana w konkursie Archdaily Building of the Year/Łaźnia Łańcuszkowa in Zabrze nominated in the Archdaily Building of the Year contest!

łaznia1.jpg

34011430_1717575654993227_505722765492355072_o.jpg

Łaźnia Łańcuszkowa w Zabrzu w konkursie Archdaily Building of the Year! Projekt: Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architekci: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Tomasz Konior, Katarzyna Witek, Marta Musiał, Ewa StelmachWykonawca : GPBP SA & Konior Sp.J. Inwestor: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Prosimy o Wasze głosy na stronie konkursu! Łaźnia Łańcuszkowa in Zabrze in the Archdaily Building of the Year contest! Project: Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Tomasz Konior, Katarzyna Witek, Marta Musiał, Ewa Stelmach. General contractor: GPBP SA & Konior Sp.J. Investor: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. We ask for your votes on the competition page!

https://boty.archdaily.com/us/2019/candidates/118016/chain-bath-in-queen-luiza-coal-mine-complex-in-zabrze-slash-konior-studio-plus-ovo-grabczewscy-architekci?utm_source=offices&utm_medium=email&utm_campaign=nominate&fbclid=IwAR3ymzHB7wCaezf5IRgUwDBTldIWaJ9_S4ojog_3Uxwt4b2vnnzjSjZrw3A

Oskar Grąbczewski nagrodzony Laurami Buildera! / Oskar Grąbczewski awarded with Laurels of Builder!

24stycznia-224.jpg

24stycznia-222.jpg

LauryBuildera 2018.jpg


BA WINIETA.jpg

Podczas Gali Builder Polska Oskar Grąbczewski odebrał Laury Buildera za twórczość architektoniczną i działalność edukacyjną. Oto jego wypowiedź : "Gratuluję wszystkim laureatom - jestem zaszczycony,że mogłem znaleźć się w tak znamienitym gronie i bardzo dziękuję organizatorom i szanownej Kapitule nagrody!!! Architektura jest grą zespołową, więc szczególnie gorąco chciałem podziękować wszystkim, z którymi miałem przyjemność wspólnie tworzyć, sędziować konkursy i zajmować się dydaktyką - to jest nasza wspólna nagroda!"

During Gala of Builder Poland, Oskar Grąbczewski was awarded Laurels of Builder for architectural creativity and educational activity. Oskar said " I congratulate all laureates - I am honored that I could be in such a distinguished group and thank you very much to the organizers and the honorable Chapter of the prize !!! Architecture is a team game, so I particularly wanted to thank everyone with whom I had the pleasure to create together, judge competitions and doactics - this is our joint reward!"

OVO Grąbczewscy na 4 Design Days!!! OVO Grąbczewscy on 4 Design Days!!!

065725_1140.jpg

50493319_965779183630128_5897358008601542656_o.jpg

50420086_965779043630142_455245792978927616_n.png

Serdecznie zapraszamy na 4 Design Days!!! 

24 stycznia 2019 r. | 13.15 -14.00 | Scena Hol Dolny, MCK
Oficjalne otwarcie wystawy polskich budynków nominowanych do nagrody Mies van der Rohe Award, wśród których będzie Muzeum Ognia w Żorach

24 stycznia 2019 r. | 10.00-18.00 | Antresola Spodka
Wystawa Architektura Roku Województwa Śląskiego, konkurs w którym 4 obiekty naszego autorstwa uzyskały nominacje, a Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś dostało główną nagroda w kategorii dzieło eksportowe i Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach wyróżnienie

25 stycznia 2019 r. | 12.00-13.00 | Scena Hol Dolny
Hot list – najciekawsze projekty komercyjne i publiczne ostatnich lat. Oskar Grąbczewski zaprezentuje nasze najnowsze projekty

26 stycznia 2019 r. | 11.00-11.30 | Scena Spodek
Maraton Architektury
Marcin Szczelina będzie rozmawiał z Oskarem Grąbczewskim o stanie polskiej architektury

We cordially invite you to 4 Design Days !!!

January 24, 2019 13.15 -14.00 | Scene Lower Hall, MCK

The official opening of the exhibition of Polish buildings nominated for the Mies van der Rohe Award, among which will be the Museum of Fire in Zory

 

January 24, 2019 10.00-18.00 | The mezzanine Spodek

Exhibition Architecture of the Year of the Silesian Voivodeship, a competition in which 4 objects of our authorship were nominated, and the Administrative Center of the Wielka Wieś Commune received the main prize in the category of export work and the Health Center in Przyszowice, distinction

 

January 25, 2019 12.00-13.00 | Scene Lower Hall

Hot list - the most interesting commercial and public projects of recent years. Oskar Grąbczewski will present our latest projects

 

January 26, 2019 11.00-11.30 | A saucer scene

Architecture Marathon

Marcin Szczelina will talk with Oskar Grąbczewski about the condition of Polish architecture

Oskar Grąbczewski i Muzeum Ognia w akcji Architekci dla WOŚP! / Oskar Grąbczewski and Museum of Fire in Architects for Great Orchestra of Christmas Charity!

49739296_1177204772445523_3568250024833843200_o.jpg

img_0827lr.jpg

18118586_10155246685649621_1699105478441495058_n.jpg

Zapraszamy do licytacji na rzecz WOŚP!!! ❤️❤️❤️ https://aukcje.wosp.org.pl/zwiedzanie-muzeum-ognia-z-projektantem-i8686912 ❤️❤️❤️ Oto co można wygrać - Oskar Grabczewski oprowadzi zwycięzcę (lub zwycięzców - można dobrać się w kilka osób) po Muzeum Ognia i opowie o historii projektu i budynku oraz wręczy szkicownik architektoniczny OVO Grąbczewscy Architekci z unikalnej, limitowanej edycji z autografem. A po zakończeniu zwiedzania Oskar zaprasza na kawę/herbatę/ciastko/lunch/obiad/kolację - do wyboru, albo wszystko razem - jak wolicie 

LOT o Muzeum Ognia w magazynie Kaleidoscope / Polish Airlines LOT about Museum of Fire in Kaleidoscope magazine

1.JPG

2.JPG

Muzeum Ognia stało się ostatnio modnym tematem na pokładach rozmaitych linii lotniczych...Tym raz LOT na łamach swojego magazynu Kaleidoscope pisze o nim jako o jednym z najbardziej oryginalnych polskich muzeów. Życzymy Wam wszystkim udanej lektury!!!

The Museum of Fire has recently become a fashionable subject on the decks of various airlines ... This time LOT Polish Airlines in the magazine Kaleidoscope writes about it as one of the most original Polish museums. We wish you all a great reading !!!

Muzeum Ognia jako jeden z 10 najśmielszych projektów architektonicznych w Polsce / The Museum of Fire in Żory as one of the 10 boldest architectural designs in Poland

dsc_3373lr.jpg

Muzeum Ognia w Żorach zostało uznane za jeden z 10 najśmielszych projektów architektonicznych w Polsce przez portal morizon.pl. Znalazło się tam w naprawdę zacnym gronie znakomitych budynków, więc z przyjemnością zachęcamy do lektury!

The Museum of Fire in Żory has been recognized as one of the 10 boldest architectural designs in Poland by the morizon.pl portal. It was mentioned in a really nice group of excellent buildings, so we are happy to encourage you to read!

https://www.morizon.pl/blog/najsmielsze-projekty-architektoniczne-w-polsce/?fbclid=IwAR0b7UWH5F67CrAtd0uZSIqgA_srx3k3SaxDpY99sOIFd2i1uIWgnsiudac

Muzeum Ognia wśród 7 miejsc na Śląsku, które warto odwiedzić / Muzeum of Fire among of the 7 places in Silesia worth seeing

ODI2Njg5Ji1mfWFcUwE3d3EEYQ5JQj8tJFVgGgsafn14CnZYXgd8c2QHeFhWB3x2fQphGQtUPC9nWD4N.jpg

Portal wp.pl poleca Muzeum Ognia w Żorach jako jedno z 7 miejsc na Śląsku, które warto odwiedzić! Bardzo nam z tego powodu miło, szczególnie, że jako powód autorzy artykułu podają wartości architektoniczne...Miłej lektury!

The wp.pl website recommends the Fire Museum in Żory as one of 7 places in Silesia, which is worth visiting! We are very pleased because of this, especially as the authors of the article give architectural values ​​as a reason ... Have a nice read!

https://turystyka.wp.pl/7-miejsc-na-slasku-o-ktorych-nie-wiedziales-mocno-cie-zaskocza-6321700346652289a?fbclid=IwAR3GyI4SW3euZaxa7cW41FjqclB10PbNmJYekg3n4OmtqGZCnqy0JZYmg_A

Oskar Grąbczewski o Hitach i kitach 2018 w grudniowym A&B / Oskar Grąbczewski about Hits and misses of 2018 in A&B December issue

47289697_1992745327472073_5137903779445735424_n.jpg

48046355_1992745447472061_5570547869670178816_n.jpg

48053160_1992745647472041_976683560339505152_n.jpg

Polecamy najnowszy numer Architektury i Biznes - a w nim zestawienie "Hity i kity 2018". O tegorocznych olśnieniach i rozczarowaniach mówią Oskar Grabczewski, Robert Konieczny, Tomasz Malkowski, Stanislaw Denko, Piotr Śmierzewski, Piotr Lewicki, Agata Twardoch, Ania Cymer, BudCud, Monika Arczynska, Mateusz Stanisław Mastalski, Łukasz Wojciechowski, Kuba Głaz i Jan Strumiłło. A oprócz tego wiele innych cennych treści w jak zwykle atrakcyjnej formie...Udanej lektury! 

We recommend the latest issue of Architecture and Business - and in it the "Hits and misses 2018" summary of the year. Oskar Grabczewski, Robert Konieczny, Tomasz Malkowski, Stanislaw Denko, Piotr Śmierzewski, Piotr Lewicki, Agata Twardoch, Ania Cymer, BudCud, Monika Arczynska, Mateusz Stanisław Mastalski, Łukasz Wojciechowski, Kuba Głaz and Jan Strumiłło talk about this year's dazzles and disappointments. And in addition, many other valuable content in the usual attractive form ... Have a nice reading!

Oskar Grąbczewski na Kongresie Architektury w Poznaniu / Oskar Grąbczewski at the Congress of Architecture in Poznań

oskar.jpg

Oskar Grąbczewski na Kongresie Architektury w Poznaniu! Oskar weźmie udział w debacie na temat specustawy mieszkaniowej , a następnie zaprezentuje historię realizacji Muzeum Ognia. Serdecznie zapraszamy!

Oskar Grąbczewski at the Congress of Architecture in Poznań! Oscar will take part in the debate on the housing specialization and then will present the history of the implementation of the Museum of Fire. We cordially invite you!

Wyróżnienie w konkursie na dom kultury Twórcza Twarda w Warszawie! / Distinction in competition for Centre of Culture Twórcza Twarda in Warsaw!

PLANSZA 1 A3.jpg

PLANSZA 2 A3.jpg

 

PLANSZA 3 A3.jpgPLANSZA 4 A3.jpgZ radością informujemy, że dostaliśmy wyróżnienie w konkursie na dom kultury Twórcza Twarda w Warszawie!!! Nasz dream team: Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski dziękuje jury i gratuluje wszystkim laureatom!!! 

We are happy to announce that we have received a distinction in the competition for the Twórcza Twarda house in Warsaw !!! Our dream team: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, thanks the jury and congratulates all the laureates !!!

Oskar Grąbczewski na SHARE Warsaw 2018 / Oskar Grąbczewski as Guest Speaker on SHARE Warsaw 2018

 

share.jpg

Oskar GRĄBCZEWSKI wystąpi jako Guest Speaker na konferencji SHARE WARSAW 2018 z wykładem "Acting Local". Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się 15.11.2018 r. w Muzeum Polin w Warszawie. 

Oskar GRĄBCZEWSKI will perform as Guest Speaker at the SHARE WARSAW 2018 conference with the lecture "Acting Local". We cordially invite you to take part in the conference, which will take place on November 15, 2018 at the Polin Museum in Warsaw.

Builder na 100 lat Niepodległej / Builder for 100 years of Independence

46053357_1951698474910092_6372973701888999424_n.jpg

45904670_1951701554909784_23865728809566208_n.jpg

46049513_1951703248242948_3127440484520165376_o.jpg

Listopadowy numer miesięcznika Builder został w całości poświęcony architekturze 100 lat niepodległej Polski. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że jest w nim również omówienie naszej twórczości, a wśród obiektów uznanych za najważniejsze w najnowszej historii polskiej architektury znalazło się Muzeum Ognia. Serdecznie zapraszamy do lektury!!! ️

The November issue of the Builder monthly was entirely devoted to the architecture of 100 years of independent Poland. We are very honored that it is also a discussion of our work, and among the objects recognized as the most important in the recent history of Polish architecture was the Museum of Fire. We cordially invite you to read !!! ️

Muzeum Ognia w magazynie WIZZAIR/ Muzeum of Fire in WIZZAIR magazine

44705780_1923553187724621_1181561433163300864_n.jpg

43762259_1923553861057887_5074155010095316992_n.jpg

44830518_1923554937724446_6388122820341137408_n.jpg

Przejrzany w locie nowy numer magazynu WIZZAIR przynosi przegląd nowych ikon polskiego designu. A wśród nich - Muzeum Ognia w Żorach Przez skromność nie będziemy polemizować.

The new issue of WIZZAIR brings an overview of the new icons of Polish design. And among them - the Museum of Fire in Zory. High flights and interesting reading to everybody 

Centrum Administracji i Ośrodek Zdrowia nagrodzone w konkursie Architektura Roku!!! Center of Administration and Health Center awarded in Architecture of the Year!!!

20181016_141630.jpg 20181016_141614.jpg

83635.jpg

wielka wieś.jpg

przyszowice.jpg

#breaking Z radością informujemy, że Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski oraz Magdalena Kaiser i Agnieszka Krzysztonek) otrzymało główną nagrodę w kategorii Dzieło Eksportowe Śląskich Architektów, a Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach (Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiKasia Kunsdorff, mural Marek GrąbczewskiPaulina GocołNatalia MilczakKatarzyna PonińskaPaweł Pacak, Michał Pieczka) otrzymał wyróżnienie w kategorii Obiekt Roku w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego 2018!!! Dziękujemy jury, gratulujemy inwestorom i wykonawcom oraz wszystkim nagrodzonym!!! 

#breaking We are happy to announce that the Center of Administration of the Wielka Wieś Municipality (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski and Magdalena Kaiser and Agnieszka Krzysztonek) received the main prize in the Export Works of Silesian Architects category, and the Health Center in Przyszowice (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Kasia Kunsdorff, mural Marek Grąbczewski, Paulina Gocoł, Natalia Milczak, Katarzyna Ponińska, Paweł Pacak, Michał Pieczka) received a distinction in the Object of the Year category in the Architecture of the Year of the Silesian Voivodeship competition 2018 !!!
Thanks to the jury, congratulations to investors and contractors and to all awarded architects !!! 

Oskar Grąbczewski w Krakowie / Oskar Grąbczewski in Cracow / 09.10.2018 Pastrami Deli Kraków 17.00

arch event kraków.jpg

oskargrbczewski.jpg

Już we wtorek 9 października o godzinie 17.00 Oskar Grąbczewski stanie w prawdzie i w Pastrami Deli Kraków, by opowiedzieć o niezwykłych architektonicznych przygodach, które go ostatnio spotkały. Pełna paleta emocji! Wykwintny catering! Mnóstwo zmysłowych w dotyku próbek egzotycznych materiałów budowlanych dla osób, które lubią przekraczać granice i są gotowe na odważne doznania...A żeby tam być - zarejestrujcie się koniecznie pod tym niepozornym, acz ważnym linkiem 

On Tuesday, October 9 at 17.00 Oskar Grąbczewski will stand in truth and in Pastrami Deli Krakow, to tell about the unusual architectural adventures that have recently met him. A full range of emotions! Exquisite catering! Lots of sensual to the touch samples of exotic building materials for people who like to cross borders and are ready for a bold experience ... And to be there - be sure to register under this inconspicuous, but important link  

https://archevent.pl/ovo-grabczewscy-wieczor-architektoniczny-w-krakowie


Warsztaty szkicowania - Oskar Grąbczewski na Warsaw Home Expo! / Workshop on sketching - Oskar Grąbczewski on Warsaw Home Expo!

oskar.jpg

42896620_1893077894105484_8192157952522584064_o.jpg

42901908_1893077947438812_7675781078270869504_o.jpg

Kochani, drodzy, szanowni - zapraszamy Was na warsztaty poświęcone szkicowaniu, które poprowadzę na Warsaw Home Expo w piątek 5 października o godzinie 12.00. Będzie okazja do twórczego wyżycia się pod moim czujnym okiem (jak zwykle będę bardzo surowy (na granicy okrucieństwa), ale sprawiedliwy), będą błyskotliwe żarty, atmosfera niewymuszonej elegancji i intelektualnej uczty, lub przynajmniej intelektualnej przekąski, miejsce naszej pracy będzie najprawdopodobniej zadaszone iogrzewane - czy potrzeba czegoś więcej? Nie potrzeba (to było pytanie retoryczne), ale i tak Builder Na Warsaw Home - Strefa Młodego Architekta organizujący to pionierskie przedsięwzięcie zapewni szerokim gestem bonusy, nagrody i confetti, którymi obsypie wszystkich od stóp do głów. Wystarczy zarejestrować się na http://www.b4f.buildercorp.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2FEvents%2FDetails%2F74 i w ten sposób rozpocząć fascynującą podróż, na końcu której czeka być może Pritzker, być może książę na białym koniu lub złotowłosa piękność w opałach, ale takich, z których będzie można ją oswobodzić ku ogólnemu zachwytowi i z dalszymi konsekwencjami - no po prostu - sky will be the limit! 

Beloved, dear, esteemed - we invite you to a workshop on sketching, which I will lead to Warsaw Home Expo on Friday, October 5 at 12.00. There will be an opportunity to be creative under my watchful eye (as usual I will be very strict (on the verge of cruelty), but fair), will be brilliant jokes, atmosphere of unforced elegance and intellectual feast, or at least an intellectual snack, the place of our work will most likely be covered and heated - do you need something more? No, you don't need anything more (this was a rhetorical question), but still Builder At Warsaw Home - the Zone of the Young Architect organizing this pioneering venture will provide a wide gesture of bonuses, rewards and confetti, which will shower everyone from head to toe. Just register at http://www.b4f.buildercorp.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2FEvents%2FDetails%2F74 and thus start a fascinating journey, at the end of which the Pritzker may be waiting, perhaps a prince on a white horse or a golden-haired beauty in trouble, but those from which she can be freed to general admiration and with further consequences - well, simply - sky will be the limit! 

4 nominacje w konkursie Architektura Roku 2018 ! 4 nominations in the Architecture of the Year 2018 Award!

laznia3.jpg

34011430_1717575654993227_505722765492355072_o.jpg

d800_087282lr-2.jpg

pozprzyszowice8_1.jpg

img_6637lrg.jpg

wielkawies5.jpg

#breaking Z radością informujemy,że dostaliśmy 4 nominacje w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego 2018!! Łaźnia Łańcuszkowa w Zabrzu (Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architekci: Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiTomasz Mikołaj Konior oraz Kasia KunsdorffMarta Musiał i Ewa Stelmach) otrzymała 2 nominacje w kategoriach Obiekt Roku i Wnętrze Roku, Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach (Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiKasia Kunsdorff, mural Marek GrąbczewskiPaulina GocołNatalia MilczakKatarzyna PonińskaPaweł Pacak, Michał Pieczka) otrzymał nominację w kategorii Obiekt Roku, a Centrum Administracyjna Gminy Wielka Wieś (Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski oraz Magdalena Kaiser i Agnieszka Krzysztonek) nominację w kategorii Dzieło Eksportowe Śląskich Architektów!! Dziękujemy jury, gratulujemy inwestorom i wykonawcom oraz wszystkim projektantom nominowanych obiektów!!! 

We are happy to announce that we have received 4 nominations in the Architecture of the Year of the Silesian Voivodeship competition in 2018!! Chain Bath in Zabrze (Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior and Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał and Ewa Stelmach) received 2 nominations in the categories: Object of the Year and Interior of the Year, Health Center in Przyszowice (Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Katarzyna Kunsdorff, mural Marek Grąbczewski, Paulina Gocoł, Natalia Miłczak, Katarzyna Ponińska, Paweł Pacak, Michał Pieczka) received a nomination in the Object of the Year category, and the Administrative Center of the Wielka Wieś Municipality (Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski and Magdalena Kaiser and Agnieszka Krzysztonek) nomination in the category of Export Works of Silesian Architects!! Thanks to the jury, congratulations to investors and contractors and all designers of the nominated objects !!! 

Wieczór architektoniczny z Oskarem Grąbczewskim w Toruniu / Architectural evening with Oskar Grąbczewski in Torun

42325012_1883302138416393_5958336352247349248_n.jpg

41608622_2114009982195165_5125878369233141760_o.jpg

Zapraszamy 25.09.2018 o 17.00 na pierwszy jesienny wykład Oskara i na cały wieczór architektoniczny w Toruniu w Hotelu Nicolaus. A że w Toruniu, to na pewno będzie mnóstwo pięknych kobiet, atrakcyjnych mężczyzn i gigantyczna ilość pierniczków (takich słodkich, do jedzenia)... i ciekawe rzeczy o architekturze...i pierniczki...no, zapowiada się zachęcająco i interesująco

We invite you 25.09.2018 at 17.00 for the first autumn lecture by Oskar and for the entire architectural evening in Toruń at the Hotel Nicolaus. And because it is in Torun, it will certainly be a lot of beautiful women, attractive men and a huge amount of gingerbreads (such sweet, to eat) ... and interesting things about architecture ... and gingerbreads ... well, it seems to be inviting and interesting 

Festiwal Krzysztofa Pendereckiego w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu / Krzysztof Penderecki Festival in Chain Bath in Zabrze

42429502_1883103711769569_4764443535401287680_o.jpg

42412954_1883104245102849_4007397558832857088_o.jpg

42458271_1883105888436018_7190469590801973248_o.jpg

42283490_1883109788435628_8009761854081466368_n.jpg

42440852_1883124978434109_1663478350280130560_n.jpg

Lato pożegnaliśmy na najwyższym diapazonie Missa Brevis pod batutą Krzysztofa Pendereckiego i majestatyczne Te Deum czyli koncert finałowy VI Międzynarodowego Festiwalu im. K. Pendereckiego. Chór Filharmonii Narodowej oraz Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Jurka Dybała. Brawa dla Jubilata, artystów i Zabrza!!! A miejscem tej muzycznej uczty był zaprojektowany przez nas wraz z przyjaciółmi z Konior Studio kompleks Łaźni Łańcuszkowej w zabytkowej kopalni Królowa Luiza w Zabrzu. Jeszcze raz podziękowania dla całego zespołu architektów : Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewskii, Tomasz Mikołaj Konior, wsp. Kasia KunsdorffMarta Musiał i Ewa Stelmach - Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architekci, inwestora - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz wykonawców - Mostostal Zabrze GPBP SA. i Konior Sp.J

We said goodbye to the summer at the highest diapason  Missa Brevis under the baton of Krzysztof Penderecki and majestic Te Deum in the final concert of the 6th International Festival of  K. Penderecki. National Philharmonic Choir and Sinfonietta Cracovia conducted by Jurek Dybała. Applause for the Jubilarian, artists and Zabrze !!! And the place of this musical feast was the complex of Łaźnia Łańcuszkowa in the historic Królowa Luiza mine in Zabrze, designed together with our friends from Konior Studio. Once again, thanks to the entire team of architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewskii, Tomasz Mikołaj Konior, co-authors Kasia Kunsdorff, Marta Musiał and Ewa Stelmach - Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architects, investors - Museum of Coal Mining in Zabrze and contractors - Mostostal Zabrze GPBP SA . and Konior Sp.J

Na budowie - budynek biurowy na Sląsku / Construction site - office building in Silesia

42196419_1880421395371134_4089034540553601024_n.jpg

42228903_1880421272037813_4490017897103491072_n.jpg

42254682_1880421252037815_6409175530255417344_n.jpg

42227695_1880421268704480_5644314796267405312_n.jpg

Zaczyna się weekend, ale jeszcze zdążyliśmy odwiedzić naszą najnowszą realizację. Pogoda tropikalna, humory dopisują, a prace idą szybko i sprawnie na powierzonym nam odcinku walki z entropią 

The weekend starts, but we have managed to visit our latest implementation. Tropical weather, good atmosphere and work goes quickly and efficiently - this is our contribution to architectural fight against entrophy 

Muzeum Ognia jako ikona architektury na portalu slaskie.pl/ Museum of Fire as architectural icon on slaskie.pl

862b764b3a687310431baa7c3a895c2da3aa6bbe.jpeg

"Także poza Katowicami spotkamy przykłady nowoczesnej, ekspresyjnej architektury. Jednym z nich jest Muzeum Ognia w Żorach. Niewielkie muzeum stanęło przy drodze wjazdowej do miasta, które do tej pory nie kojarzyło się w Polsce z niczym fascynującym. Pomysł na zbudowanie tu niewielkiego, ale wyrazistego w formie muzeum miało nieco zmienić ten wizerunek i stać się znakiem rozpoznawczym i symbolem Żor. Dzięki dobremu projektowi biura OVO Grąbczewscy Architekci ten plan się udał. Powstał budynek ciekawy, fantazyjny, nieco nawet szalony, ale stylowy, nie ocierający się o efekciarstwo czy kicz". Zachęcamy do przeczytania całego artykułu Edwarda Wieczorka "Duma czy obciach" na portalu slaskie.travel - to bardzo ciekawe podsumowanie osiągnięć śląskiej architektury ostatnich lat. Miłej lektury!

"Apart from Katowice, we can also find examples of modern, expressive architecture, one of them being the Fire Museum in Żory. A small museum was built by the entrance to the city, which until now was not associated with anything fascinating in Poland. The idea to build a museum was to slightly change this image and become a hallmark and a symbol of Żory Thanks to the good design of the OVO Grąbczewscy office, architects have succeeded in building this interesting, fanciful, somewhat crazy, but stylish building, not clashing with gimmicks or kitsch " . We encourage you to read the entire article by Edward Wieczorek "Pride or shame" on the slaskie.travel portal - this is a very interesting summary of the achievements of Silesian architecture in recent years. Have a nice read!

https://www.slaskie.travel/Artykuly/Pokaz/1010794/duma-czy-obciach

Muzeum Ognia jako Perła Polskiej Architektury/ Museum of Fire as Polish Pearl of Architecture

 eabe3e120279a1a2e265ecebc08432f0beeb6918.jpeg

 Wracamy po wakacyjnej przerwie, pełni pozytywnej energii i nieustannego optymizmu! A na dobry początek - Muzeum Ognia jako jedna z Polskich Pereł Architektury! Zapraszamy do jeszcze ciepłego artykułu opublikowanego przez portal projektinwestor.pl. Miłej lektury i udanego dnia!

We're back after the holiday break, full of positive energy and constant optimism! And for a good start - our Museum of Fire as one of the Polish Pearls of Architecture! We invite you to the still warm article published by the projectinwestor.pl website. Have a nice reading and a good day!

https://projektinwestor.pl/publikacja/polskie-perly-architektury-muzeum-ognia

A<before 2018 x Grąbczewski x Seraph

38667166_2112539912327609_5247625977516785664_n.png

Zapraszamy na spotkanie z ciekawym człowiekiem  W piątek 17 sierpnia o godzinie 19.00 w Drzwiach Zwanych Koniem Oskar Grąbczewski odkryje przed Wami najbardziej tajne sekrety architektury....A po tym wstrząsającym przeżyciu będziecie mogli ochłonąć i nawiązać interesujące znajomości przy muzyce Seraph - co może pójść źle? 

We invite you to meet an interesting man  On Friday 17 August at 19.00 in Doors Called Horse Oskar Grąbczewski will reveal the secrets of architecture ... And after this shocking experience you will be able to cool down and make interesting acquaintances with Seraph music - what can possibly go wrong? 

https://www.facebook.com/events/2016571558673002/

Wyróżnienie w Wielkim Tarnowie w Bułgarii !!! Distinction in Veliko Tarnovo in Bulgaria!!!

38216644_1808508949229046_1741676059629191168_o.jpg

38127525_1808509592562315_3914824778627678208_n.jpg

38421278_1808509835895624_1294573241175638016_o.jpg

38404744_1808511055895502_6260230080224559104_n.jpg

38279342_1808511425895465_2071008276371210240_o.jpg

38177065_1808511285895479_753019513447907328_o.jpg

38289162_1808509339229007_8818343808954531840_o.jpg

#breaking Dostaliśmy wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na nowe centrum miasta i budynek centrum ekspozycyjnego w mieście Wielkie Tarnowo w Bułgarii!!! Gratulacje i podziękowania dla wszystkich laureatów, dla jury oraz dla całego naszego zespołu - Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Gosia Karolak, Oliwia Kwaśniewska i Zuzia Szmatłoch!!! 

#breaking We received a distinction in an international competition for a new city center and a display center building in the city of Veliko Tarnovo in Bulgaria !!! Congratulations and thanks to all the winners, the jury and our entire team - Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Gosia Karolak, Oliwia Kwaśniewska and Zuzia Szmatłoch !!! 

Muzeum Ognia w Żorach w zestawieniu najciekawszych polskich muzeów! / Museum of Fire in Zory in a list of the most interesting Polish museums!

img_0827lr.jpg

Muzeum Ognia w Żorach w zestawieniu najciekawszych polskich muzeów, które dla szukających wakacyjnych atrakcji przygotował portal propertydesign.pl. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia wszystkich obiektów z listy - lato czeka!!!

Museum of Fire in Zory in a list of the most interesting Polish museums, which for travelers looking for holiday attractions has been prepared by propertydesign.pl. We cordially invite you to visit all objects from the list - summer is waiting !!!

http://www.propertydesign.pl/design/185/pieknie_opowiedziane_historie_niesamowite_bryly_oto_top_polskich_muzeow_istniejacych_i_realizowanych,19191.html

OSSA 2017. Wielkie Piękno / OSSA 2017. Great Beauty

 37386777_1786818411398100_8776899354528055296_n.jpg

 37580900_1786819898064618_4827413171914407936_o.jpg

37575178_1786820344731240_1361449597121069056_o.jpg

37559716_1786820848064523_704820600178212864_o.jpg

37568261_1786821258064482_4829451765256552448_o.jpg

W naszej pracowni pojawiła się bardzo pięknie wydana książka. To "OSSA 2017. Wielkie Piękno" czyli publikacja po ubiegłorocznych warsztatach, które odbyły się w Niemczy i we Wrocławiu. Wśród prezentacji wszystkich prac warsztatowych są również "Cząsteczki piękna" które stworzyli: Karolina Motyka, Emilia Karwowska-Łasocha, Helena Kajszczak, Agata Dominika Holdenmajer, Dagna Dembiecka, Mateusz Dobrowolski, Szymon Piotr Ankudowicz, Iga Mazur (organizator) i Oskar Grąbczewski.jako tutor. Gratulacje dla autorów i tutorów wszystkich grup oraz dla wszystkich organizatorów OSSY, którzy zadbali o tak efektowną publikację. Dobra robota!

A very beautiful book appeared in our studio. This is "OSSA 2017. Great Beauty" - publication after last year's workshops held in Niemcza and Wrocław. Among the presentations of all workshop works are also "Particles of beauty" created by: Karolina Motyka, Emilia Karwowska-Łasocha, Helena Kajszczak, Agata Dominika Holdenmajer, Dagna Dembiecka, Mateusz Dobrowolski, Szymon Piotr Ankudowicz, Iga Mazur (organizer) and Oskar Grąbczewski as tutor. Congratulations to the authors and tutors of all groups and for all OSSA organizers who took care of such a beautiful publication. Great job!

Oskar Grąbczewski jako gościnny recenzent prac studentów Romana Rutkowskiego / Oskar Grąbczewski as a visiting tutor in Roman Rutkowski master class

36288581_1028671570625092_2947128690758123520_o.jpg

Roman Rutkowski zaprosił na finałową prezentację projektów jego studentów trójkę śląskich architektów. Oskar Grabczewski reprezentował nasze biuro, a Ewa i Błażej Janikowie - biuro MOC Architekci. Zgodnie z relacją Oskara prezentacje były bardzo udane i pokazały bardzo wysoki poziom całej grupy, a pasjonująca dyskusja o architekturze trwała jeszcze długo po zakończeniu przeglądu.

Roman Rutkowski invited the three Silesian architects to the final presentation of his students' projects. Oskar Grabczewski represented OVO Grąbczewscy Architekci, while Ewa and Błażej Janikowie - MOC Architekci office. According to Oskar's account, the presentations were very successful and showed a very high level of the whole group, and the exciting discussion about architecture lasted long after the end of the review.

Pawilon Paleontologiczny w "Dzień Dobry TVN"/ Palaeontology Pavilion on "Good Morning TVN"

35349103_1730789967000945_7306005035698094080_o.jpg

35151474_1730792500334025_4362335468650496000_o.jpg

35239698_1730792493667359_4389714270254792704_o.jpg

35239643_1730792177000724_8981618919152287744_o.jpg

Własnie minęło 10 lat, od kiedy w Krasiejowie pod Opolem powstał Pawilon Paleontologiczny wraz z zagospodarowaniem niecki pokopalnianej, przekształcony w największy w Polsce i jeden z największych w Europie dinopark. TVN odwiedził Krasiejów pokazując go w swoim porannym programie "Dzień dobry TVN". Architektura pawilonu i trapów pieszych stała się tłem dla atrakcji parku rozrywki - ale , co nas cieszy, wciąż zachowała swoją prostotę i integralność.

It's been 10 years since the Palaeontology Pavilion was built in Krasiejów near Opole together with the development of the post-mining excavation, transformed into the largest in Poland and one of the largest dinoparks in Europe. TVN visited Krasiejów showing it in his morning program "Good Morning TVN". The architecture of the pavilion and footpaths has become the backdrop for the attractions of the theme park - but, what pleases us, it still retains its simplicity and integrity.

Łaźnia łańcuszkowa – wzorcowa rewitalizacja / Chain Bath - model revitalization

34012866_1717575551659904_7915219861435842560_o.jpg

33851525_1717575528326573_4290049794669281280_o.jpg

34011430_1717575654993227_505722765492355072_o.jpg

"Łaźnia łańcuszkowa – wzorcowa rewitalizacja" to artykuł, który napisała Anna Cymer na portalu Sztuka Architektury o naszej realizacji w Zabrzu, którą zaprojektowaliśmy razem z Konior Studio (autorzy:Barbara Grąbczewska, Oskar GrabczewskiTomasz Mikołaj Konior, współpraca: Kasia KunsdorffMarta MusiałEwa Stelmach). Cieszymy się z tak wysokiej oceny razem z inwestorem - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i wykonawcami - Mostostal Zabrze GPBP SA i Konior Sp. J. Miłej lektury!

"Chain Bath - model revitalization" is an article written by Anna Cymer on the Sztuka Architektury website about our project in Zabrze, which we designed together with Konior Studio (authors: Barbara Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Tomasz Mikołaj Konior, cooperation: Kasia Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach). We are pleased with such a high rating together with the investor - Museum of Coal Mining in Zabrze and contractors - Mostostal Zabrze GPBP SA and Konior Sp. J. Have a nice reading!

http://sztuka-architektury.pl/article/11217/laznia-lancuszkowa-wzorcowa-rewitalizacja

Sztuka sukcesu - Builder KDMA i KDMI w warszawskim Multikinie / Art of Success - Builder KDMA & KDMI at Multikino in Warsaw

33593296_10156360197673926_6480019761672486912_n.jpg

31250402_873163126225620_6575899185659248640_o.jpg

Podczas Gali KDMA i KDMI w warszawskim Multikinie na zaproszenie Builder Polska Oskar Grąbczewski wziął udział w niezwykle pouczającej rozmowie o tym, jak architekturę postrzegają nasi partnerzy - konstruktorzy i projektanci instalacji.  Znakomici współdyskutanci to Tomasz Konior, prof. Krzysztof Żółtowski, oraz Paweł Lisiak i Sławomir Pastuszka z Buro Happold.

During the KDMA and KDMI Gala at Multikino in Warsaw, at the invitation of Builder Polska, Oskar Grąbczewski took part in an extremely informative conversation about how architecture is perceived by our partners - structural, HVAC and ellectrical installations engineers. Excellent contributors are Tomasz Konior, prof. Krzysztof Żółtowski, and Paweł Lisiak and Sławomir Pastuszka from Buro Happold.


Oskar Grąbczewski z wykładem w Szczecinie 22.05.2018 / Oskar Grąbczewski lecture in Szczecin 22.05.2018

oskar.jpg

plakat.jpg

Serdecznie zapraszamy 22 maja na 17.00 do Technoparku Pomerania w Szczecinie na wieczór architektoniczny, podczas którego Oskar powie kilka słów o naszych najnowszych projektach. A oprócz tego, jak sądzimy, prawdopodobnie to co zawsze na spotkaniach architektów: żonglerzy, akrobaci, iluzjoniści, tresowane słonie, lwy i tygrysy, ręcznie tkane kobierce z egzotycznych krain, nad którymi nigdy nie zachodzi słońce, niezwykłej czystości i wielkości szmaragdy oprawne w złotogłów...no my byśmy zajrzeli z czystej ciekawości...

We cordially invite you on May 22nd at 17.00 to the Pomerania Technopark in Szczecin for an architectural evening, during which Oskar will say a few words about our latest projects. And besides, probably the same as always at meetings of architects: jugglers, acrobats, illusionists, trained elephants, lions and tigers, hand-woven carpets from exotic lands, over which the sun never sets, emeralds of unusual purity and size ... we would step by out of pure curiosity ... 

a tu się można zarejestrować / and you can register here :

https://archevent.pl/wieczor-architektoniczny-z-ovo-grabczewscy-szczecin-22-05-2018Bryła.pl i Property Design.pl o nagrodzonym projekcie szkoły w czeskich Lounowicach / Bryla.pl and Property Design.pl on our school project in the Czech Lounowice awarded in the international LOSBATES competition

31435300_1683980215015254_6465784659505577984_o.jpg

31357896_1683980345015241_7436845987395534848_o.jpg

31417047_1683980325015243_4623498037484847104_o.jpg

Portale Bryła.pl i Property Design piszą o naszym projekcie szkoły w czeskich Lounowicach wyróżnionym w międzynarodowym konkursie LOSBATES. Gratulacje i podziękowania dla całego zespołu autorskiego: Basia Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Gosia Karolak, Justyna Motyka i Zuzia Szmatłoch ! 
Bryla.pl and Property Design.pl on our school project in the Czech Lounowice awarded in the international LOSBATES competition. Congratulations and thanks to the whole team: Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Gosia Karolak, Justyna Motyka and Zuzia Szmatłoch!

http://www.propertydesign.pl/konkursy/126/w_konkursie_bylo_az_108_pracowni_z_38_krajow_katowicka_pracownia_wyrozniona,18318.html

http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,23369072,polscy-architekci-wyroznieni-w-miedzynarodowym-konkursie-na.html


Łaźnia Łańcuszkowa na portalu Archdaily / Chain Bath in Zabrze on Archdaily

łaznia1.jpg

laznia3.jpg

Archdaily (dla wszystkich nie związanych zawodowo z architekturą - największy portal architektoniczny na świecie) pisze o projekcie Łażni Łańcuszkowej w Zabrzu, który zrealizowaliśmy razem z Konior Studio. Autorzy: Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architekci : Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior, zespół projektowy: Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach. Inwestorem było Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a wykonawcami konsorcjum Mostostal Zabrze GPBP SA i Konior Sp.J. Miłej lektury!

Archdaily (for the ones not into architecture - the world's most visited architecture website) writes about the project of Chain Bath in Zabrze, which we realized together with Konior Studio. Authors: Konior Studio & OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Tomasz Konior, project team: Katarzyna Kunsdorff, Marta Musiał, Ewa Stelmach. The investor was the Coal Mining Museum in Zabrze, and the contractors were the consortium Mostostal Zabrze GPBP SA and Konior Sp.J. Have a nice read!

https://www.archdaily.com/890309/chain-bath-in-queen-luiza-coal-mine-complex-in-zabrze-konior-studio-plus-ovo-grabczewscy-architekci?ad_medium=gallery


OVO Grąbczewscy Architekci w TOP 25 najpopularniejszych polskich pracowni architektonicznych! / OVO Grąbczewscy Architekci in TOP 25 the most popular architectural offices in Poland!

 070775_r0_1140.jpg

Znaleźliśmy się w TOP 25 najpopularniejszych pracowni architektonicznych w Polsce wybranych przez portal propertydesign.pl  Pozdrawiamy serdecznie wszystkie koleżanki i kolegów architektów - współtopowiczów! 
We are in TOP 25 the most popular architectural offices in Poland according to propertydesign.pl  Greetings and congratulations to all architects in the list! 

http://www.propertydesign.pl/architektura/104/top_25_o_nich_jest_glosno_oto_najpopularniejsze_pracownie_architektoniczne_w_polsce,18142.html


Wyróżnienie za projekt szkoły w Lounowicach w międzynarodowym konkursie Losbates!!! OVO awarded with distinction in Losbates competition!!!

31435300_1683980215015254_6465784659505577984_o.jpg

31441363_1683980225015253_3665891600887709696_o.jpg

31378729_1683980191681923_2291705570308128768_o.jpg

31337759_1683980288348580_1239501525533851648_o.jpg

31417047_1683980325015243_4623498037484847104_o.jpg

31357896_1683980345015241_7436845987395534848_o.jpg

31357570_1683980395015236_4111249434258440192_o.jpg

#breaking! Dostaliśmy wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na nową szkołę Losbates w czeskich Lounowicach! Na konkurs przyszło 108 prac z 38 krajów świata , jury przyznało 3 nagrody i 1 wyróżnienie! Autorzy pracy - OVO Grąbczewscy Architekci : Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Małgorzata Karolak, Justyna Motyka, Zuzanna Szmatloch. Dziękujemy całemu teamowi, jury, gratulujemy wszystkim laureatom!!! 

We were awarded with distinction in an international competition for the new school Losbates in the Czech Lounowice! 108 works from 38 countries came to the competition, the jury awarded 3 awards and 1 distinction! Authors of the work - OVO Grąbczewscy Architects: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Karolina Grzesista, Sonia Jarczyk, Kamil Kajdas, Marta Kamińska, Małgorzata Karolak, Justyna Motyka, Zuzanna Szmatloch. Thanks to the whole team and to the jury, congratulations to all winners !!!